Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

AP Milletvekili'nin Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili soru önergesine Komisyon’dan yanıt

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu: Komisyon’un cevabı yüzeysel ve yetersizAvrupa Parlamentosu Milletvekili François Alfonsi’nin (Fransa) Batı Trakya Türk Azınlığı’n

Batı Trakya 14 Haziran 2012
AP Milletvekili'nin Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili soru önergesine Komisyon’dan yanıt

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu: Komisyon’un cevabı yüzeysel ve yetersiz
Avrupa Parlamentosu Milletvekili François Alfonsi’nin (Fransa) Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunları ile ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyonu’na sunduğu yazılı soru önergesine AB Komisyonu’ndan cevap geldi. AB Komisyonu adına AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlık Komiseri Viviane Reding’in cevapladığı soru önergesinde Reding, Komisyon’un azınlıklar hakkında genel olarak yetki sahibi olmadığı yanıtını verdi.

Alfonsi: Azınlık’ın eğitim ve din alanındaki özerkliğinin Yunanistan tarafından tahrip edildi
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) Avrupa Parlamentosu nezdinde yürüttüğü lobi faaliyetleri çerçevesinde görüştüğü AP Milletvekili François Alfonsi, ABTTF’nin lobi girişimleri neticesinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarını konu alan bir soru önergesini 12 Nisan 2012 tarihinde AB Komisyonu’na sunmuştu. Soru önergesinde Alfonsi, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yasal statüsü ve haklarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile tanımlandığını ancak 1967 Albaylar Cuntası’nı izleyen dönemde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim ve din alanındaki özerkliğinin sistematik olarak yok edildiğini ifade etmişti. Alfonsi, Batı Trakya Türk Azınlığı’na üye kişilerin azınlık haklarının kolektif kullanımında temel problemlerin devam ettiğini belirterek Komisyon’a Yunan Hükümeti’nin Lozan BarışAntlaşması’na uygun davranması konusunda çağrıda bulunup bulunmayacağını sormuştu. İkinci olarak ise Alfonsi, Lizbon Antlaşması ve AB Temel Haklar Sözleşmesi kapsamında Komisyon’un Üye Devletler’deki geleneksel, ulusal ve dilsel topluluklara üye kişilerin haklarının korunmasıkonusunda ne yapmak niteyinde olduğunu sormuştu.

AB Komisyonu: Azınlıklar konusunda genel olarak yetki sahibi değiliz
Komisyon’dan 25 Mayıs 2012 tarihinde gelen cevapta ise Komisyon, bu konuda yetki sahibi olmadığını ancak AB Komisyonu’nun Üye Devletler’in Temel Haklar Sözleşmesi’ni uygularken ayrımcılık yapmama ilkesi dahil temel haklara saygıduymakla yükümlü olduklarını söylüyor. Komisyon, AB mevzuatının ve AB fon programlarının ayrımcılık veya ırk veya ulusal veya etnik kökende nefret veya şiddetin teşvik edilmesi gibi konularda yardımcı olduğunu, Komisyon’un bölgesel ve azınlık dillerini eğitim, kültür ve gençlik alanlarındaki çeşitli programlar ile desteklediğini belirtiyor.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, “AB Komisyonu’nun AP Milletvekili François Alfonsi’ye verdiği yanıt oldukça yüzeysel ve yetersiz. Komisyon, ulusal azınlıklar konusunda yetki sahibi olmadığından Yunanistan’dan bahsetmeyerek genel bir cevap vermeyi tercih etmiş. Azınlıklar sorunu AB’nin sorunu. Bugün için azınlıklar konusu AB’nin yetki alanıdışında, ancak Lizbon Antlaşması ve AB Temel Haklar Sözleşmesi’ni izleyen yeni dönemde AB azınlıklar konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım ve politika geliştirmek zorunda. Aday ülkelere getirilen koşullar, mevcut üye ülkeler için de geçerli olmalı.” açıklamasında bulundu.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr