Yeryüzünde her şeyin iyisi ve kötüsü vardır

İYİ YAHUDİLER VAR, KÖTÜ YAHUDİLER VAR; İYİ HIRİSTİYANLAR VAR, KÖTÜ HIRİSTİYANLAR VAR; İYİ MÜSLÜMANLAR VAR, KÖTÜ MÜSLÜMANLAR VAR. Bugün insanların en çok muhtaç

Köşe Yazıları 7 Aralık 2012
Yeryüzünde her şeyin iyisi ve kötüsü vardır

İYİ YAHUDİLER VAR, KÖTÜ YAHUDİLER VAR; İYİ HIRİSTİYANLAR VAR, KÖTÜ HIRİSTİYANLAR VAR; İYİ MÜSLÜMANLAR VAR, KÖTÜ MÜSLÜMANLAR VAR.

Bugün insanların en çok muhtaç olduğu şey, eskilerin “kavaid-i külliye” dediği, özel hukuk ve kamu hukukunun hemen hemen her alanında tatbik edilen genel-geçer kurallardır. Mesela burada şimdi konumuz açısından genel bir kural nedir dediğimiz zaman şunları söyleyebiliriz:

HİÇBİR İNSAN % 100 İYİ OLMADIĞI GİBİ % 100 KÖTÜ DE OLMAZ. HİÇBİR TOPLUM % 100 İYİ OLMADIĞI GİBİ % 100 KÖTÜ DE OLMAZ. HİÇBİR DEVLET % 100 İYİ OLMADIĞI GİBİ % 100 KÖTÜ DE OLMAZ. YERYÜZÜNDE % 100’LÜK (MÜKEMMELİYET) ANCAK ALLAH’A MAHSUSTUR.

BUGÜN İNSANLAR SOSYAL, SİYASAL VE EKONOMİK OLAYLARA VE HÜKÜMLERE MATEMATİK YÜZDESİNE VURARAK DÜŞÜNMELİ VE KONUŞUP HÜKÜM VERMELİDİRLER.

Mesela matematik yüzdesi fazla olan (yani % 51 ve ondan daha fazla tarafı iyi olan) insan, iyi sayılmalıdır. Kötü tarafı fazla olan insan ise, kötü sayılmalıdır. İyi insan, iyi devlet veya iyi toplum dediğimiz zaman, matematiksel göstergede iyi tarafı yüksek kişi, devlet ve toplum demek olur. Mesela bu da % 51-99 arası demektir.

Şimdi konumuza gelecek olursak, cahil Müslümanlarca iyi Yahudi ve iyi Hıristiyan ifadelerimiz, onları fazla rahatsız etmeden ve beni eleştirip itiraz etmelerine mahal kalmadan A. İmran suresinin 113-115. ayetlerinde ehl-i kitabın yani iyi Yahudi ve Hıristiyanların özellikleri sayılmaktadır. Mesela onlar, secde ederek, geceleyin Allah’ın ayetlerini okurlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar, hayırlı işlerde yarış ederler. İşte bunlar, salih (uygun hareken eden) kimselerdir. Onların yapmış olduğu hiçbir hayır yok sayılmayacaktır, Allah, muttaki kişileri bilir (3/ 113-115). İşte biz, bu ayete dayanarak, bugün iyi Yahudi ve iyi Hıristiyan vardır, diyoruz. Gördüğünüz gibi Allah, aynı iyi Müslümanların vasıfları gibi, bunların sıfat ve özelliklerini saymakta ve en sonunda da muttaki olduklarını bile söylemektedir.

Kötülere gelince, kötü Yahudiler, yeryüzünde fesat çıkarırlar (İsra17/ 4), savaş ateşi yakarlar (Maide 5/ 64), inanmış toplumlara karşı düşmanlık yaparlar, hem de en şiditli bir şekilde (Maide 5/ 82), peygamberleri (bugün ise bebekleri, alimleri ve işlerine gelmeyen herkesi) öldürüler (Maide 5/ 112). Allah’a ve indirilen kitaplara inanıyorlar diye insanlara karşı düşman olup intikam alırlar (Maide 5/ 59). Kötü Hıristiyanlar ise teslis yaparlar, (yani Baba, Oğul ve Rûhu'l-Kudüs olmak üzere 3 tanrı vardır, derler. Bundan dolayı Allah, onlara kafir, demiştir Maide 5/ 73). Müslümanların dinleri ve namazlarıyla alay ederler (Maide 5/ 57-58), bunlar iki yüzlülük yaparak inanmadıkları halde Müslümanların yanında inandık, derler. (Maide 5/ 61) Allah’a ve indirilen kitaplara inanıyorlar diye insanlara karşı düşman olup intikam alırlar (Maide 5/ 59).

Kötü Müslümanlar da kendi kitapları olan Kuran’ın bir kısmına inanıp geri kalanına inanmazlar (Bakara 2/ 85). İslamda tek örnek Hz Peygamber ikan onu bırakıp başkalarına uyarlar (Ahzab 33/ 21), İslamcı ve Allahcı (Rabbani ve Rabbaniyyun) olacakları yerde şuncu, buncu olarak, dinlerini fırka fırka yapmışlar ve kendileri de paramparça olmuşlardır (Enam 6/ 159). Böylece her hizip, kendileriyle övünmektedirler (Rum 30/ 32). Müslümanları Allah’ın indirdiği ile yönetmemektedirler (Maide 44-45). Bu grubun en azılıları İslam düşmanlığı yaparak laikçilik ve ergebekonculuk peşinde koşanlardır. Allah, inşallah dünyadaki iyi inanları birleştirsin, kötü insanların da şerlerinden emin ve kötülüklerinden ırak eylesin… Bizleri inşallah dünyaya hızlı bir şekilde yaklaşmakta olan 3. Dünya savaşı, ekonomik kriz, sosyal tufan ve tsunamilerden 3. YOL MEDENİYETİ-3. DÜNYA MEDENİYETİ sayesinde tüm insanlığı korusun.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr