Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Millet Gazetesi Kültür-Tarih Sayfası 437

Bir Ünlü - Ahmet Ferganî  9. yüzyılın başlarında dünyaya geldiği kabul edilen ünlü matematik ve astronomi bilgini Ahmet Ferganî, çağının bilim ve kültür merkezl

Tarih 4 Nisan 2015
Millet Gazetesi Kültür-Tarih Sayfası 437

Bir Ünlü - Ahmet Ferganî
 
9. yüzyılın başlarında dünyaya geldiği kabul edilen ünlü matematik ve astronomi bilgini Ahmet Ferganî, çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan’ın Fergana bölgesindendir. Bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler (biyografik eserler)de doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi gibi bir astronom olan babasının adının Muhammed, dedesinin ise Kesir olduğu kayıtlıdır.
 
Ahmet Ferganî, ilk öğrenimini ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana’da yaptı ve büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki bilgilerini babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra da mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla da, çağının bilim, kültür ve aynı zamanda halifelik merkezi olan Bağdat’a geldi. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Ferganî, kısa sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirip, bilimin gelişmesine olan katkılarıyla bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinden Me’mun ve el-mütevekkil döneminin en ünlü bilginleri arasına girdi.
 
861 yılında halife el-Mütevekkil tarafından Nil ırmağı kıyısında yapılan ölçüm işlerini yürütmesi için Mısır’a gönderilen Ferganî’nin, bundan sonraki yaşamı ve her ne kadar Prof. Dr. W. Barthold’un “İslam Medeniyeti Tarihi” adlı eserinde 861 tarihini gösteriyor ise de, ölüm tarihini bilmiyoruz. Batı’da Alfraganus diye tanınmaktadır.


Bir Savaş - Talas Savaşı
 
751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan savaş. Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile, Ön-Asya' dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen, Karluk ve Yağma Türkleri, Arapların yanına geçmişler ve savaşı Arapların kazanmasını sağlamışlardır.
 
İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte, Çinlilere karşı, Talas’ta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir.
 
Göktürk İmparatorluğu'nu yıkmış olan Çin’in başındaki Tang Sülâlesi (618-906) devrinde İmparator Hivang-Çang (713-755), Türk Hanoğulları’nın hâkimiyetindeki Şaş/Taşkent şehrini ele geçirmek istedi. Bu gayeyle Taşkent Seferine çıkan Kuça Valisi Kao Sien-tche çok geçmeden Taşkent hükümdarı Bagatur-tudun’u esir alarak Çin İmparatoruna gönderdi.
 
Bagatur-tudun’un öldürülmesi üzerine oğlu Tüen-en, başta Karluklar olmak üzere bölgedeki Türk boylarını Çin’e karşı birlikte harekete çağırdı. Ancak Göktürklerin yıkılmasından sonra henüz birliğini kuramamış olan Türkler, Çin kuvvetleriyle tek başlarına mücadele edemeyeceklerini bildikleri için Abbasîlerden yardım istediler. Ziyad bin Sâlih kumandasında gelen İslam ordusu, yardımcı Türk kuvvetleriyle birleşti. Bunu haber alan Çin komutanı Kao Sien-tche de 100 000 kişilik orduyla, Talas şehrine geldi ve burada müttefik kuvvetlerle karşılaştı. 751 yılı Temmuzunda başlayan savaş, pek şiddetli bir şekilde beş gün devam etti. Savaşın son gününde Çin kuvvetlerinin arkasına sarkan Karluklar, düşmana ağır bir darbe indirdiler. Kao Sien-tche az bir kuvvetle canını zor kurtarabildi. Savaşta Çinliler, elli bin ölü ve yirmi bin esir verdiler.
 
Talas Meydan Muharebesinin zaferle neticelenmesi; Türk, Çin, İslam ve dünya tarihiyle medeniyetinde çok önemli tesirler bıraktı. Batı Türkistan, Çin tehlikesinden kurtuldu.
 
Türkistan’daki Kamlık (Şamanlık), Buda ve Mani dinlerindeki yerli ve göçebe Türklerle Müslümanlar arasında, serbest ticaret, dostluk ve iyi münasebetler başladı. Türkler, Müslümanlarla tanışıp, İslam dînini yakından tanıma imkânına kavuştular. İslam dîninin üstün esasları, mütekâmil hâli, buralardaki Türklerin İslamiyet'i benimsemelerine sebep oldu. İslam medeniyet dairesine, Orta Asya’da, binlerce Türk girdi.
 
Türkler, kâğıt yapmasını Araplara öğretti. Semerkand’daki imalathânelerde yapılan ipekten kâğıtlar, Orta Doğu ve Akdeniz’e yayıldı. Müslüman Araplar, hakimiyetlerindeki bölgelerden öğrendikleri kâğıdı imal ederek medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına hizmet ettiler.


Bir Ayet - Bir Hadis - Bir Söz

Βir Ayet
“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçarsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız…” ( Nisa, 4-31)

Bir Hadis
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. ”  (Müslim, Birr 72)

Bir Söz
"Kalk, silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandan, ümit etmek ise Allah'tandır." (Şems-i Tebrizî)


Bir Hikâye - Karınca ile Hz Süleyman(a.s)

Bir gün Süleyman Peygamber (a.s) bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da, "Bir buğday tanesi yerim" diye cevap verir. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman Peygamber (a.s) karıncayı bir şişeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak hava alacak şekilde şişeyi kapatır. Ondan sonra da bir yıl bekler. Müddeti dolunca şişeyi açtığında bir de bakar ki karınca buğday tanesinin yarısını yemiş, yarısını da bırakmıştır. Kendi kendine meraklanır. Acaba neden yemedi?

Bunun üzerine Hz. Süleyman (a.s) karıncaya buğday tanesini tamamen neden yemediğini sorar. Karınca da, "Daha önce benim yiyeceğimi yüce Allah (c.c) verirdi. Ben de O'na güvenerek bir buğday tanesini tamam olarak yerdim. Çünkü O beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca doğrusu nihayet bu aciz bir insandır diye sana pek güvenemedim. Belki beni unutup yiyeceğimi ihmal edebilirsin. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını yiyerek, diğer yarısını da ertesi yıla bıraktım" diye cevap verdi. Yüce Allah (c.c) cümlemizi kul kapısına baktırmaktan korusun, amin...


Tarihte bu hafta

28 Mart 1987: İskeçe Hürriyet Camii’ne aşırı sağcı gruplar tarafından saldırıda bulunuldu.

30 Mart 1990: Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif’in cezaları para cezasına çevrildi ve serbest bırakıldılar.

31 Mart 1982: Yunanistan’da Batı Trakya yaşayan Türkler, bölgenin en önemli şehirlerinden Gümülcine’de Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ni kurdu.

31 Mart 2003: 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımında katledilen Boşnaklar içinden kimlikleri tespit edilen ilk 600’ü,  Bosna-Hersek’in Potoçari bölgesinde bulunan büyük anıt mezara defnedildi.

30 Mart 1432: Dünya tarihine damgasını vuracak olan Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi.

1 Nisan 1824: 12 Şubat 1821 tarihinde başlayan Yunan isyanını bastırması için Mısır’da hüküm süren Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Mora valiliğine getirildi. Paşa, otuz bin kişilik kuvvetini de Mısır’dan Mora’ya sevk etti.

1 Nisan 2001: Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Miloşeviç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere polise teslim oldu.

2 Nisan 1453: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekâtına başladı.

2 Nisan 1821: Yunan çeteler Mora yarımadasının güneyinde yer alan Manya’da isyan başlattı. Daha sonra 6 Nisan isyanın başlangıç tarihi olarak kabul edildi.

4 Nisan 1918: Müttefikler Arası Batı Trakya Hükümetinin kontrolünde olan Batı Trakya’da, müttefik ülkelerin girişimleriyle valilik seçimi yapıldı. Müttefiklerce desteklenenYunan temsilci Batı Trakya’ya vali oldu.  

5 Nisan 1886: İmzalanan İstanbul Konferansı Antlaşmasıyla Arda Nehri’nin kuzeyinde kalan Kırcaali ve Ropçoz’daki Türkler, verdikleri mücadeleyle Osmanlı Devletinin bir parçası olarak kalmayı başardılar. Fakat anlaşmayla kurdukları Rodop Türk Mukavemet Hükümeti de ortadan kalktı. Ayrıca yine anlaşmayla Doğu Rumeli Vilayeti de Bulgaristan’a verildi.

5 Nisan 1900: 1877-1878 yılında yaşanan ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda gerçekleşen ünlü ”Plevne Direnişi”nin kahramanı Gazi Osman Paşa öldü.

5 Nisan 1992: Boşnak toplumunun lideri Aliya İzzetbegoviç, gerçekleştirilen referandumun ardından, halkın talepleri doğrultusunda Bosna Hersek’in bağımsızlığını ilan etti.


İlginç Bilgiler

Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

Karıncalar uyumaz.

Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.


Peygamber Efendimizin sevdiği gıdalar ve faydaları

KARPUZ | Peygamber Efendimiz buyurdular ki; "Biriniz hanımı hamile kalır ve karpuz yerse doğumda ona yardımcı olur"

SÜT | Parmağın alındaki teri sildiği gibi süt de bir insanın kalbindeki ateşini siler. İnsanın sırtını güçlendirir. Beyni geliştirir. Görmeyi kuvvetlendirir ve unutkanlığa iyi gelir.

MANTAR | Göz için iyi bir tedavidir. İyi bir doğum kontrol yardımcısıdır. Felci engeller.

ZEYTİNYAĞI | Cild ve saç için çok iyiydir. Yaşlanmayı geciktirir. Mide iltihabı için iyi bir tedavidir.

NAR | Peygamber Efendimiz buyurdular ki, " Nar insanı şeytandan ve kötü nefsten 40 gün boyunda uzak tutar "

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr