İzmir'de, Yunanistan'da Yaşayan Türklerin Güncel Sorunları Konulu Panel Yapıldı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi ile Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür Dayanışma Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri “Yunanistan’d

Batı Trakya 16 Mart 2016
İzmir'de, Yunanistan'da Yaşayan Türklerin Güncel Sorunları Konulu Panel Yapıldı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi ile Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür Dayanışma Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri “Yunanistan’da Yaşayan Türklerin Güncel Sorunları” konulu panel İzmir’de gerçekleştirildi.
 
Panelde Modaretör'lüğü İzmir Baro Başkanı Av. Aydın Özcan yaptı. Panelistler ise;
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı (Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Levent Kayapınar ( İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)
Rıdvan Mollaisa ( Mimar - Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit ( Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi)
 
Panele Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av. Necmettin Hüseyin , Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Genel Başkan Yardımcısı H. Vedat Meşeli, BTTDD Soma Şubesi Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu üyeleri, BTTDD eski Genel Başkanlarından Selahattin Yıldız , BTTDD İzmir Şubesi eski Başkanlarından Dr. Hüseyin İlyasoğlu, Sancak Kosova Rumeli Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Ok, Bal-Göç İzmir Şube Başkanı Fahriye Ersoy, Lozan Mubadilleri Kurucu Başkanı Selim Yıldıran, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İzmir Koordinatörü Fırat Yaldız, İzmir Trakyalılar Dernek Başkanı Bahattin Kılıç, Bornova Belediye Başkan Vekili Sultan Tuzlacı ve birçok Balkan kökenli STK Başkan ve yöneticisi ile İzmir’de ikamet eden Batı Trakyalılar katıldı.
 
Açılış konuşmasını yapan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanı Mümin Durmuş Batı Trakyanın güncel sorunları ve mevcut konumu hakkında bilgi vererek panele katılan herkese teşekkür etti.
 
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Girit, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklerin güncel durumu ve sorunları ile ilgili bilgi verip değerlendirmelerde bulundu. Bu coğrafyada yer alan tüm Türk-İslam eserlerinin tahrip edildiğini, onları kurtarmak veya tekrar kazanmak adına herhangi bir çalışma yapılmadığını, ayakta kalanların da çoğunun restoran veya ticarethane yapıldığının altını çizdi.
 
Levent Kayapınar, Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığı ve azınlık dışında yaşayan Türklerin bireysel ve grup haklarının hukuki statüsü hakkında bilgi vererek, uluslararası antlaşmalar ile garanti altına alınan Batı Trakya Türk Azınlığının grup hakları ile bireysel hakların örtüştüğünü bu sebeple Yunanistan'da yaşayan tüm Türklerin hakları olduğuna değinerek bunun haklı mücadelesinin yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Yunanistan'da Türkler dışında kalan müslümanların da azımsanmayacak bir sayıya sahip olduklarını belirterek bunlarla siyasi arenada yapılacak işbirliğinin de olumlu yansımaları olabileceğine değinerek bu konuda da gerekli çalışmaların yürütülmesi ve adımların atılmasını önerdi.
 
Rıdvan Mollaisa, Gümülcine Şehir Planı ile ilgili hazırladığı sunumu yaptı. Gümülcine şehir planının hazırlanması aşamasında özellikle orada bulunan Türk-İslam eserlerinin camiler, imaretler, mezarlık ve diğerlerinin bir şekilde kamulaştırma yolu ile yeniden restorasyonun veya korunmasının önüne geçilecek şekilde hazırlandığının altını çizdi. Yaklaşık 70 slayttan oluşan sunumunda planın hazırlanmasının ana amacının, kasti olarak Ecdad yadigarı tarihi eserlerimizin korunmasının veya gelecek nesillere aktarılmasının önüne geçmek olduğunun vurgusunu yaptı. Bununla ilgili düzeltme planlarının yapılması gerektiğini ve ilgililerin bu konuya hassasiyet göstermesi ve kararlı bir şekilde takipçisi olmaları gerektiğini belirtti. Rıdvan Mollaisa aynı sunumunu daha önce de Habidat toplarında da yaparak gündeme taşımış idi.
 
Türkan Başyiğit de Balkan coğrafyasındaki Türk varlığının  tarihsel süreci, yaşadığı zorlukları ve bugün gelinen noktadaki son durumunu bilimsel olarak ortaya koydu.
 
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İzmir Koordinatörü Fırat Yaldız'da panelde söz alarak Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği şu anda siyaset üstü ve partiler üstü dernek konumu ile Türkiye’de tek olduğunu ve bu konumunu koruması gerektiğini belirti. Dava bilinci olan Batı Trakya Türklerinin de sorunlarını iç siyasete konu etmeden mücadelelerine devam ederek çözeceklerine inandığını ve bunun bugüne kadar bu şekilde olmasından dolayı da yöneticileri kutladı.
 
Panelde söz alan BTTDD Genel Başkanı Av. Necmettin Hüseyin de yaptığı konuşmada “Gerek Batı Trakya’da gerekse Rumeli’nin tamamında Osmanlının bakiyesi olan Türk’lerin azınlık olarak yaşamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Bizler bu coğrafyada 100 yıldır ne kolektif, nede bireysel haklarımızı kullanamıyoruz. Bizler Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği olarak da siyaset ve partiler üstü konumumuzla bu haklı dava mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu tarz bilimsel toplantılar daha sık yapılmalı ve bizler bu platformlarda sorun ve mücadelelerimizi daha sık dillendirmeliyiz. Bu ekip veya yeni katılımlarla diğer şubelerimizde de benzer panelleri çok kısa sürede düzenleyeceğiz. İzmir-Soma ve Kınık işbirliği ile benzer panelin en kısa sürede bölgede tekrarlanması için İzmir ve Soma Şube Başkanlarımı çalışma yapmaya davet ediyorum. 70 yıllık köklü bir dernek olarak Rodos, Girit, İstanköy ve Oniki adalarda yaşayan Türklere ilk defa Opr. Dr. Erol Kaşifoğlu’nun Genel Başkanlığı döneminde irtibata geçildi ve sorunlarına eğilindi, bugün burada bu coğrafya Türk’lerinin kurduğu bir dernekle BTTDD İzmir Şubesinin ortaklaşa bir panel düzenlemesinden duyduğum memnuniyeti de sizlerle ayrıca paylaşmak isterim” dedi.
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr