ROİSDER Başkanı Kaymakçı'dan Mendoni'ye açık mektup

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaymakçı, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’ye mektup gönderdi.

Batı Trakya 20 Haziran 2024
ROİSDER Başkanı Kaymakçı'dan Mendoni'ye açık mektup

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’ye mektup gönderdi.

Kaymakçı söz konusu mektubu, 22 Mart 2022 Pazartesi günü meclisin 98’inci oturumnda Milletvekili Fotini Pipili’nin yaptığı konuşmaya istinaden kaleme aldığını açıkladı.

Kaymakçı mektubunda ayrıca İstanköy ve Onikiada Türkleri’nin hukuki statüsü ve karşılaştıkları ihlaller hakkında geniş bilgi veriyor.

10 Haziran 2024 tarihli ROİSDER başkanı Kaymakçı’nın imzası ile gönderilen mektup şöyle:

“Sayın Lina Mendoni                                       10 Haziran 2024  

Ministry of Culture and Sports

Mpoumpoulinas 20-22 Str,

106 82 Athens

İlgi: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019_opt.pdf adlı raporun sonunda 22 Mart 2022 Pazartesi 98.Meclis Oturumu’nda  Milletvekili Bay Fotini Pipili’nin yapmış olduğu konuşmaya ilişkin.

Sayın Bakan,

Size daha önce göndermiş olduğum mektuplarda, derneğimizin amaçları arasında; “Ada Türklerinin çift dillilik temelinde okullarda Türkçe  öğrenme haklarının yeniden verilmesi ,adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular” olduğunu yazmıştım.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan birinin de; “Türk ve Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve   bu bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi dileğimizdir”demiştim.

Sayın  Bakan, 

Size bu  kez yazmamın nedeni; https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019_opt.pdf adlı raporun sonunda 22 Mart 2022 Pazartesi 98.Meclis Oturumu’nda  Milletvekili Bay Fotini Pipili’nin yapmış olduğu konuşmaya ilişkindir.

Ancak bu konudaki görüşmelerimi yansıtmadan önce,Yunan Resmi politikasına göre  adalarda Türk olmadığı tezini teyit etmeyen birkaç belge ve araştırmayı yeniden anımsatmakta yarar görmekteyim.

Sayın Bakan,

Size, “Onikiada’da Türk  vardır” konusunda,Türk belgeleri dışında  sadece günceldört yabancı belge ile birlikte bir Yunan yazarından alıntı yapmış olduğum belgeyi bildirmekle yetineceğim.

Bunlardan birincisi;”Avrupa Konseyi’nin Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararları”dır[1].

İkincisi;  Willy Fautré’nin ”Yunanistan:Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler” adlı raporudur[2].

Üçüncüsü; Kira Kaurinkoski’nin ““Kos ve Rodos’daki Etnik Türkler:  Kültür ve Haklar Üzerine Düşünceler”adlı çalışmasıdır[3].

Dördüncüsü; Panayote Dimitras’ın” Rodos ve İstanköy’deki Türk Azınlık: Uluslararası Arenada Tanınma – Yunanistan’da Zulüm”adlı  çalışmasıdır[4].

Beşincisi ise; 1947 yılında Rodos ve İstanköy’ün Yunanistan’a verilmesinden sonra İstanköy Askeri İdaresi Komutanı Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın yayınladığı ilk duyuruya aittir.Duyuruda Krekoukais;  “İstanköy Adası Türk sakinleriyle uyum içinde  ve  kardeşlik sevgisiyle yaşamayı arzuluyoruz.” Demektedir.

Sayın Bakan,

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019_opt.pdf adlı raporun sonunda 22 Mart 2022 Pazartesi 98.Meclis Oturumu’nda  Milletvekili Bay Fotini Pipili’nin yapmış olduğu konuşmada; Rodos,İstanköy ve Onikiada  Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne gönderdiği mektup hakkında oldukça çirkin sözler sarf etmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Buna bağlı olarak raporda, milletvekilinin konuya ilişkin soru önergesine verilen cevabın ek olarak paylaşılması  da sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda yaptıkları girişimlerden duyulan rahatsızlığı göstermektedir. Bu durum sivil topluma karşı hoşgörüsüz bir yaklaşımı göz önüne sermekte ve de doğrudan Rodos-İstanköy’de Türk toplumu temsilcilerine karşı ön yargı ve nefret dolu tutumu da işaret etmektedir.  

Sayın Bakan,

Bildiğiniz üzere; “Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlardan ya da üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır”. 

Bu kapsamda derneğimizin de ana amacı; belirtildiği üzere Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşlarımızın Türk kimliği ile kabul edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaktır.

Sayın Bakan,

Ben bir bilim adamıyım. Bilim neden-sonuç ilişkilerini araştırır ve nesneldir. Uluslararası ilişkilerde de bir tezin geçerliliği; antlaşmalara, tarih bilimine, sosyolojik gerçeklere ve bunların ışığında belgelere dayanır.

Dolaysıyla dernek olarak değindiğim temel ilkelerle çalışmalarımızı yapmaktayız ve de hiçbir şekilde ve zamanda muhataplarımıza karşı etik dışı değerlendirmelere yönelmedik, yönelmiyeceğiz. Bay Fotini Pipili’nin derneğimiz hakkında yapmış olduğu değerlendirmeleri, etik dışı olduğu kadar faşizan bir eğilimin yansıması olarak görmekteyiz. Bildiğiniz üzere faşizm çarpıtılmış bir ulusçuluğa dayanan bir baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğretidir.

Diğer yandan İkinci Dünya Savaşı’nda  faşist ordularına karşı kahramanca savaşan Yunanların bu görüşe katılmadığını düşünmekle birlikte, raporda konuya ilişkin soru önergesine verilen cevabın ek olarak paylaşılmasını da yadırgadığımı ifade etmek isterim.

Durumu bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan"

[1] 9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul  edilen “Avrupa Konseyi’nin Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararlar: The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos” başlıklı karar.
[2] Fautre W. 2017. ”Yunanistan:Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler”.  Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) ve Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları. Brussels, January 2017.
[3] Kaurinkoski, K., 2018. “Kos ve Rodos’daki Etnik Türkler: Kültür Ve Haklar Üzerine Düşünceler”. Kaymakçı, Mustafa, Cihan Özgün(Ed.,) (İç.,) “Ege Adalarının Unutulan Halkı: Rodos ve İstanköy Türkleri”(İç.,). Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği. Eğitim Yayınevi, Konya.s.141-159
[4] Dimitras, P., 2018 .“Uluslararası Tanınmışlık- Yunanistan’daki Zulme Uğramışlık: Rodos ve İstanköy’de Türk Azınlığı”. Kaymakçı, M., C. Özgün(Ed.,) (İç.,) “Ege Adalarının Unutulan Halkı: Rodos ve İstanköy Türkleri” (İç.,). Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği. Eğitim Yayınevi, Konya.s. 99-105

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr