Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Millet Gazetesi Kültür-Tarih Sayfası 436

Bir Yiğit Adam - Muhsin YAZICIOĞLU 1954 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla

Tarih 30 Mart 2015
Millet Gazetesi Kültür-Tarih Sayfası 436

Bir Yiğit Adam - Muhsin YAZICIOĞLU

1954 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptı. Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972’de Ankara’ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamladı. 1968’de cemiyetçilik çalışmalarına başladı. Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katıldı. Ankara’ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı (1977-78). 1978’de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu.

1980 yılına kadar MHP’de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu. 12 Eylül 1980’de yapılan darbenin ardından, MHP Ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kalan Muhsin YAZICIOĞLU 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan herhangi bir ceza almadı. Muhsin YAZICIOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazıcıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yaptı.

1987’de arkadaşları ile birlikte MÇP’de siyasete girdi. MÇP’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı oldu. “O, inançlarınızı Meclis’e taşıyacak.” sloganıyla, Sivas’tan milletvekili seçildi. 1992 yılı Temmuz ayında, bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP’den ayrıldı.

29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi. 24 Aralık 1995’te yapılan erken genel seçimlerinde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden parlementoya girdi. 28.02.1996 tarihinde ANAP’tan istifa ederek, BBP’ye döndü. BBP Genel Başkanlığına seçildi.

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi. Bilahare BBP'ye geçti...

25 Mart 2009 Çarşamba günü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında vefat etti.

Kaza sonrasında yapılan arama çalışmaları sonucu yaklaşık olarak 47 saat sonra enkaza ulaşılmıştır. Hayatı boyunca 17 kaza geçiren Yazıcıoğlu birçoğundan hafif sıyrıklar ile atlatmış olsa da, geçirdiği helikopter kazasında bir öncekiler kadar şanslı olamamıştır.

Kaza gerçekleştiğinde helikopterdeki İHA muhabiri arayarak yetkilileri bilgilendirmişti. Kaza yerine ulaşıldığında ölenler arasında İHA muhabiri de bulunuyordu. Kazanın oluş şekli ve uzun süre kaza yerine ulaşılamaması beraberinde bir çok tartışmayı getirmiştir. Olayın üzerinde ki sis perdesi halen aydınlanmış değildir.

Muhsin Yazıcıoğlu, vefatından 6 gün önce 19 Mart günü partisinin Karaman Seçim Bürosu’nda şunları söylemişti:

“Şimdi bakın yoldan geldik, yola gideceğiz. Hiç birimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da, oturanın da garantisi yok. Yani, ruh bir saniyeliktir. Küf dedi mi gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için, bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah’ın izniyle hayatım boyunca hep böyle gittim. Allah’ın izniyle, olsak da milletle olacağız. Olmasak da, milletle olmayacağız."

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz.


Bir Kavram-Müzakere

İng. Negotiation
Müzakere, görüşme. Uluslar arası diplomasinin temel öğesidir. Çözüme bağlanması gereken bir sorun üzerinde taraflarca görüş alışverişinde bulunulmasını ifade eder. Görüşmelerin başlıca amaçları; bir sorunun barışçı yollardan çözümü, karşı tarafı masa başında oyalayarak zaman kazanma, kendi görüşleri doğrultusunda propaganda yapma olabilir.


Bir Hikâye – Kuyuya Düşen Eşek

Bir gün bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer. Adam ne yapacağını düşünürken hayvan saatlerce anırır. En sonunda çiftçi, hayvanın yaşlı olduğunu ve kuyunun da çoktandır kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği kuyudan çıkarmaya değmeyeceğine karar verir. Bütün komşularını yardıma çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar. Eşek, başına gelenin ne olduğunu fark edince, önce daha beter bağırmaya başlar. Sonra, herkesin şaşkınlığı altında birden sesini keser.

Birkaç kürek toprak daha attıktan sonra, çiftçi kuyuya bakar. Gözlerine inanamaz. Eşek, sırtına düşen her kürek toprakla müthiş bir şey yapmakta, silkelenerek toprağı sırtından aşağıya atmaktadır. Bu şekilde de yükselen toprak onun yukarı çıkmasına basamak hazırlamaktadır.

Bir süre sonra, komşular toprak atmaya devam edince herkesin şaşkınlığı altında eşek, kuyunun kenarından dışarı atlayıp koşarak uzaklaşıyor!

E tabii bu hikâyenin bir kıssadan hissesi var bizler için… Hayat üzerinize hep toprak atacaktır; her türlü kötülükle…

İşte bu kuyudan çıkmanın sırrı, bu kötülükleri silkeleyip atmak ve bir adım yükselebilmektir.

Sıkıntılarımızın her biri bir kürek topraktır onlardan kurtulmanın yolu da bir adım atmaktır. En derin kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabiliriz.

Silkelenin, atın sırtınızdakileri, bir adım daha yukarı çıkın!


Bir Hakikat- “Osmanlı asimilâsyoncu değildi”

“Osmanlı hükümeti, bütün diğer imparatorlukları idarelerden farklı olarak, hiçbir zaman tebaası olan toplumları zorlayarak kültür açısından bütünleştirmek veya eritmek teşebbüsünde bulunmamıştır. Bu husus, 1453 yılında İstanbul’un fethiyle Ortodoks Hıristiyan tebaaya verilen imtiyazlar ve dinî hürriyetlerle pekiştirilmiştir. Osmanlı döneminde hiçbir gayri Türk ile gayri Müslim toplum, şiddet kullanarak ve baskı yapılarak Türkleştirilmemiş veya Müslümanlaştırılmamıştır.”

(Marian Kent, The Great Powers and the End of Ottoman Empire, George Alien an Uldwin, Londra 1984, s. 20.)


Bir Büyük Avrupa Yalanı – Modern Bilim(!)

Bize sadece Osmanlı tarihi değil, Avrupa tarihi de tek yanlı öğretilmiştir. Kopernik'in gezegenler teorisini Şamlı bir İslam alimi olan İbnü'ş-Şâtır'dan alışı (veya çalışı) da Avrupa tarihinin meçhul kalmış yönlerindendir.

20. yüzyılın en büyük bilim tarihçilerinden A. Koyre'nin, TÜBİTAK tarafından yayınlanan kitabında bize Kopernik hakkında hoş bir ipucu uzattığını görüyoruz. Okuyoruz:

"Kopernik, teorisine nasıl ulaştı? Bunu söylemek çok zor; çünkü bu konuda kendisinin bize söyledikleri onun astronomisine götürmüyor. Onun güneşe taptığına inanmamak için hiçbir neden yoktur sanırım; modern astronomiyi gerçekten başlatan büyük astronom Kepler, Kopernik'ten daha da fazla tapar güneşe." (Bilim Tarihi Yazıları)

Avrupa'nın ilk astronomları arasındaki "güneşe tapma" modası da ne ola? Hani modern bilim? Nerede bilimsellik?
Zamanla araştırmalar derinleşti ve görüldü ki, Kopernik aslında sadece İbnü'ş-Şâtır'dan değil, ondan 1,5 asır önce yaşamış Nasirüddin Tûsi'den de "Tusi çifte bağı" denilen teorem ve bunun çizimini aynen almış ama yine kaynak belirtmemişti.

Bunlara, 1973 yılında yeni bir kanıt eklendiğinde heyecan doruğa çıkmış gibiydi. Willy Hartner adlı bilim tarihçisi bir adım daha atmış ve Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir yazma eserde, Kopernik'in kopya çektiğinin en ciddi kanıtını yakalamıştı.

Buna göre Kopernik, kendisinden yaklaşık 300 yıl önce benzer bir kanıtlamaya giden Tusi'nin çizimindeki harfleri bile aynen kopya etmekten çekinmemişti. Tusi 'elif'i kullanıyor, Kopernik ise ona Latin alfabesinde A diyordu. Tusi 'be' derken Kopernik B yapıyordu onu. Aynı şekilde 'dal' harfi yerine D, 'ha' harfi yerine de H demişti. Fakat tek bir harf, orijinaldekinden değişikti: Tusi'nin 'ze' dediği yeri Kopernik F diye işaretlemişti. İşte bu tek harf değişikliği kafaları karıştırmış, ancak uzmanlar bunun, Arapça bilgisi kıt birinin bu metnin bir nüshasını Kopernik'e okurken 'ze'yi F diye okuduğu hükmüne varmışlardı. Çünkü Arapça el yazısında bu iki harf, yani 'ze' ile 'fe'nin yazılışları birbirine çok benzemektedir.

Meraklısı için not: George Saliba'nın "İslam Bilimi ve Avrupa Rönesansı'nın Doğuşu" adlı kitabı (Butik Yayınlar, 2008) tavsiye edilir.
 
Bir Bilgi – İyi Çalışan Beyin

Beyinlerinizi verimli çalıştırmanın yolunu biliyor musunuz? Uzmanlar beynin nasıl verimli çalıştırılacağı konusunda şu bilgileri veriyor.

1- Toplantı ve önemli işlerinizi sabah yapın. Beyin, saat  10.00'a kadar çok daha verimli çalışıyor.
2- Öğlen yemekten sonra yoğunlaşma düşer. 10 dakikalık öğlen uykusu, beynin tekrar çalışmasını sağlar.
3- Beyin akşam saatlerinde tekrar çalışmaya başlar. Sakin bir müzikle, beynin stresini alabilirsiniz.
4- 07.00-10.00 arası, öğrenmeye en yatkın saatlerdir. Yemekten sonra yoğunlaşma düşer ve uyku bastırır. Siesta döneminde beyin az çalışır ve hiç randıman alınmaz.
5- Şekerlemeler, beyne iyi gelir. 10 dakikalık bir şekerleme bazen altı saatlik uykuya bedeldir.
6- Beyin, akşam saatlerinde tekrar açılır. Ancak midenin aç olmaması gerekir. Beyin sadece şekerle beslenir. Kan şekeri  düşerse, beyin çalışmaz. Sık ama az yemek, kan şekerini sabit tutmak için önemlidir.

Bir Ayet – Bir Hadis

Bir Ayet:
“Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir.” (Fussilet, 41/39)

Bir Hadis:
Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.): "Allah Teâlâ, ümmetimin söylemedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri kötülükleri bağışlamıştır." buyurdu. (Müslim, İman 201 [l, 116])

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr