Μηνιαίο voucher 500 ή 300 ευρώ στους γονείς: Ποιοι μπορούν να το λάβουν και πώς

Μηνιαίο voucher 500 ή 300 ευρώ στους γονείς: Ποιοι μπορούν να το λάβουν και πώς

Έρχεται νέο μηνιαίο voucher ύψους 500 ευρώ από το υπουργείο  Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε γονείς. Το εν λόγω voucher θα δοθεί στους συμμετέχοντες του προγράμματος “Νταντάδες της γειτονιάς ” του οποίου η πλατφόρμα “ntantades.gov.gr” για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου και του οποίου ο στόχος είναι να στηρίξει τις νέες οικογένειες.

Όπως αναφέρεται σε  σχετική κοινή απόφαση  που υπέγραψαν τα  υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και  Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  «1. Το ύψος της αξίας τοποθέτησης (voucher) κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης ορίζεται σε:

α) 500 ευρώ μηνιαίως, για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος/η,

β) 300  ευρώ μηνιαίως, για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή είναι εγγεγραμμένο/η ως άνεργο/η στο Μητρώο Ανεργίας ή λαμβάνει, μέσω άλλης δράσης, αξία τοποθέτησης (voucher) για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της παρούσας.

3. Επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες πραγματοποιούνται από τον Δικαιούχο και τους Συνδικαιούχους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους και έχουν πληρωθεί έως 31-12-2024.

Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών για την πληρωμή των ωφελουμένων συνδέεται και με την εκπλήρωση των ενεργειών του άρθρου 16 της παρούσας».

Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ  άλλων τα εξής:

1. Οι ωφελούμενοι 

Οι ωφελούμενοι  που δικαιούνται να  πάρουν την «Αξία τοποθέτησης» κατά την πιλοτική εφαρμογή της δράσης θα είναι:

μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,
πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,
κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα του .Ο.Α.Ε.Δ ως άνεργες.

2.Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις επιλογής των ωφελουμένων, κατά την πιλοτική εφαρμογή της δράσης, αφορούν:

στο ετήσιο ατομικό εισόδημα του ωφελούμενου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 24.000  ευρώ.
στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανεργίας  της ΔΥΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τελούν υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου ή γονικής άδειας ή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) ή δεν έχουν διακόψει ή αναστείλει την επαγγελματική τους δραστηριότητα,
στην τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση (ύπαρξη ανήλικου τέκνου 2 μηνών έως 2  ετών και 6  μηνών),

3. Οι επιμελητές

Κάθε Επιμελητής επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο:

μέχρι του αριθμού των τριών (3) παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα (1) παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους,
μέχρι του αριθμού των 2 παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr