Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Millet Gazetesi TARİH Sayfası 453

Tarihte Bu Ay 25/29 Temmuz 1913: Batı Trakya’dan, Bulgar çetelerinin TÜRKLER’E ZULÜM VE TECAVÜZ yapmakta olduklarına ilişkin sınırdan raporlar alınınca, Edirne’

Tarih 21 Ağustos 2015
Millet Gazetesi TARİH Sayfası 453

Tarihte Bu Ay

25/29 Temmuz 1913: Batı Trakya’dan, Bulgar çetelerinin TÜRKLER’E ZULÜM VE TECAVÜZ yapmakta olduklarına ilişkin sınırdan raporlar alınınca, Edirne’de bulunan Edirne’nin kurtarılmasından sonra Bulgar topraklarına girmiş olan Hurşit Paşa kolordusu emrindeki akıncı kuvvetlerinden 116 kişilik bir “müfreze”, kolordu kurmay başkanı Enver Bey’in emir ve talimatıyla, Edirne’den ORTAKÖY üzerine gönderildi. Eşref Kuşçubaşı komutasındaki “müfreze”, HARMANLI ve HASKÖY’e kadar bir akın gerçekleştirdi.

10 Ağustos 1913: Bir yanda Sırbistan, Yunanistan ve Romanya, diğer yanda Bulgaristan arasında “Bükreş (Barış) Andlaşması” imzalandı. Batı Trakya, Bulgar egemenliğine teslim edildi. Bu andlaşmayla ayrıca, Makedonya, (çoğu Türk) Müslüman, Makedon ve diğer unsurlar nüfusuyla birlikte Yunanistan’a verildi ve böylece bu ülkenin sınırları Ege Makedonyası-Batı Trakya sınırını oluşturan Mesta-Karasu nehrine dayanmış oldu. Hatırlatmak gerekirse, bundan kısa bir süre önce (1912), Ege Makedonyası’nda Sırplar tarafından yapılan sayıma göre Makedonlar’ın nüfusu 326.426, Yunanlılar’ın ise 240.019’dir. Bu andlaşmanın ardından, Ege Makedonyası’ndaki Bulgar Ordusu’nun çekilmesiyle birlikte, özellikle Kılkış (Kilkis), Gümenice (Ygoumenitsa), Demirhisar (Sidirokastro) ve Serez’den (Serres) çoğu Makedon olmak üzere binlerce kişi Bulgaristan’a göç etmek zorunda kalmıştır. Yunan kaynakları, göç edenlerin sayısını 15 bin olarak vermektedir. Bu göçün başlıca ve dehşetli nedenlerine önemli bir gösterge olarak, Ege Makedonları’nın günümüz insan hakları savunucularından ve önderlerinden, şahsen tanışma ve görüşme olanağı da bulduğumuz (1997) Hristos S. Sidiropulos’un anlattıklarıdır. Sidiropulos’un dedesi, 1913’te Ege Makedonyası’ndaki Yunan işgali sırasında, Makedon halka gözdağı vermek ve çocukların Makedon okullarına gitmelerini engellemek amacıyla, Yunanlılar tarafından dilinden asılmıştır. Bu arada Batı Trakya ile ilgili olarak hatırlatmak gerekirse, Osmanlı İmparatorluğu, zaten (17/30 Mayıs 1913 tarihli) “Londra Andlaşması”nın 2. maddesiyle bu toprakları, Müttefik devletlere terketmeyi kabul etmişti. Onlar da şimdi aralarındaki bu (Bükreş) andlaşmayla Batı Trakya’yı Bulgaristan’a teslim ediyordu. Bu andlaşmanın önemi şuradadır : Batı Trakya’ya fiilen bu tarihe kadar sahip olmayan Yunanistan, bu toprakları, üzerindeki çoğunluk Türk nüfusla birlikte Bulgaristan’a teslim etmiştir. Demek ki “Batı Trakya’yı Bulgar esaretine teslim eden Yunanistan”dır. Peki kurtarmaya çalışacak var mı ? Var. Ve hemen 5 gün sonra. Kim ? Eli-kolu bağlı olmasına rağmen, Osmanlının/Türkün elaltından desteğiyle Batı Trakya Türkleri. Demek ki, “Batı Trakya’yı Bulgar esaretinden kurtarmaya çalışan Türkler”dir.

15 Ağustos 1913: Batı Trakya’da silahlı kurtuluş mücadelesi başladı. Başka çare kalmadığı gerçeğinden hareketle, Osmanlı makamlarının (10. Kolordu Kurmay Başkanı Enver Bey gibi) bilgisi, telkini ve desteği altında Eşref Kuşçubaşı komutasındaki, yukarıda (25/29 Temmuz 1913) sözü edilen 116 kişilik “müfreze” (Eşref’ten başka, 15 subay ve 100 seçme er), Batı Trakya’ya girdi. Müfrezede yeralan subaylar ve kapdanlar şunlardı: Eşref Kuşçubaşı’nın kardeşi Hacı Sami, Kafkasyalı İbrahim Cihangiroğlu, Yüzbaşı İlyas, Üsteğmen Ömer Lütfi (Lütfi Suman), Teğmen Besim, Beşiktaşlı Kemal, (Eşref Kuşçubaşı’nın küçük kardeşi) Ahmed Kapdan, Çakır Efe, Tatar Hasan, Giritli İsmail Kapdan ve Mamaka Mustafa Kapdan. Müfreze sırasıyla, ORTAKÖY ve PAPAZKÖY (15 Ağustos), KOŞUKAVAK (16 Ağustos), MESTANLI (18 Ağustos) ve KIRCAALİ’yi (19 Ağustos) kurtardı. Müfreze, Papazköy civarında 1200 kişilik Domuzciyef çetesi tarafından vahşice şehiy edilmiş 400 Türk’ün cesediyle karşılaştı. Müfreze, bu facianın faillerini bulup cezalandırmak üzere, kendiliğinden Koşukavak üzerine yürümeye karar verdi. Müfreze Koşukavak önünde karşılaştığı Bulgar çetesi ile çarpışmada, 83 er ve Domuzciyef’le birlikte 5 subay ve 6 kapdanı esir aldı, üst tarafını dağıttı ve yok etti. Müfreze, bu çeteden ele geçirdiği 1.200 tüfekle yerli halktan bir milli tabur kurdu ve Kamber Ağa’yı kurulan “KOŞUKAVAK HÜKÜMETİ”neReis atadı. Müfreze aynı şeyi diğer bölgelerde de yaptı. Kırcaali’de Talat Bey’in dayısı Emin Ağa ve Mustafa Bey’in yardımlarıyla 600 kişilik bir milli birlik daha oluşturdu ve Kırcaali (“KIRCAALİ HÜKÜMETİ”) ile Mestanlı’da (“MESTANLI HÜKÜMETİ”) da yerel hükümetler kurarak reislerini atadı.

16 Ağustos 1913: Osmanlı hükümeti, bölgedeki gelişmelerin duyulması üzerine, “Londra (Barış) Andlaşması”nın 2. maddesindeki hükme uyduğunu, Midye-Enez (Meriç) hattının batısındaki yeri almadıklarını ve almayacaklarını” bildirdi. Hükümet açıkça, oralarda birşeyler oluyorsa, içinde ben yokum demeye getirerek, üzerinde baskı uygulanmasını engellemeye çalıştı. Aksi takdirde bu, sözkonusu Andlaşma’nın ihlali demekti ki, bunun bedeli kendisine oldukça ağır ödetilirdi. Bu arada Müfreze, aynı gün KOŞUKAVAK’ı kurtarıyor ve yukarıda belirttiğimiz gibi hükümetini kuruyor ve reisini atıyordu.

18 Ağustos 1913: Batı Trakya’ya giren müfreze, MESTANLI’yı kurtardı.

19 Ağustos 1913: Müfrezenin komutanı Eşref Kuşçubaşı, Sol Cenah Erkan-ı Harbiye Reisi Kaymakam Enver Bey (Enver Paşa)’den üzücü bir telgraf aldı. Enver Bey, Koşukavak’tan daha ileri gitmesine muvafakat edilmediğini, geri çekilmek zorunda kalabileceğini bildiriyordu. Eşref Bey bunun üzerine Enver Bey’le yüzyüze görüşmek için Ortaköy’e gitti ve ona tüm Batı Trakya’yı kurtarması gerektiğini (24 Ağustos 1913) kabul ettirdi. Bu arada Babıali (Bab-ı Ali), aynı gün, Batı Trakya’da Bulgar zulüm ve tecavüzüne uğramakta olan halkı korumak için bu bölgeye bazı ufak birlikler gönderilirse, bunun Meriç’i batıya geçme anlamına alınmamasını, Avrupa merkezlerindeki elçilerine bildirdi.

24 Ağustos 1913: Eşref Kuşçubaşı, BATI TRAKYA sınırının kapatılmasını emretti.

31 Ağustos 1913: Müfreze, Gümülcine’yi kurtardı. Gümülcine’yi, harekatın “siyasi” merkezi kabul edilen müfreze, “GARBI TRAKYA HÜKÜMET-İ MUVAKKATESİ”nin kurulduğunu ve reisliğine Dersiam Hafız Salih Efendi (ve/veya Hoca Salih Efendi)’nin getirildiğini duyurdu. Hükümet reisi, görünürde Dersiam Hafız Salih Efendi olmakla birlikte, esasen tüm yetkiler İcra Hükümeti ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Süleyman Askeri Bey’de toplanmıştı. Yetki dağılımı bakımından daha sonra Eşref Kuşçubaşı ile Hacı Sami Bey geliyordu. Eşref Bey; Umum Milli Kumandanı, Umum Çeteler Kumandanı ve Kuva-yı Milliye Umum Müfettişi gibi ünvanlara, kardeşi Hacı Sami ise Milli Müfettiş sıfatına sahipti.

-----------

Γεγονότα που επισφράγησαν την ιστορία

-Στις 7 Αυγούστου 1225 γεννήθηκε σε μια περιοχή μεταξύ των ποταμών Βόλγα και Ουραλίων. Ο Μπαϊμπάρς ο οποίος είχε πέσει αιχμάλωτος σε ηλικία 14 ετών πουλήθηκε στην αγορά σκλάβων της Δαμασκού και στη συνέχεια πήρε μέρος στο στρατό των Αγιουβίδων. Χάρη στη ευφυία και την ικανότητα τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αναδείχθηκε από σκλαβιά σε κυβερνήτη της Αιγύπτου. Τα χρόνια που κυβερνούσε χαρακτηρίζονται ως «Χρυσός Αιώνας». Οι Μαμελούκοι που ίδρυσε ο Μπαϊμπάρς, πέρασαν στην ιστορία του Ισλάμ που μπόρεσαν να νικήσουν τους Μογγόλους.

-Στις 8 Αυγούστου 1945 ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και της Ιαπωνίας. Μετά από την ρίψη της ατομικής βόμβας στο Χιροσίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ενωση κήρυξε πόλεμο κατά της Ιαπωνίας και μαζί με την Μαντζουρία ξεκίνησε την εισβολή των εδαφών της Κορέας στα βόρεια του 38ου γεωγραφικού πλάτους. Στο μέτωπο αυτό οι Ρώσοι κατάφεραν να νικήσουν τις ιαπωνικές δυνάμεις.

-Στις 10 Αυγούστου 1675 ιδρύθηκε το Βασιλικό Αστεροσκοπείο Γκρήνουιτς στην Αγγλία από τον Βασιλιά της Βρετανίας Τσαρλς τον ΄Β.

-Στις 11 Αυγούστου 1980 έκλεισε επίσημα η εποχή του Μάο στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος απαγόρευσε όλα τις φωτογραφίες, αγγελίες και αφίσες σχετικά με το Μάο.

-Στις 12 Αυγούστου 1953 η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιήσε την πρώτη δοκιμή βόμβα υδρογόνου στο Καζακστάν. Η έκρηξη η ισχύ της οποίας ανέρχονταν σε 400 χιλιότονους και πραγματοποιήθηκε στο πολύγωνο Σεμέϊ ήταν 30 φορές ισχυρότερη από εκείνη στο Χιροσίμα.

-Η Διεθνής Ένωση Αριστερόχειρών καθιέρωσε στις 13 Αυγούστου 1984 την Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχεροι.

-Στις 14 Αυγούστου 1974 όταν οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Τουρκίας, της Αγγλίας και της Ελλάδας στη Γενεύη δεν έδωσαν καρπούς. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Τουράν Γκιουνές ο οποίος είχε παραστεί στις συνομιλίες έστειλε το κωδικοποιημένο σύνθημα «Η Αϊσέ πάει διακοπές» στον Μπουλέντ Ετζεβίτ που σήμαινε ότι η συμφωνία είναι αδύνατη και με τον τρόπο αυτό ξεκίνησε η ΄Β ειρηνευτική επιχείρηση. Σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης που διήρκησε 3 ημέρες κατακτήθηκαν η Λέφκε και η Μαγούσα και ορίστηκαν τα σύνορα της Τουρκικής πλευράς.

-Στις 15 Αυγούστου 1461 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Κατακτητής κατέλαβε τη Τράμπζον τερματίζοντας την κυριαρχία της Ρωμαίικης Αυτοκρατορίας της Τράμπζον. Η πολιορκία της πόλης διήρκησε 40 ημέρες. Με την κατάκτηση αυτή καταλήφθηκε και το τελευταίο κομμάτι του Βυζαντίου στην Ανατολία και έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη μετατροπή της Μαύρης Θάλασσας σε Τουρκική Λίμνη. 

-Στις 16 Αυγούστου 980 γεννήθηκε ο γνωστός επιστήμονας, φιλόσοφος, ποιητής, ιατρός και μουσικός Αβικέννας. Ο Αβικέννας ο οποίος σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε σώσει τον κυβερνήτη της Μουχάρα από μια ανίατη ασθένεια αποκτώντας το δικαίωμα να χρησμοποιήσει την πλούσια βιλιοθήκη του παλατιού σε όταν ήρθε στα 18 του ήταν ένας λόγιος, σύμβουλος και καλός ιατρός. Ο Αβικέννας ο οποίος ασχολήθηκε με τη γεωματρία, τη λογική, το ισλαμικό δίκαιο, τη λογοτεχνία, την ιατρική και την φυσιολογία έχει αφήσει 276 έργα τα οποία έφτασαν μέχρι τις ημέρες μας. 

-Στις 17 Aυγούστου 1978 πραγματοποίηθηκε η επανάσταση κατά του καθεστώτος του Σάχη στο Ιράν. Λόγω της οικονομικής κρίσης στις αρχές της δεκαετίας του 70΄, είχαν δημιουργηθεί αντιδράσεις κατά του καθεστώτος του Σάχη. Η ανασφάλεια κατά του συστήματος διοίκησης πυροδότησε και τα αντικαθεστωτικά κινήματα. Την περίοδο αυτή η αντιπολίτευση συγκεντρώθηκε γύρω από τον Σιίτι ιερέα Αγιετολάχ Χομεϊνί ο οποίος ζούσε στο Παρίσι. Ο Χομεϊνί υποσχόμενος κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση ενίσχυσε τις καμπάνιες για επιστροφή στην παραδοσιακή θρησκευτική ρητορική. Τον Αύγουστο του 1978 ξεκίνησε η επανάσταση κατά του καθεστώτος του Σάχης το Ιράν.

-Στις 19 Αυγούστου 1630 ο Εβλιγιά Τσελεμπί ξεκίνησε τα ταξίδια του. Ο Εβλιγιά Τσελεμπί επί 50 χρόνια περιηγήθηκε βήμα βήμα τα οθωμανικά εδάφη, γνώρισε διαφορετικούς πολιτισμούς και παρατήρησε τις νοοτροπίες των διαφόρων κοινωνιών και έγραψε τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του από τα ταξίδια του στο έργο του Seyahatname (Οδοιπορικό). Ο Τσελεμπί απεβίωσε το 1683 μετά από το τελευταίο ταξίδι του στην Αίγυπτο.

-Στις 19 Αυγούστου 1821 η σφαγή στην Πελοπόννησο. Οι Έλληνες οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στη Πελοπόννησο κατέλαβαν τον κόλπο Ναβαρίνου σκότωσαν 3 χιλιάδες Τούρκους. Οι Έλληνες οι οποίοι είχαν υποσχεθεί ότι σε περίπτωση που παραδίδονταν οι Τούρκοι θα τους μετέφεραν στις αφρικανικές ακτές και θα τους άφηναν ελευθέρους ξεκίνησαν την επίθεση μόλις άνοιξαν οι πύλες του κάστρου. Είναι γνωστό ότι η σφαγή είχε πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία της εκκλησίας και την στήριξη των βρετανών.

-Στις 19 Αυγούστου 1960 η Σοβιετική Ένωση έστειλε τους πρώτους ζωντανούς στο διάστημα. Η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να βάλει στον τροχιά της Σελήνης το διαστημόπλοιο Sputnik-5 το οποίο μετέφερε 2 σκύλους και 42 ποντίκια. Τα ζώα πήγαν για μια μέρα στο διάστημα και επέστρεψαν με επιτυχία.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr