Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Zeybek, Meclis'te Azınlığın sorunlarını dile getirdi

Trakya’nın kalkınması için oluşturulan Partiler Arası Trakya Kalkınma Komisyonu’nun raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Milletvekili Zeybek de konuştu.

Batı Trakya 7 Nisan 2022
Zeybek, Meclis'te Azınlığın sorunlarını dile getirdi

Trakya’nın kalkınması için oluşturulan Partiler Arası Trakya Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.  Genel kurulda söz alıp konuşma yapanlardan biri de SYRİZA Partisi İskeçe Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek oldu.

Hüseyn Zeybek yaptığı konuşmada Batı Trakya Türklerinin kronikleşmiş sorunlarını dile getirerek parti olarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini de sundu. 

Milletvekili Hüseyin Zeybek, Trakya'nın kalkınması için oluşturulan Partiler Arası Trakya Kalkınma Komisyonu ve komisyon tarafından hazırlanan raporla ilgili düşünlerini genel kurulda yaptığı konuşmayla aktardı. Zeybek, konuşmasında şunları belirtti:

Bayanlar ve Baylar,

Yaklaşık iki yıllık bir sürecin sonunda ülkemizin ve Dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu dönemde Trakya’nın kalkınması ile ilgili Partiler Arası komisyonun nihai raporunu değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Ukrayna savaşının bilançosu Trakya bölgesi için de ağır oldu, hem enerji krizi hem de ürünlerdeki fiyat artışı herkesi olumsuz etkilemektedir ki bölge GSMH nın %60 na zor yaklaşmaktadır.

Trakya'nın Kalkınması için Partiler Arası Komisyonun kurulması sonucunda Trakya’nın Doğu Makendonya ile ülkenin diğer bölgelerinden ayrı tutulmasının yanında yaptırımları olmayan bir komisyonun sorunları çözebileceğine inanmadığımızdan bu kurula karşı her zaman önyargı ile yaklaştık.

Özellikle Kavala ve Drama ile aynı kalkınma sorunları yaşamamıza rağmen. Trakya'nın çok kültürlü yapısı bir ayrıcalık kriteri olarak algılanmıştır. Bizim için bu kültür yapısı sorun olarak değil zenginlik olarak algılanmalıdır.

Öncelikle Yeni Demokrasi partisinin  sunduğu kalkınma tablosunda, belirli bir bütçe ve takvim şemasının bulunmadığını gözlemlemekteyiz.

Hedef Trakya'da yaşayan gençlerin göç etmelerini önlemek amacıylaiş, ticaret ve ikamet edebilme konusundabölgeyi cazip hale getirerek kalıcı istihdam sağlayabilmektir.

Trakya ekonomisinin bel kemiğinin devlet desteği olmadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu da unutmamalıyız.

Bir diğer büyük sorun da, tütün üreticilerine dönüm başına verilecek olan  90 euro’luk sözde maddi ödeneğin hala verilmemiş olmasıdır.

Tütün üreticilerinin pandemi sürecinde herhangi bir maddi destek paketinden yararlanmadıklarını, tütün ekimi ile ilgili de  hiçbir yardım öngörülmediğini belirtmek isterim.

Söz konusu maddi yardımın Gıda Bakanı tarafından bir yıl önce verileceği açıklanmış olsa da, ödeneğin cüzzi bir miktar olmasının yanında geçikmeli olarak Haziran ayı sonuna kadar yapılacağı kararı alındı.

Ancak tam aksine, dünyaca tanınmış olan bölgedeki  tütün çeşidini yaşatabilmek adına özellikle üretim  fiyatlarındaki artıştan sonra tütün üreticilerinin daha çok desteklenmesi gerekmektedir.

Vurgulamak istediğim bir diğer nokta da bölgenizdeki turist trafiğinin güçlendirilmesi gerektiği konusudur.

Öncelikle, İskeçe'yi Bulgaristan'a bağlayan Ilıca sınır kapısının iki yıldan fazla bir süredir kapalı olması,bölgemizde ciddi olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

Bulgaristan'dan İskeçe'ye ve plajlarına gelecek olanziyaretçilerin girişlerini kolaylaştırmak ve yaklaşan turizm sezonunu kaçırmamak adına Ilıca köyü Bulgaristan sınır kapısının bir an önce faaliyete geçmesi gerekmektedir.

Ayrıca Trakya demiryolu hattı da üç yıldır çalışmamaktadır.

Ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra, İskeçe'deki Stavroupoli bölgesine gelen ziyaretçiler için bir cazibe merkezi olan muazzam doğal güzelliği olan bu alanda tren Nestos Boğazı'ndan geçtiği içinİskeçe için çok önemli bir  turistik değere sahiptir.

Bu nedenle ya demiryolu bağlantısı yeniden kurulmalı ya da turistik karaktere uygun  olacakdaha küçük bir özel demiryolu hattı ileNestos Boğazı ve Stavrupoli bölgesini  ön plana çıkarılmaya çalışılmalıdır.

Kurumsal sorunlar hakkında da birkaç söz söylemek isterim.

Öncelikle azınlık eğitimi konusunu ele alacağım. Raporların gösterdiği gibi, azınlık okullarında altyapı kötü durumda özellikle İskeçe Azınlık Ortaokul Lisesi'nde alt yapı sorunu çok büyük ve ancak yeni bir bina ile çözümlenebilir.

Ancak herşeyden önemli olan sorun SÖPA mezunu öğretmenlerin yetersizliği ile başlamaktadır. Bu da ancak Türkçe eğitim veren eğitmenlerin seminerler ile yetiştirilmesi yeni atamaların ise eğitimcilerin bilgi ve Türkçe dili seviyeleri değerlendirildikten sonra azınlık okullarına atanmaları ile eğitim kalitesi düzeltilebilir. SİRİZA tarafından Aristotelio Üniversitesi Pedagoji Bölümü Azınlık Eğitimi Bölümü'nün kurulması bu yönde atılan olumlu ilk adımlardan biriydi.

Yeni Demokrasi Partisinin azınlık eğitimine yönelik aşağılayıcı tutumu da çok açıktır. Yapılan 20.000 öğretmen atamasından azınlık eğitimine yönelik tek bir atama öngörülmemiştir.

Din özgürlüğü konusuna gelince,

SİRİZA Partisinin tutumu, azınlık üyeleri ile yapılacak  istişareler sonucunda, yasal çerçevenin Avrupa hukuk kültürüyle nihai olarak tam uyumlu hale getirilmesi ve Müftünün kısmi şeriat yetkilerinin kaldırılarak Müftü seçiminin halk tarafından yapılması ve son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanarak bireyin kendi kimliğini tanımlama hakkının tanınması gerektiği yönündedir.

Ayrıca, Vakıf yönetim kurullarına yönelik düzenlemeler artık her zamankinden daha güncel bir sorun haline gelmiştir çünkü yakın zamanda İskeçe Bulustra Belediyesine bağlı Horozlu köyündeki eski Müslüman Mezarlığı belediye tarafından meclis kararı olmaksızın yerle bir edildi. 

Söz konusu arazinin mülk olarak vakıf idaresine  ait olmasına rağmen, 1867 den kalma tüm mezar taşları kırılarak stadyum yapılmak üzere Belediye tarafından yok edildi.

Konuya yerel toplumda hem Müslüman hem Hristiyan soydaşlarımız tarafından tepki gösterilse de ne Belediye Başkanı nın destekçisi Yeni Demokrasi partisi ne de Değişim Hareketi Partisi (PASOK) tarafından kınanmadı.

Tabii Müslüman mezarlıkları konusu, özel mülkiyete ait olduklarından dolayı biraz karmaşıktır.

Örnek olarak bir  yerleşim bölgesinin nüfüs sayısı bakımından boş kalması nedeniyle bir mezarlık terk edilmiş olsa bile belediyeye atfedilmiyor, vakıf mülküne ait olmaya devam ediyor.

Ancak bütün bu olanlar Belediye Başkanını etkilemiş gibi görünmüyor, ne de olsa Horozlu mezarlığı yanısıra Hemetli ve Halıtcılar Müslüman mezarlıkları ve eski Müsellim Tekke ilkokulunu da Belediyenin mülkiyetine geçirmiş bulunmaktadır.

Bunun tek çözümü şudur, Horozlu köyündeki Müslüman mezarlığının derhal restore edilerek eski haline getirilip,kullanımını sürdürmektir. Ayrıca bu tür olayların tekrarlanmaması için vakıf mülkiyeti sorununa gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve vakıf heyetlerinin seçimle belirlenmesi gerekmektedir.

Sözlerime son verirken maalesef Yeni Demokrasi Partisinin hem kurumsal hem kalkınma konularındaki raporu bakanlıkların çekmecelerinde bir dilek listesi olarak kalacağına inanıyorum.

Trakya bölgesi  ve ülkenin rota değişikliğine ihtiyacı vardır bu da ancak ilerici ve cesur hükümetle mümkündür, vatandaşların sorunlarını ayrımcılık ve eşitsizlikten uzak tutarak ancak SİRİZA Partisi çözüm getirebilir.

                                                                             İskeçe Syriza Partisi Milletvekili

                                                                                      Hüseyin Zeybek 

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr