Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

İslâm, tüm insanları kucaklayan bir sistemdir

İslâm düzeni, temelde dinî, ilmî, iktisadî ve ictimaî (idarî ve siyasî) esaslara dayanan bir düzendir. İslam düzeni, bilimsel bir düzen olması dolayısıyla, sade

Köşe Yazıları 2 Ağustos 2012
İslâm, tüm insanları kucaklayan bir sistemdir

İslâm düzeni, temelde dinî, ilmî, iktisadî ve ictimaî (idarî ve siyasî) esaslara dayanan bir düzendir.

İslam düzeni, bilimsel bir düzen olması dolayısıyla, sadece Müslümanlara ait bir nizam değil, tüm insanları kucaklayan bir sistemdir. İnanan ve inanmayan, Allah’a veya puta tapan, Yahudi ve Hıristiyan, kim olursa olsun, herkes, mahalle ve kanton, din işlerinde kendi inancını öğrenme ve uygulama hakkına sahip olacaktır. Herkese tam bir din özgürlüğü ve serbestliği vardır.

Merkezi sistem değil, eyalet sistemi esastır. Her bucak ve il kişilik sahibi olup gelir ve gideriyle, iradecileri de seçimle iş başına gelmekle ve merkeze tabi olmamakla ve oradan emir almamakla tamamen özgür bir yönetime sahiptir.

Düzen, yerinden yönetim ve yönetimde nispî sistem esasına oturur.

İç güvenlik illerde vilayet eliyle, dış güvenlik de devlet eliyle yürütülüp gerçekleştirilir.

Eğitim ve öğretim, talim ve terbiye işlerini, vakıflar yoluyla ilk basamaktan son basmağa kadar, devletin müdahalesi dışında, sadece ve yalnız kontrolü altında, halk-âlimler eliyle yürütür.

İktisadî hayat, tamamen serbest ekonomiye dayanır. Normal şartlar altında devlet, ekonomiye asla ve kesinlikle müdahale etmez. Üretimde mülkiyet, tüketimde ise şüyuiyet, ticaret ve kâr serbest, faiz ve ona benzer muamele yasak, vergide de zekât esasları uygulanır.

Kişilik sahibi yerleşim birimlerinde seçimler yapılarak başkan ve şura üyeleri belirlenir. Kadın erkek isteyen herkes başkan ve şura üyesi olabilir.

Aslında Kur’an’ın siyasî anlayışını, evren hakkındaki temel fikrine dayandıracak olursak, politik görüş açısından şu 4 esas ortaya çıkar:

1-İnsan ve onun yararına sunulan her şeyin ve hatta tüm kâinatın yaratıcısı ve sahibi Allah’tır. (Ayetler: 27/29; 4/1; 6/73; 13/16; 25/3; 56/58-72)

2- Yaratıklar üzerinde tek Rab, tek kanun koyucu ve idareci Allah’tır. (Ayetler: 7/54; 20/8; 30/26; 32/5)

3- Kâinatta ne Allah’tan başka hâkim güç, ne de Allah’ın bu hâkimiyetini paylaşacak bir makam vardır. (Ayetler: 2/107; 3/154; 6/57; 13/16; 16/17; 28/26; 25/2; 28/70; 30/4; 34/40-41; 57/5).

4- Hâkim olma özelliklerine sahip olan sadece Allah’tır. O, bütün zayıflık, yanılma ve eksikliklerden münezzeh, her şeyi bilen ve her şeyin üzerinde güç sahibi, kendi zatıyla kaim olan mutlak hâkimdir. (Ayetler: 2/225, 284; 3/26, 83; 5/1; 6/18; 7/128; 10/65, 107; 13/9, 141; 18/11, 26-27; 21/23; 23/88; 36/83; 59/23; 67/1; 72/22; 85/13-15; 95/8).

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr