B-Health
B-Health

Διακομματικές Επιτροπές και Εθνικός Σχεδιασμός για την Θράκη

Σε παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού και βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, με τίτλο «Θράκη: Το επόμενο βήμα…», ο Υπουργός Εξωτ

Διακομματικές Επιτροπές και Εθνικός Σχεδιασμός για την Θράκη

Σε παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού και βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, με τίτλο «Θράκη: Το επόμενο βήμα…», ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ανακοίνωσε την σύσταση διακομματικής επιτροπής για την Θράκη με απώτερο στόχο να χαραχθεί μία εθνική στρατηγική για την περιοχή. 

Οι διακομματικές επιτροπές του Κοινοβουλίου είναι επιτροπές που στελεχώνονται από βουλευτές που εκπροσωπούν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχουν στόχο να εξετάσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και να υποβάλουν προτάσεις-λύσεις. 

Η τελευταία διακομματική επιτροπή της Βουλής που επιμελήθηκε το έργο να μελετήσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις για την ανάπτυξη της Θράκης κατέθεσε σχετικό πόρισμα στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις 14 Φεβρουαρίου 1992. Η επιτροπή τότε ήταν επιφορτισμένη να μελετήσει τις περιοχές της Θράκης και του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή τις περιοχές της χώρας που συνορεύουν ανατολικά με την Τουρκία και αποτελούν το ανατολικότερο σύνορο της Ευρώπης.

Τα μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος, συνομίλησαν με τοπικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς, επιστημονικά συνδικάτα, επαγγελματικούς φορείς, πολιτιστικά σωματεία και εν συνεχεία κατέληξαν σε ένα επίσημο πόρισμα. 

Έκτοτε, δεν συντάχθηκε νέο πόρισμα διακομματικής επιτροπής για την περιοχή της Θράκης. Να θυμίσουμε ωστόσο ότι το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της περιόδου εμπεριείχε έντονη κινητικότητα στα μειονοτικά θέματα και η περιοχή της Θράκης βρισκόταν για μεγάλο διάστημα στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο. Η σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών της οικουμενικής κυβέρνησης που κατέληξε στην άρση των διοικητικών ενοχλήσεων και απαγορεύσεων εις βάρος των μελών της Μειονότητας τον Ιανουάριο του 1990, η πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας που εγκαινίασε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1991, όλα τα γεγονότα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η διεθνοποίηση του μειονοτικού ζητήματος, και άλλοι λόγοι οδήγησαν ανάμεσα σε άλλα και στην σύσταση της διακομματικής επιτροπής.

Το πόρισμα χωρίζεται σε δέκα ενότητες. Στο πρώτο τμήμα καταγράφονται οι θεμελιώδεις αρχές και κρίνεται απολύτως αναγκαία η διαμόρφωση μόνιμης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την Θράκη. Ακολουθούν αναφορές σε εθνικές προτεραιότητες, στην εθνική άμυνα, την πολιτιστική ταυτότητα, την αναπτυξιακή πολιτική, τα έργα υποδομής, τα μέτρα οικονομικής πολιτικής, την θεσμική πολιτική. Τέλος, υπάρχει ειδικό μέρος αφιερωμένο στην πολιτική για τις μειονότητες. 

Τα μέλη της επιτροπής φαίνεται ότι τα διακατέχει ένα μόνιμο άγχος για την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό. Ακόμα και στο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας, το πόρισμα αναφέρει ότι «Μια μεγάλη και μόνιμη πολιτική πρέπει να κατευθυνθεί στο στόχο να αναδείξουμε τόσο στον τόπο μας, όσο –κυρίως- διεθνώς την ελληνικότητα της Θράκης και του Αιγαίου». Αυτοί οι στόχοι, μετατρέπονται σε «κοινή εθνική υπόθεση». Στο τμήμα που αφορά την πολιτική για τις μειονότητες ξαναδιαβάζουμε «είναι αναγκαίο να αναληφθεί εκστρατεία διαφώτισης της διεθνούς κοινής γνώμης που τροφοδοτείται συστηματικά με ψευδείς και παραπλανητικές ‘πληροφορίες’».

Το πόρισμα αναφέρεται σε αρχές όπως ο σεβασμός στην προσωπικότητα, η ελευθερία του ατόμου, η θρησκευτική, γλωσσική, κοινωνική και πολιτιστική ελευθερία. Κατατάσσει την Συνθήκη της Λωζάνης και τις επιταγές της διάσκεψης για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ως κείμενα «όχι απλώς αποδεκτά, αλλά κατευθυντήρια στη χάραξη της πολιτικής μας». 

Παρά τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, τα μέλη της επιτροπής εφιστούν την προσοχή σε απειλές και εχθρούς που αποσκοπούν στην πόλωση, την διάσπαση και υποκινούν αναταραχές. Δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν σε μηχανισμούς και πρόσωπα να συμβάλουν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. 

Στα δε μέτρα που προτείνουν να επιληφθούν είναι η ίδρυση Ινστιτούτου Ερευνών, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής, μορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή, η ίδρυση νέων σχολείων και η στελέχωση των παλιών, η ενίσχυση της δράσης πολιτιστικών φορέων, και τέλος, η εγκατάσταση δικτύου αναμεταδόσεων ελληνικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Τα τελευταία χρόνια ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ροδόπης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, προΐσταται κίνησης με την οποία ζητάει επιτακτικά την επανασύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη με θέμα την εκπόνηση ενός «Ολοκληρωμένου σχεδίου για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη της Θράκης».  

Σε σχετική επιστολή που εστάλη το 2015 στην τότε Πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, 57 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται σε λανθασμένες πολιτικές και παραλείψεις του παρελθόντος, σε διοικητικές αστοχίες, και εφιστούν την προσοχή στον κίνδυνο ανατροπής της δημογραφικής ισορροπίας μεταξύ των σύνοικων στοιχείων και την «στρέβλωση ακόμα και της δίκαιης και ισόρροπης εκπροσώπησης της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, αυτοδιοικητικό και κοινοβουλευτικό». 

Σε ίδιο ύφος με τα μέλη της Επιτροπής του 1992, οι 57 βουλευτές αναφέρονται σε «επικίνδυνους ντόπιους ή ξενοκίνητους εθνικισμούς» οι οποίοι «διευκολύνουν την χειραγώγηση της μειονοτικής ψήφου, επαναφέρουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων και επιστρέφουν τη Θράκη πολλά χρόνια πίσω».  

Παρά τις αναφορές σε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, φαίνεται ότι και τα φαντάσματα του παρελθόντος ακολουθούν τα μέλη της Βουλής που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπό τον φόβο και την σκιά εχθρών είτε εσωτερικών, ντόπιων όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, είτε εξωτερικών, ξενοκίνητων. 

Η ανάγκη για επανασύσταση διακομματικής επιτροπής πρέπει να πηγάζει από σύγχρονες ρεαλιστικές ανάγκες όπως ο οικονομικός μαρασμός της περιοχής και δεν πρέπει να είναι απόρροια φοβικών συνδρόμων ούτε να έχει τη μορφή αντιποίνων σε φαντασιακούς εχθρούς.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς αποδέχθηκε τελικά το αίτημα για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη, τη στιγμή που στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του κυρίου Στυλιανίδη, ο Υπουργός προέβη στην –όπως σχολιάστηκε- μεγαλύτερη διπλωματική αστοχία της χρονιάς προσδιορίζοντας την μειονότητα της Δυτικής Θράκης ως «ελληνική μειονότητα».

Όπως και να έχει η σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη πρέπει να είναι επιφορτισμένη με το να παράγει έργο σε ρεαλιστική βάση κι αυτό είναι έργο που θα οδηγήσει σε οικονομική άνθηση της περιοχής, που θα ενισχύσει τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας που δεν είναι άλλος από τον πρωτογενή, που θα προσελκύσει κόσμο στην περιοχή, θα αναπτύξει πτυχές του ανθρώπινου δυναμικού και θα δώσει μία νέα αναπτυξιακή πνοή με σύγχρονους ανταγωνιστικούς όρους. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση περί δημογραφικής αλλοίωσης του ντόπιου πληθυσμού στηρίζεται σε φανταστικά δεδομένα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και οδηγεί σε κινδυνολογίες που δεν βοηθούν την οικοδόμηση μιας ουσιαστικής συνύπαρξης, συμβίωσης και συμπόρευσης μεταξύ των σύνοικων στοιχείων.


ΠΗΓΗ


Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr