Sağlık Bakanı Plevris Batı Trakya Türklerinden de özür dileyecek mi?

Daha önce sarf ettiği sözler nedeniyle Yahudilerden özür dileyen Sağlık Bakanı Plevris'in Batı Trakya Türklerinden de özür dileyip dilemeyeceği merak ediliyor.

Batı Trakya 18 Eylül 2021
Sağlık Bakanı Plevris Batı Trakya Türklerinden de özür dileyecek mi?

Başbakan Kiryakos Miçotakis, kısa süre önce kabine değişikliğine giderek Sağlık Bakanlığına eski LAOS’cu Athanasios Plevris’i getirdi.

YDP hükümetinde yeni Sağlık Bakanı olan eski LAOS’cu  (Halkçı Ortodoks Teyakkuz Partisi) aşırı milliyetçi Athanasios (Thanos) Plevris, geçtiğimiz günlerde üslendiği görevle değil, yeni görevi sonrası Yahudilerden özür dilemesiyle gündeme geldi.

Başbakan Miçotakis’in aşırı milliyetçi milletvekili Plevris’e bakanlık görevi vermesinin ardından Yunanistan Musevi Komisyonu bir açıklama yayımladı. Açıklamada Athanasios Plevris’in Sağlık Bakanı olarak görevlendirilmesi nedeniyle endişeler dile getirilmiş, Plevris’in 2009 yılında yaptığı bir konuşmada antisemitik ifadeleri hatırlatılarak, Yahudi halkından özür dilemesi istenmişti.

MUSEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Bu açıklamanın ardından yeni bakan Plevris, sosyal medyadan: “Yahudi Soykırımı kurbanlarına saygım sonsuz ve her türlü anti-Semitizme karşıyım. Bunu birçok açıklamamda tartışılmaz bir şekilde gösterdim. Görüşlerine katılmadığım babamın yargılandığı sırada savunma avukatı olarak yaptığım konuşmadan dolayı Yunanistan Musevi Komisyonu’nun şahsıma yönelttiği itirazlar anlaşılabilir niteliktedir. Hiçbir zaman Yahudilere hakaret etmek istemedim. Eğer bunu yaptıysam özür dilerim. Sağlık Bakanı olarak yapacağım çalışmalarla Yahudi Soykırımı'na saygımdan şüphe duyanların çekincelerini ortadan kaldıracağımdan ve hiçbir şekilde Yahudi aleyhtarı duygulara sahip olmadığımdan emin olacaklardır” açıklamasını yapmıştı.

Sağlık Bakanı Plevris’in Yunanistan’da yaşayan farklı etnik kimliğe ve inanca mensup Yahudilerden özür dilemesi Yahudi toplum açısından olumlu ve erdemli bir davranış olarak karşılandı.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNDEN DE ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

Bakan Plevris’in bu açıklamalarının ardından, Yahudilere karşı gösterdiği hassasiyeti Batı Trakya’daki Türk Azınlık toplumuna karşı da gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu.

Zira Plevris 2010 yıllarında LAOS Partisi (Halkçı Ortodoks Teyakkuz Partisi) milletvekiliyken Batı Trakya Türk Azınlığı ve seçilmiş yöneticileri aleyhinde Yunan Parlamentosunda bakanlara hitaben sunduğu soru önergeleriyle Türk Azınlığına karşı aşırı milliyetçi bakış açısını açıkça sergilemişti.

Batı Trakya Türklerine karşı aşırı fikir ve düşünceleri ortada olan bir şahsın, bugüne dek bu düşüncelerinden vazgeçmediği de göz önüne alındığında, Sağlık Bakanı olarak görev yapmasının ne denli sağlıklı olduğu sorusunu gündeme getirdi. 

Yeni Sağlık Bakanı Plevris’in Batı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığına ve  seçilmişlerine olan bakış açısı kısaca hatırlanacak olursa:

MUSTAFA CUKAL HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

Bakan Plevris 2010 yılında LAOS milletvekiliyken yine aynı partinin milletvekili Adonis Georgiadis ile birlikte dönemin İçişleri, Adem-i Merkeziye ve E- Devlet Bakanına hitaben, İskeçe’de yayımlanan bir gazetenin haberini delil olarak göstererek 7 Kasım 2010 tarihinde yapılan Yunanistan yerel seçimlerde Mustafçova Belediye Başkanı Mustafa Cukal’ın T.C. Gümülcine Başkonsolosluğunun kışkırtıcısı olarak nitelediği İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi ziyaret ederek  görüşmesini meclise taşımışlar ve 18 Ocak 2011 tarihinde Mustafa Cukal hakkında soru önergesi sunmuşlardı.

AHMET METE HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

Bakan Plevris’in bir diğer soru önergesi İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yle ilgilidir.

Bakan Plevris, yine Adonis Georgiadis ile birlikte Yunan Parlamentosuna sundukları soru önergesiyle İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin faaliyetlerini gündeme taşımıştı. İki milletvekili dönemin Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları İle Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenim ve Dinişleri Bakanına hitaben sundukları soru önergesinde: “ Gümülcine Türk Konsolosluğunun organı olarak faaliyet gösteren bahsekonu şahsın (Ahme Mete) geçmişi, Yunan karşıtı çok sayıda faaliyeti içermektedir....” açıklamasında bulunarak neden cezai müeyyide uygulanması işlemine gidilmediğini sormuştu.

Bakan Plevris’in bir diğer soru önergesi, Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop ve İskeçe illerinde Yunan devlet ortakullarında pilot uygulamayla Türkçenin seçmeli ders olarak verilmesiyle ilgiliydi.

Başbakan Miçotakis tarafından Sağlık Bakanı olarak yeni kabineye dahil edilen Athanasios Plevris, daha önce yaptığı açıklamayla tıpkı etnik kökeni ve dini farklı olan Yahudilerden özür dilediği gibi,  Batı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığa karşı sergileyeceği tavır merak ediliyor.

AŞIRI MİLLİYETÇİ BAKANIN İCRAATI ENDİŞEYLE KARŞILANMAKTADIR

Çünkü LAOS Partisi döneminde gerek aşırı milliyetçi söylemleri gerekse de Türklerin seçtikleri yöneticiler aleyhinde bakanlara hitaben sunduğu soru önergeleriyle Batı Trakya Türk Azınlığına karşı bakış açısı bilinen bir şahsın üstlendiği sağlık bakanlığı icraatı endişeyle karşılanmaktadır.   

Yunanistan’da yaşayan ve Lozan Antlaşması'yla resmi statüde olan Batı Trakya Türkleri de sağlık sektöründeki hizmetlerde ayrımcılık yapılmadan ve herkesin gördüğü muameleyi göreceklerine inanabilmeleri ve şüphelerinin ortadan kalkması için aşırı milliyetçi tavırlarıyla bilinen Sağlık Bakanı Athanasios Plevris’ten özür beklemektedir.

Bakan Plevris azınlığa bakış açısını net bir şekilde ortaya koymadıkça üstlendiği sağlık bakanlığı görevinin ne kadar sağlıklı olduğu sorusu gündemi meşgul etmeye devam edecek.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr