Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Batı Trakya Türkleri Kadın Kurultayı Azınlık Tarihine Geçti

Batı Trakya Kadın Platformu öncülüğünde 18-19 Mayıs tarihlerinde Gümülcine’de Kadın Kurultayı düzenlendi. Batı Trakya Türk Toplumuna mensup kadınların farklı al

Batı Trakya 24 Mayıs 2012
Batı Trakya Türkleri Kadın Kurultayı Azınlık Tarihine Geçti

Batı Trakya Kadın Platformu öncülüğünde 18-19 Mayıs tarihlerinde Gümülcine’de Kadın Kurultayı düzenlendi. Batı Trakya Türk Toplumuna mensup kadınların farklı alanlarda yaşadığı sorunların ele alındığı, değerlendirildiği Kadın Kurultayı ilk olması dolayısıyla azınlık tarihine geçen bir etkinlik oldu.

Kurultaya büyük ilgi gösteren Batı Trakyalı Türk kadınları salonu tıklım tıklım doldurdu.
Kadınlar Kurultayına Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ile Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu kadın kolları da destek verdi. İki gün süren kurultayda dört ayrı konu ele alındı. Komisyonlarda ele alınan farklı konularda Türkiye’den önemli uzmanlar da konuşmalar yaptılar.

KURUTLAY KOMİSYON TOPLANTILARI İLE BAŞLADI
Kadın Kurultayı 18 Mayıs Cuma günü başladı. Saat 15.00’da başlayan kurultayda komisyon toplantıları yapıldı. Toplantılarda Türkiye’den ve Batı Trakya’dan konuların uzman kişileri tarafından konuşmalar yapıldı. İlk olarak  Eğitim Komisyonu ile Kadın Hakları Komisyonu aynı anda ayrı salonlarda toplantılarını gerçekleştirdi. İlk komisyonlar toplantılarını tamamladıktan sonra kahve molası için kurultaya ara verildi. İkinci bölümde ise Siyaset Komisyonu ile Aile ve Çocuk Komisyonu toplantılarını gerçekleştirdi. Akşam geç saatlere kadar süren komisyon toplantılarında yapılan konuşmaların ardından konuşmacılar tarafından komisyonların raporları hazırlandı ve birinci gün toplantılarla tamamlandı.

KURULTAYIN İKİNCİ GÜNÜ YOĞUN BİR PROGRAMLA DEVAM ETTİ
Kadın Kurultayının birinci günü komisyon toplantılarıyla geçti. Cumartesi günü ise yoğun bir program vardı. Cumartesi günü program El sanatları sergisi ile başladı. Batı Trakya’daki bazı derneklerin çatısı altında faaliyet gösteren biçki-dikiş-nakış ve el sanatları kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazılamış olan el emeği göz nuru çalışmalar sergilendi. Sergiyi gezen katılımcılar daha sonra selâmalama konuşmalarının yapılacağı ve komisyon raporları ile kurultay sonuç bildirgesinin okunacağı salona geçtiler.

Batı Trakyalı kadınlar kurultayın ikinci gününe büyük ilgi göstererek salonu tıklım tıklım doldurdular.  Kurultaya bölgenin yöneticileri de katıldılar. Kurultaya katılanlar arasından T.C. Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç, Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif, Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, Rodop Milletvekili Ayhan Karayusuf, Danışma Kurulu Başkanı ve Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, Danışma Kurulu Asbaşkanı ve Mustafçova Belediye Başkanı Mustafa Cukal, DEB Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş, BTAYTD Başkanı Erkan Ruşen, BTTÖB Başkanı Sami Toraman, BAKEŞ Asbaşkanı Cafer Hafız Mehmet söz alarak Batı Trakya’da ilk defa düzenlenen Kadın Kurultayı hakkında düşüncelerini dile getirdiler ve kurultayı organize eden Batı Trakyalı kadınları tebrik ettiler.

Yöneticilerin selâmlama konuşmalarının ardından Türkiye’den ve Avrupa’dan kurultaya katılan bayan misafirler söz aldı ve kurultayla ilgili sunumlarını yaptılar.

Batı Trakya Türkleri Kadın Kurultayı’na başta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç’ın eşi Esin Sarnıç hanımefendi olmak üzere Muavin Konsoloslar Berin Okur ve İlkay Kocayiğit, özellikle Türkiye Cymhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Bayan Davutoğlu’nun Danışmanı Sevinç Alkan Özcan hanımefendi büyük destek verdiler. Kurultaya, Anavatan Türkiye’den Mine Tuta, Dr. Ayşe Güney Tekin, Fulya İbanoğlu, Bedriye Yılmaz, Zehra Yaman, Ayşenur Erken, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Hürrem Şefketoğlu ile Genel Sekreter Necmettin Hüseyin katılarak destek oldular.

KOMİSYON RAPORLARI VE KURULTAY BİLDİRİSİ KATILIMCILARA OKUNDU
Protokolde söz alan yöneticiler selâmlama konuşmalarını ve misafir bayanlar sununmlarını yaptıktan sonra kurultayın ilk gününde yapılan toplantılar sonucunda dört ayrı komisyonun hazılamış olduğu raporlanın okunmasına geçildi. Raporlar komisyon başkanları tarafından okundu. Raporlarda Batı Trakyalı kadınların eğitim, kadın hakları, siyaset, aile ve çocuk gibi konularda karşılaştıkları sorunların, sıkıntıların çözüme kavuşturulması için neler yapılması gerektiği noktasında yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlara yer verildi.

Komisyon raporları okunduktan sonra öğle yemeği için kurultaya ara verildi. Yemeğin arından Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi okundu. Sonuç bildirgesini Batı Trakya Kadın Platformu Sözcüsü Şükran Raif okudu. Program daha sonra kurultaya Türkiye’den katılan DRAGOS Musiki Derneği’nin konseri ile devam etti ve basın toplantısı ile sona erdi. 

Batı Trakya Türk Kadınları tarafından ilk defa organize edilen ve azınlık tarihine geçen Kadın Kurultayı çok başarılı geçti. İlk defa yapılan Kadın Kurultayı gelecek yıllarda da devam ettiği takdirde Batı Trakya Türk kadınları üzerinde etkisini göstereceği vurgulandı.

KOMİSYON RAPORLARI VE KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Eğitim Komisyonu

Eğitim komisyonu 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 15:00’te Chris&Eve Otelinde toplanmıştır. Komisyonda sunulan tebliğler ve komisyon sırasındaki tartışmalar sonucunda elde edilen veriler:

Batı  Trakya  Türk  Azınlığı  Eğitimi’nin  çağın  ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde  yürütülebilmesi  için  gerekli düzenlemelerin yetkililerce bir an önce yapılması gerekmektedir. Bu konuda Azınlık  liderlerinin ivedilikle ilgili  makamlar nezdinde girişimlerde  bulunması,

Batı Trakya Türk Azınlık okullarının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernizasyonu için gerekli girişimlerin yapılması,

Azınlık  eğitimi  statüsüne  göre,  Türkçe-Yunanca  (çift  dilli)  eğitim  yapacak   anaokullarının  açılması  için   çalışmalara  hız  verilmesi,

Türk Azınlık çocuklarına hizmet verecek bir özel eğitim okulu veya Azınlık ilkokulları bünyesinde özel eğitim birimlerinin kurulması,

Batı Trakya Türk Azınlık ilkokullarının sayısı bugünün koşullarında 174’tür. Azınlık çocuklarının devam edebileceği Azınlık ortaokul ve lise sayısı ise sadece ikidir (Gümülcine ve İskeçe). Azınlığın ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni Azınlık ortaokul ve liselerinin kurulması gerekmektedir. Bu konuda Hayat Boyu Öğrenim, Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı yetkililerinin azınlığın taleplerini dikkate alması,

3065/1954  sayılı kanun uyarınca çıkarılan ve 162/04-06-58 sayı ve tarihli Resmi Gazetede (B cilt)  yayınlanan, Milli Eğitim Bakanlığının 14925 / 28 – 11 – 58  sayı  ve  tarihli kararıyla tespit edilen  “Müslüman  Azınlığı Okulları  Müfredat  Programı”ndan aşamalı olarak alınan Türkçe derslerin  iâdesinin sağlanması,

Azınlık ilkokullarında birleştirilmiş sınıflarda uygulanan müfredat programının gözden geçirilmesi ve bu programları uygulayan öğretmenlerin hizmet içi seminerlerle yetiştirilmesi,

Azınlık okullarının hiç bir aşamasında rehberlik eğitimi verilmemektedir. Azınlığın bu ihtiyacına cevap verecek gerekli birimlerin bir an önce kurulması için girişimlerde bulunulması,

Yurt dışında üniversite eğitimi alan azınlık gençleri Yunanistan’a döndüğünde diploma denklik sorunu ile karşılaşmaktadır. Bologna süreci dikkate alınarak bu kapsamdaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun için ülke yetkilileri tarafından gerekli tedbirlerin alması,

Azınlık okullarında görev yapan öğretmenlerin belirli aralıklarla hizmet içi seminerlere tabi tutulması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

Azınlık okullarına öğretmen yetiştirmek üzere SÖPA yerine  açılan Fakültede Yunanistan ve Türkiye  arasında  imzalanan Kültür Anlaşmaları ve protokolleri çerçevesinde, Türkiye’den gönderilecek, anadili Türkçe olan akademisyenlerin Türkçe  dersleri  işlemesi,

Türkiye’den gelen kontenjan öğretmenlerinin sayısının azınlığın ihtiyacına göre çoğaltılması ve bu öğretmenlere ihtiyaca göre köylerde ve İskeçe’de de görev verilmesi,

Azınlık okulları encümenlerinin görev ve yetkilerinin azınlığın özerk eğitim sistemine cevap verecek şekilde yeniden eski haline getirilmesi,

Celal Bayar Azınlık Lisesi ve Muzaffer Salihoğlu Özel Azınlık Lisesine devam eden lise son öğrencilerin sene içinde Türkçe görmüş olduğu derslerden yıl sonunda dışarıdan bir komisyon önünde Yunanca olarak sınava girmeleri sonucu mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

Medreseler ıslah edilmeli ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na tekrar kazandırılmalıdır. İlk  kuruluş amaçlarına uygun olarak  toplumumuzun din görevlisi ihtiyacını karşılamak için müfredatın  Türkiye’deki İmam-Hatip Liseleri seviyesine çıkarılması,

Azınlığın bünyesi ile uyum içinde olan bir öğretim programı uygulanmalı ve bu okullardan mezun  olanların dînî müesseselerde görev almaları,

Batı Trakya Türk Azınlığı çocuklarının ülkenin diğer bölgelerindeki ve dünyadaki yaşıtları ile yarışabilmesi için eğitim sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak öğrencilerin öğrenme ortamlarının daha verimli hale getirilmesi ve bu konuda velilerle işbirliğine gidilmesi,

Okul, Aile ve Çevre – Öğretmen, öğrenci, veli işbirliğinin en üst düzeyde sağlanması ve bunu eğitim ve öğretime olumlu yansıması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

Okul aile birliklerinin daha fonksiyonlu bir hale getirilmesi için velilerin teşvik edilmesi ve okul yönetimlerinin velilerle işbirliğine gitmesi,

Eğitim komisyonunda ortaya çıkan taleplerdir. Azınlık kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunarız.

Kadın Hakları Komisyonu

Kadın Hakları Komisyonu 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 15:00’te Chris&Eve Otelinde toplanmıştır. Komisyonda sunulan tebliğler ve komisyon sırasındaki tartışmalar sonucunda elde edilen veriler:

Batı Trakya Türk kadınlarının içinde bulunduğu koşulların ivedilikle geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Azınlık ve çoğunluk bireylerinin kadına bakış konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, kadınların eğitim, kültürel, ekonomik ve siyasi yaşamın her alanında erkekle eşit konuma gelebilmesi için desteklenmesi,

Kadın hakları temel insan haklarıdır, dolayısıyla Batı Trakya Türk azınlık kadınlarının haklarına saygı gösterilmesi ve dünyadaki hemcinsleriyle demokrasinin gereği eşit koşullara sahip olması,

Batı Trakya Türk Azınlık kadınları yaşadıkları bölgenin özellikleri ve aynı zamanda azınlık statüsünden dolayı yıllarca mağdur durumda yaşamışlardır. Bu durumun giderilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkili katılımının sağlanması için bilinçlendirme programlarının yapılması,

Başta Batı Trakya Türk Azınlığı kamuoyunun ve geniş çapta bölge ve ülke yetkililerinin azınlık kadınlarının içinde bulunduğu koşullar hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda duyarlılığın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması,

Yaşamın her alanında kadın ve erkek eşitliği ve kadının sosyal hayata etkili katılımının teşviki konusunda bilinç geliştirilmesi,

Toplumda şiddet, kadına karşı geliştiren önyargılar ve  kadına biçilmiş roller konusunda toplumsal bilinç uyandırılması ve bunların giderilmesi için mücadele stratejilerinin geliştirilmesi,

Batı Trakya Türk Azınlık kadınlarının ülkedeki diğer hemcinsleriyle eşit imkanlara sahip olması için başta azınlık STK’larının ciddi çalışmalar yapması ve bu çalışmaları yaparken ülke yetkililerinin AB hibe programlarından azınlığı bilgilendirmesi ve azınlık STK’larının projelerini desteklemesi,

Batı Trakya Türk Azınlık kadınlarının toplumda daha etkili roller üstlenmesi konusunda azınlık ve çoğunluk basınının kadınları teşvik ve desteklemesi,

Azınlık kadınlarının toplumda sosyal, ekonomik ve siyasi  yaşama daha etkili katılabilmesi için toplum önderleri tarafından desteklenmesi,

Toplumda boşanmış veya dul kadınlara karşı var olan önyargıların ortadan kaldırılması için STK’ların ve diğer yetkili kurumların bilinç geliştirici etkinlikler düzenlemesi,

Dul veya boşanmış kadınların çocuk yetiştirme ve aynı anda profesyonel hayatlarını sürdürme konusunda teşvik edilmeleri,

Azınlık kadınlarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ancak kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi ile gerçekleşebilir. Bu nedenle azınlıkta kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve AB hibe programlarının Batı Trakya bölgesinde daha etkili kullanımı için devlet yetkililerinin hassasiyet gözetmesi,

Geleneksel kapalı toplum yapısından dolayı Batı Trakya Türk toplumunda kadının maruz kaldığı fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet konusunda verilere ulaşmak pek mümkün değildir. Bunların önlenebilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların desteklenmesi için birimlerin oluşturulması veya var olan birimlerin desteklenmesi,

Kadının eğitimi, kadının sosyal, ekonomik ve siyasi hayata daha etkili katılımını sağlar. Bu nedenle Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim konusunda yaşadığı sorunların bir an önce giderilmesi için yetkililerin gerekli adımları atması,

Batı Trakya Türk Azınlığı’nda genç kızların eğitimine önem verilmesi ve zorunlu temel eğitimi tamamlayabilemeleri için yetkililer tarafından gerekli tedbirlerin alınması,

Ülke yetkililerinin kadınlar ve çocuklar için sıhhi altyapının düşük olduğu kırsal ve özellikle dağlık bölgelerde kadın ve çocuk sağlığı için gerekli tedbirleri alması,

Batı Trakya’da azınlık kadınlarının maruz kaldığı şiddetin tüm şekillerini ortadan kaldırmak için koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması, kadına karşı şiddetin önlenmesi için kadın ve erkeklerin eş zamanlı eğitim programlarına tabi tutulmaları gerekmektedir. Yetkililerin bu tarz programları oluşturmaları ve halkın bunlara katılımını teşvik etmesi,

Aile içi şiddet, tecavüz ve kadına uygulanan baskılarla mücade edebilmek için gerekli birimlerin Batı Trakya’da kurulması ve azınlık kadınlarının dilini anlayacağı, sorunlarını rahatlıkla paylaşabileceği Türk/Türkçe bilen uzmanların bu birimlerde görevlendirilmesi,

Batı Trakya Türk kadınının imajını geliştirilmesi ve yüceltilmesi için yetkililerin ve azınlık basın kuruluşlarının girişimlerde bulunması,

Kadın Hakları Komisyonunda ortaya çıkan taleplerdir. Azınlık kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunarız.

Siyaset Komisyonu

Siyaset Komisyonu 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 18:15’te Chris&Eve Otelinde toplanmıştır. Komisyonda sunulan tebliğler ve komisyon sırasındaki tartışmalar sonucunda elde edilen veriler:

Avrupa Birliği mevzuatı, Avrupa alanı dışında olan ülkeler ile kıyaslandığında kadınlar için genel bir koruma alanı yaratmakla birlikte kadının üye ülkelerde maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar karşısında yeteri derecede korunmasını sağlayamamaktadır. Ekonomik bütünleşmenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen Avrupa mevzuatı, kadının sosyal, kültürel ve siyasi yaşama eşit derecede katılmasına olanak sağlayacak şekilde genişletilmesi,

Avrupa Birliği, uluslarüstü bir gözetim ve denetim mekanizması ile üye ülkelerde mevzuat ile uygulama arasında farkların giderilmesi,

Türk Azınlık mensubu kadınların Yunanistan siyasi hayatına etkili bir şekilde katılımı içi özel önlemlerin alınması,

Yerel yönetimler için P kadın kotası uygulanması,

Bağımsız milletvekili seçebilmek için %3 barajının kaldırılması,

Azınlığın siyasi lokal, bölgesel ve ulusal düzeyde kararlara tam ve etkili bir şekilde katılımının teşviki ve korunması,

Uluslararası standartlar bazında azınlığın Yunanistan siyasi hayatına etkili katılımının garanti altına alınması,

Siyaset  Komisyonunda ortaya çıkan taleplerdir. Azınlık kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunarız.

Aile ve Çocuk Komisyonu

Aile ve Çocuk  Komisyonu 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 18:15’te Chris&Eve Otelinde toplanmıştır. Komisyonda sunulan tebliğler ve komisyon sırasındaki tartışmalar sonucunda elde edilen veriler:

Medyanın Batı Trakya Türk Azınlığı çocuklarına faydalı olabilmesi için, aile ve öğretmenlerin bir takım kurallara dikkat etmesi,

Türk Azınlığı olarak iyi bireyler yetiştirebilmek için, öncelikle Türkçe’nin çok iyi bir şekilde öğrenilip geliştirilmesi ve kültüre sahip çıkılması,

Çocuğun dil gelişiminin desteklenmesi için her eve bir gazetenin ve derginin girmesi,

Dil, bilgi ve kültürünün gelişmesi için radyo ve televizyonlardaki eğitici öğretici programların takip edilmesi,

Çocuklara şiddet içeren dizilerin ve duygusal sömürüye yönelik kadın programlarının izletilmemesi,
Bilgisayar ve interneti eğitici, öğretici iletişim araçları haline getirebilmek için aile ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi,

Evde ve okulda, bilgisayarın yararlı bir araç olarak kullanılabilmesi için, aile ve öğretmenlerin çocuklara yardımcı olması,

Gençlerin sorunlarına ciddiyetle eğilinmesi ve çözüm üretilebilmesi için başvurulacak danışma merkezlerinin/birimlerinin oluşturulması,

Gençlerin toplumsal üretime etkin katılımı için gerekli koşulların sağlanması,

Üretken, bilinçli ve hoşgörülü bir gençliğin yetiştirilebilmesi için Batı Trakya Türk Azınlığı eğitiminin ikili ve uluslararası antlaşmalarla belirlenmiş demokratik statüsünün yeniden kazandırılması,

Gençlerde ve çocuklarda bağımlılık sorunu ile mücadele edebilmek için Batı Trakya Türk Azınlığı bireylerinin bilinçlendirilmesi, ve gerekli durumlarda ilgili kurumlarla temasa geçilmesi için teşvik edilmesi,

Küçük yaşlarda başlayan alkol, sigara, uyuşturucu ve madde bağımlılığı genç ve taze beyinlerin bu tür alışkanlıklarla zarar görmesine ve sağlıksız bir toplumun oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ailelerin bu konuda uyarılması ve bu durumların erken tespiti için bilinçlendirilmesi, 

Gencin uyuşturucu ile ilişkisi öğrenilince panik yapmaması, suçun kimde olduğunu aramak yerine sabırla problemin konuşulup çözüme kavuşturulması için danışma bürolarıyla temasa geçilmesi,

Batı Trakya Türk Azınlığı'nda gençlerin bağımlılık yapan madde kullanımına yönelme nedenlerinin ortadan kaldırılması için Azınlık gençlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, Bu toplantılarda madde kullanımının etkileri ve sonuçları hakkında gençlerin bilgilendirilmesi, 

Maddelere kolay ulaşılabilirliliğin engellenmesi, Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla, emniyet güçlerinin ortak çalışma içinde bulanarak bağımlılık yapan maddelere ulaşılabilirliliği engellemesi, 

Sağlıklı gençlerin yetiştirilmesi için gençlerin manevi yönlerinin güçlendirilmesi, bu konuda ilgililer tarafından gençlere yönelik düzenli çalışmalar yapılması,

Çocukların manevi yönlerinin tamamlanması ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için din eğitiminin alanlarında uzman kişilerce erken yaşlarda verilmesi,

Sağlıklı çocuk yetiştirebilmeleri için anne-babaların eğitilmesi ve bu konuda danışmanlık birimlerinin kurulması,

Çocuk yetiştirirken cinsiyet ayrımı gözetilmemeli, çocuklara eşit koşullarda imkanlar sunulması, bunun için rehberlik birimlerinin kurulması,

Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için kadınlara yönelik seminerler düzenlenerek, kadın haklarını koruyan sözleşmeler hakkında bilgilendirilmeleri,

Aile içi sağlıklı iletişim seminerlerinin düzenlenmesi, bu konunun öneminin ailelere anlatılması bu seminerlerin bölgedeki en ücra köylere ulaşması, aile içinde iletişim bozukluğu yaşayanların kaygı oluşturmadan terapiste başvurmaları gerektiğini bilecek bir bilinç oluşturulması,

Gençlerin enerjilerini kontrol edebilmeleri ve sağlıklı olmaları için sportif ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmeleri, bu konuda azınlık kurum ve kuruluşlarının gençlere yönelik danışma birimleri oluşturmaları,

Azınlık çocuklarının kendi öz kültürlerini koruyup sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için Türk azınlığın ihtiyaçlarına göre Azınlık kreş, anaokulu ve diğer seviyelerde okul açabilmesi için Devletin gerekli düzenlemeleri yapması,

Adolesan döneminde evlilik içi gebeliğin en önemli nedenlerinin eğitimsizlik ve işsizlik, evlilik dışı gebeliğin ise bilgisizlik ve risklerinin farkında olmama olduğu görülmektedir. Bu konuda kızların okula devamının teşvik edilmesi, lise eğitiminin zorunlu hale getirilmesi ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması,

Güvenli cinsel yaşam konusunda bilgi açığını kapatmak için eğitim müfredatındaki cinsel sağlık bilgilerinin zenginleştirilmesi, okul dışında kalan adolesanlara ayrıca eğitim kampanyaları ve kitle iletişim araçlarıyla eğitimler verilmesi,

Gençlerin danışmanlık hizmeti almak için sağlık birimlerine kolayca ulaşabilmelerinin sağlanması, 

Ailelerin çocuklarını yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilmeleri konusunda kendilerine yardımcı olacak danışmanlık birimlerinin oluşturulması,

Ailelerin çocuk yetiştirirken bilinçli olmaları ve çocuklarına ihtiyacı olan ilgiyi sağlıklı bir şekilde vermeleri için zaman ayırması, çocukla iletişim kurması ve önem vermesi, çocuk soru sorduğunda yanıt vermesi,

Aile ve Çocuk Komisyonunda ortaya çıkan taleplerdir. Azınlık kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunarız.

KURULTAY SONUÇ BİLDİRİSİ

18-19 Mayıs 2012 tarihlerinde Gümülcine’de toplanan Batı Trakya Türkleri Kadın Kurultayı Eğitim Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Aile ve Çocuk Komisyonu, Siyaset Komisyonu adı altında dört ayrı çalışma grubunda yapmış oldukları çalışmalarda Batı Trakya Türk Kadınlarını ve Dünya Kadınlarını ilgilendiren konuları ve Batı Trakya Türk Kadınlarının mevcut durumunu değerlendirmişlerdir.Yapılan değerlendirmeler sonucu aşağıdaki hususları tespit etmişler ve başta Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dünya kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmışlardır.

Türk Azınlık okullarındaki eğitimin çağdaşlaştırılması, Azınlık okullarının modernizasyonu, Türkçe-Yunanca (çift dilli) eğitim verecek anaokullarının kurulması, Türk Azınlığa hizmet verecek özel eğitim okullarının/birimlerinin kurulması, Türk Azınlığın ihtiyacını karşılayacak Azılık ortaokul ve liselerinin kurulması, Türkçe ders sayılarının 3065/1955 sayılı kanun uyarınca tekrar düzenlenmesi, Türk Azınlık okullarında rehberlik eğitiminin verilmesi, yurt dışında üniversite eğitimi alan gençlerin diploma denklik sorununa çözüm üretilmesi, azınlık okullarında görev yapan Türk öğretmenler için hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, Azınlık okullarına Türkçe öğretmeni yetiştirmek üzere kurulan birimin Azınlığın talepleri doğrultusunda düzenlenmesi, Türkiye’den gelen kontenjan öğretmenlerinin sayılarının arttırılması ve bu öğretmenlere Gümülcine şehir merkezi dışında da görev verilmesi, azınlık okulları encümenlerinin görev ve yetkilerinin anlaşmalarla belirlenen statüsüne çekilmesi, Celal Bayar Azınlık Lisesi ve Muzaffer Salihoğlu Özel Azınlık Lisesi son sınıf öğrencilerinin sınav mağduriyetlerinin giderilmesi, Medreselerin ıslah edilmesi ve Türkiye’deki İmam-Hatip Liseleri seviyesine getirilmesi ve Azınlık eğitimine kazandırılması, okul-aile ve çevre işbirliğinin güçlendirilmesi ve öğrenciler için verimli öğrenme ortamlarının oluşturulması,

Batı Trakya Türk kadınlarının koşullarının biran önce iyileştirilmesi ve dünyadaki hemcinsleriyle eşit konuma gelmesi için yetkililerin girişimlerde bulunması, Azınlık kadınlarının ekonomik, sosyal ve siyasi hayata etkili katılımı için bilinç uyandırılması ve  gerekli düzenlemelerin yapılması, kadın-erkek eşitliğinin teşvik edilmesi, kadına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılması ve kamuoyunda bilinç ve duyarlılık geliştirilmesi, Azınlık kadınlarının haklarının korunması konusunda AB hibe programlarında Azınlık STK’larının faydalanmasının sağlanması, Kadının toplumun her alanında etkili roller üstlenmesi için azınlık ve çoğunluk basınının kadınlara destek olması, kadına karşı her türlü ön yargının ortadan kaldırılması için toplumsal bilinç uyandırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların ve özellikle genç kızların eğitimine önem verilmesi ve zorunlu temel eğitimi tamamlayabilmeleri için gerekli yasal tedbirlerin alınması, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sağlık koşullarının geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, Batı Trakya’da kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin kurulması,

Avrupa ve Yunanistan’da kadına karşı ayrımcılığın önlenmesine dair mevzuatın gözden geçirilmesi, kadının sosyal, kültürel ve siyasi yaşama eşit derecede katılmasına olanak sağlayacak şekilde genişletilmesi, mevzuatın uygulanması konusunda ülkeler arasında farkların giderilmesi, Türk Azınlık mensubu kadınların Yunanistan siyasi hayatına etkili bir şekilde katılımı içi özel önlemlerin alınması, yerel yönetimler için P kadın kotası uygulanması, bağımsız milletvekili seçebilmek için %3 barajının kaldırılması, Azınlığın siyasi lokal, bölgesel ve ulusal düzeyde kararlara tam ve etkili bir şekilde katılımının teşviki ve korunması,

Medyanın Batı Trakya Türk Azınlığı çocuklarına olumlu etkiler sağlaması için yetkililer, aileler ve eğitimciler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gençlerin sorunlarına ciddiyetle eğilinmesi ve çözüm üretecek danışma ve rehberlik merkezlerinin kurulması için Azınlık önderleri tarafından gerekli girişimlerin yapılması, madde kullanımı ve bağımlılığın önlenmesi için Devlet kuruluşları, Azınlık önderleri, kurum ve kuruluşları ve ailelerin yakın işbirliği içinde bulunması, Azınlık çocuklarının manevi yönlerinin tamamlanması ve güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, çocuk yetiştirirken cinsiyet ayrımı yapılmaması, aile içi sağlıklı iletişim konusunda yetkililer tarafından sistemli seminerilerin düzenlenmesi, gençler için boş zamanlarını değerlendirecek, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilecek birimlerin oluşturulması, Azınlık çocuklarının kendi öz kültürlerini koruyup sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için Türk azınlığın ihtiyaçlarına göre Azınlık kreş, anaokulu ve diğer seviyelerde okul açabilmesi için Devletin gerekli düzenlemeleri yapması, güvenli cinsel yaşam konusunda bilgi açığını kapatmak için eğitim müfredatındaki cinsel sağlık bilgilerinin zenginleştirilmesi,  aile ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda başvurabilecekleri danışma merkezlerinin kurulması için girişimlerde bulunulması,

Saygılarımızla.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr