B-Healthy
B-Healthy

Millet Gazetesi KÜLTÜR-TARİH sayfası - Sayı:384

Bir Ünlü: Orhan GaziOsmanlı padişahlarının ikincisidir. Sultan Osman Gazi‘nin oğlu olup, dedesi Ertuğrul Gazi’ nin vefat ettiği 1281 senesinde Söğüt’te doğdu. K

Tarih 20 Şubat 2014
Millet Gazetesi KÜLTÜR-TARİH sayfası - Sayı:384

Bir Ünlü: Orhan Gazi
Osmanlı padişahlarının ikincisidir. Sultan Osman Gazi‘nin oğlu olup, dedesi Ertuğrul Gazi’ nin vefat ettiği 1281 senesinde Söğüt’te doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir disiplin ve intizam ile istikbalin beyi olacak şekilde yetiştirildi. Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerden ilim öğrenip, feyz aldı. Gençliğinden itibaren Bizans tekfurlarıyla olan gazalara katıldı. Kumandanlık ve devlet idaresi konusunda bilgi ve tecrübe kazandı. Babasının yaşlılığı dolayısıyla 1324′ den itibaren devlet idaresinin başına geçti. Osman Gazi, onu Bursa’ nın fethiyle görevlendirdi.

Orhan Bey’in 1326′da Bursa’yı fethi sırasında Osman Gazi vefat etti. Babasının naşını Bursa’da Gümüşlü Künbed’e nakledildikten sonra Osmanlı Devleti’nin ikinci sultanı olarak tahta geçti ve devlet merkezini Yenişehir’den Bursa’ya nakletti.

Bundan sonra fetih ve gaza hareketine hız veren Orhan Gazi, 1329′da Bizans kuvvetlerini Pelakanon’da ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra 1330′da İznik’i aldı. Devlet‘in geçiçi merkezi haline getirilen İznik şehri imar edilerek, İslami eserlerle süslendi. Orhan Gazi, İznik’in en büyük kilisesini camiye çevirerek burada Cuma namazı kıldı..

Fetih hareketine devam eden Orhan Gazi, 1331′de Taraklı, Mudurnu ve Göynük kasabalarını, 1333′de Gemlik, 1336′da Kirmastı, Mihaliç ve Ulubat kasabalarını zabt etti. 1337′de ise İzmit’in fethi ile, Kocaeli yarımadasının tamamı Osmanlıların eline geçti.

1353′ de Bizans’taki iç karışıklıklardan faydalanan faydalanan Orhan Gazi, Gelibolu’da Çimbe kalesine sahip oldu. Bu, Osmanlıların Rumeli’ye geçerek bölgeleri tanımaları ve gelecekteki fetihleri bakımından önemli rol oynadı. Nitekim oğlu Süleyman Paşa’yı Rumeli’deki kuvvetlerin başına tayin eden Orhan Gazi, Bolayır’dan Tekirdağı’na kadar uzanan bölgeyi feth ettirdi.

Diğer taraftan Anadolu’da da birliği, sağlama çalışmalarına hız veren Orhan Gazi; Karesioğullarından 1345′de Balıkesir’i, 1350′de ise Bergama ve Edremit’i, Eretna beyliğinden de 1354′de Ankara’ yı aldı.

Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa’nın 1359′da bir av sırasında attan düşerek vefat etmesi üzerine üzüntüsünden hastalandı ve 1360′da vefat etti. Bursa’daki Gümüşlü Künbet’e defnedildi.

Şahsiyeti nesillere örnek mahiyette olan Orhan Gazi, halim-selim olup, son derece merhametliydi. Kolay kızmaz, kızınca da belli etmezdi. Askerlerini ve tebasını kendinden fazla korurdu. Çok adildi. “Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa geçken adalet zulümdür.” buyururdu. Orhan Gazi’nin İslam ahlakına hayran olup, adaletine gıpta eden Hıristiyanlar kendi soyundan ve dininden hanedanların yerine, Osmanlı idaresini tercih ederlerdi.

Orhan Gazi devrinde fethedilen beldeler ilmi, mimari ve sosyal te’sislerle süsülendi. İznik fethedilince, ilk Osmanlı medresesini kurdu. Yine İznik’te yaptırdığı imaretin açılışında kendi eliyle fakirlere aş dağıttı. Ahalisinden müslim ve gayri müslim hiç kimsenin aç kalmamasına gayret etti.

Cihaddan vazgeçmez ve emri altındakileri devamlı Allahü tealanın dinini yaymaya teşvik ederdi. Oğlu Murad Gazi’ ye “Oğul! Cennet – mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıt’a üzerinde hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıt’aya sığmayacak yüce bir azimdir.” diyerek son vasiyetini yapmıştır.

Bir Ayet
“Size yemin ediyorlar ki kendilerinden râzı olasınız. Siz onlardan râzı olsanız bile Allah, fâsık topluluktan râzı olmaz.” (Tevbe, 96)

Bir Hadis
“İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrlik ve şiddetli korkudur.” (Ebu Davud, 22)

Bir Atasözü
Canı yanan eşek attan yürük olur.

Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse, aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir. Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır, çok iyi sonuçlara ulaşır.

Bir Deyim
Ayvaz kasap hep bir hesap: "Ha öyle ha böyle, ikisi de bir; hangi yolu seçersek seçelim aynı sonuca varır" anlamında kullanılır.

Bir Özlü Söz
Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir.
- La Bruyere -

Bir Bilgi
Hitler ve Çaplin; 19. yüzyılın sonlarında aynı yılda, aynı haftada, aynı saatte doğmuş iki ünlü Avrupalıdır. Bu iki adamın dış görünüşleri birbirine benziyordu ve birbirlerinden ölümüne nefret ediyorlardı. İkisi de büyük olasılıkla yirminci yüzyılın politika ve eğlence dünyası tarihinin akışını herkesten çok etkilemiştir.

Adolf Hitler, 20 Nisan 1889, Cumartesi günü, saat 18.00’de doğmuştur.
Çarli Çaplin ise 16 Nisan 1889’da, Salı günü, saat 18.00’de doğmuştur.

Bir Kitap: Babürname'den Seçmeler
Yazar :  Zahürid-din Muhammed Babür Mirza
Yayıncı :  Antik Kitap

Bâbür İmparatorluğu'nun kurucusu Zahirü'ddin Muhammed Bâbür tarafından kaleme alınan ve İslam edebiyatında hatırat türünün ilk örneği olan Babürname; büyük Türk devlet adamının 1494 yılında tahta çıkışından 1524 yılına kadar olan dönemi kapsar. Babür hayatını, katıldığı savaşları, tecrübelerini, gördüğü yerleri; çoşkulu ve edebi tasvirlerle, samimi ve yalnız Çağatay edebiyatının değil, bütün Türk edebiyatının en mükemmel eserlerindendir. Ersin Teres'in titiz çalışmasıyla şekillenen Babürname'den seçmeler, Zahirü'ddin Muhammed Babur'ün hayatı ve yaşadığı dönemde ilişkin kapsamlı önsözüyle, bu önemli eseri tanımak için başarılı bir kılavuz niteliğinde.

Bir Fıkra: FATİH SULTAN

Fatih Sultan Mehmet, adamları ile gezerken, yanına sokulan dilenciye bir
altın vermiş. Dilenci parayı alınca:
-Aman Sultanım, demiş. Koskoca bir padişah, kardeşine bu kadar para verir
mi?
Fatih Sultan Mehmet, nereden kardeş olduğunu sorunca, dilenci:
-İkimiz de Hazreti Adem'in çocukları değil miyiz? demiş. Elbette kardeşiz.
Sultan Fatih:
-Bu keşfini sakın başkasına söyleme, diye gülümsemiş. Diğer kardeşlerimiz
de pay isterse, sana zırnık bile düşmez.

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr