Ποιοι δικαιούνται επίδομα 479 ευρώ για 4 μήνες

Το επίδομα αυτό φτάνει τα 479 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί μάξιμουμ τέσσερις μήνες.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 479 ευρώ για 4 μήνες

Δίνεται η δυνατότητα σε δικαιούχους να μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα «αποκλειστικό» επίδομα.

Το επίδομα αυτό φτάνει τα 479 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί μάξιμουμ τέσσερις μήνες.

Το «αποκλειστικό» επίδομα παρέχεται από την ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως αποκλειστικοί/-ες Νοσοκόμοι/-ες, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας, με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 33816/24.08.99.

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ειδικής κατηγορίας των Αποκλειστικών Νοσοκόμων, χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

 • έχουν την ιδιότητα του/της αποκλειστικού/-ής αδελφού/-ής νοσοκόμου/-ας κατά τον χρόνο της επιδότησης
 • είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας που έληξε, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λήξης της εργασιακής σχέσης, καθώς εργοδότης είναι ο εκάστοτε ασθενής, από τον οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης απόλυσης
 • έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) πραγματικές ημέρες ασφάλισης ως αποκλειστικοί/-ές νοσοκόμοι/-ες με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)
 • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λύσης/λήξης της εργασιακής σχέσης

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ. Το διάστημα αυτό αποτυπώνεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία – Δικαιολογητικά

Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

Δικαιολογητικά

 • Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)
 •  Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν
   Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος
 • Βιβλιάριο εργασίας-υγείας ανανεωμένο
 • Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης του/της ασφαλισμένου/-ης που χορηγείται στους
 • απασχολούμενους του κλάδου από το αρμόδιο Υποκ/μα e-ΕΦΚΑ
 • Τα δύο πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους.

Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr