Kültür
Kültür

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğine yeni bir darbe!

Batı Trakya Türklerinin eğitim özerkliğine darbe vuran yasa tasarısı Yunan meclisinde kabul edildi. YDP hükümeti azınlığa yönelik tavrını sertleştiriyor.

Batı Trakya 30 Temmuz 2021
Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğine yeni bir darbe!

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın Batı Trakya Türk toplumunun eğitim sisteminde bir dizi değişiklik öngören “Okulların ve eğitimcilerin seviyelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi” konulu yasa tasarısı mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

Bahse konu yasaya göre Batı Trakya Türk azınlık okulları devlet okullarına getirilen imkanların dışında tutulurken başka kurumlar ve dernekler ile iş birliği yapmaları yasaklanmakta, bağışlar veya hibe yoluyla gelir elde etmeleri de engellenmektedir. Yasayla geçmişte öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle kapatılan Türk azınlık okullarının binalarına belediye meclisinin kararıyla kullanım yasağı getirilmesinin önü açılarak, bu binalarda azınlık eğitimi kapsamında herhangi bir faaliyet yapılmasının önüne engel konulmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan’da hükümet, Batı Trakya Türk toplumunu yine yok sayarak, eğitim özerkliğimizi ihlal eden yeni bir yasa tasarısını meclise getirmiş ve tasarı kabul edilmiştir. Devlet ve temsilcisi hükümet, bizleri doğrudan ilgilendiren ve etkileyen konularda bizleri dışlayarak kararlar almaya devam etmektedir. Batı Trakya Türk toplumu Lozan Antlaşması ile kendi okullarını, kurma, yönetme ve denetleme hakkına sahiptir. Çocuklarımızın öğrenim gördüğü özerk statüdeki okullarımız ile ilgili yeni bir oldu-bitti demek olan bu yasayı kabul etmemiz mümkün değildir. Yeni yasayla toplumumuza ait okulların kamu binasına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Öte yandan yasa tasarısı genel kurulda görüşülürken Meclis Başkan Yardımcısı Nikitas Kaklamanis’in konuyla hiçbir alakası olmamasına rağmen İstanbul Rum Ortodoks azınlığına ait okullarla ilgili ifadeler kullanmasını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Söz konusu olan ilgili yasanın Batı Trakya Türk azınlık okulları ile ilgili bariz ayrımcı düzenlemeler içermesidir ve bizim karşı çıktığımız tam da budur. Eğitim Bakanlığı tarafından meclise sunulan ve kabul edilen bu ayrımcı yasanın Batı Trakya Türk azınlık okullarını da kapsayacak şekilde değiştirilmesini ve yasadaki okullarımızla ilgili ayrımcı düzenlemelerin derhal iptalini talep ediyor, ülkemizi eğitim özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik politika ve uygulamalarına son vermeye çağırıyoruz.” dedi.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr