B-Healthy B-Healthy

Müftülerimizden Üç Aylar mesajları

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Üç Aylar ve Regaip Kandili sebebiyle birer mesaj yayımladılar.

Din - Toplum 31 Ocak 2022
Müftülerimizden Üç Aylar mesajları

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Üç Aylar ve Regaip Kandili sebebiyle birer mesaj yayımladılar.

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, 2 Şubat Çarşamba günü üç ayların başlangıcı ve 3 Şubat Perşembe günü akşamı Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, üç ayların ve Regaip Kandilinin önemine değindi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’in kandil mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Çok Değerli Batı Trakya Müslüman Türk Kardeşlerim,

Yüce Rabbimiz'in rahmet, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin yoğunlaştığı mübarek üç aylar mevsimine 2 Şubat Çarşamba günü kavuşuyoruz. Yüce Rabbimiz'e şükrediyor ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in duasıyla bu mübarek günleri karşılıyoruz: "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı kıl ve bizi Ramazan Ayı'na kavuştur."

Üç ayların ilki olan, Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi Regaib Kandili'dir. 3 Şubat Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili'ni idrak etmiş olacağız. Bu geceler Müslümanların birlik ve beraberliğinin pekiştiği, sevgi ve muhabbetin aramızda yayıldığı, Yüce Rabbimiz'in "Toplu bir şekilde Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın ve parçalanıp bölünmeyin." ayetine uygun bir yaşam şekli benimsediğimiz anlardır.

Kıymetli Müslüman Kardeşlerim,

Regaip çok rağbet edilen, bol bol rahmet ve bereket, çok lütuf ve ihsan demektir. Bu sebeple Regaip Kandili Allah'ın rahmet ve mağfiretinin kendisine samimiyetle dua ve niyaz eden Mü'minleri kuşattığı bir gecedir. Yüce Rabbimiz bu mübarek gecenin hürmetine kullarının tövbelerini ve dualarını kabul eder, pek çok günah işleyenlerin günahlarını ilâhi rahmet ve mağfiretiyle bağışlar. Cenab-ı Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." buyurmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s.) de: "5 gece vardır ki bu gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi (Regaip), Şaban Ayı'nın 15. gecesi (Beraat), Cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." buyurmuştur.

Sevgili Kardeşlerim,

Hayat su gibi akıp gitmektedir. Dün, hatası ve sevabı ile geçmiştir. Geçen günleri geri getirmek mümkün değildir. Gelecek günleri yaşayacağımıza dair hiçbir garantimiz de yoktur. Bugünün değerlendirilmesi ise bizim elimizdedir. Mübarek gün ve gecelerin manevî ikliminden yararlanarak içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilip, üzerimize düşen kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmalıyız. Bu mübarek gün ve geceler, kendimizi toparlamak, sorgulamak, davranışlarımıza çeki düzen vermek için bulunmaz fırsatlardır.

Üç aylarda ve kandil gecelerinde Rabbimiz'i daha çok anmaya ve Sevgili Peygamberimiz'e salât-ü selamlar getirmeye özen gösterelim. Geçen yıl bizimle birlikte olan eş, dost, akraba ve arkadaşlarımızdan bu geceye ulaşamayanlar var. Bu kandilin bizim için de son kandil olabileceğini düşünerek, görevlerimizi Yüce Allah'ın istediği şekilde yerine getirmeye gayret gösterelim.

Muhterem Kardeşlerim,

İdrak edeceğimiz üç aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimiz'e, ailemize, toplumumuza karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tövbe etmemize vesile olmalıdır. Ayrıca böyle zaman dilimlerinde büyüklerin gönülleri alınmalı, eş ve dostlarımızın hatırları sorulmalı, garipler ve yetimler gözetilmeli, yardıma muhtaç kişilere yardım edilmelidir. Aramızda kırgınlıklar, dargınlıklar, şahsi çıkar hesapları bir tarafa bırakılmalı, hoşgörü kardeşlik ve birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır.

Değerli Kardeşlerim,

Yüce Rabbim Receb ve Şaban Ayları'nı bizlere mübarek kılsın ve bizleri Ramazan Ayı'na kavuştursun. Bu vesile ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın mübarek üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, tüm İslâm Âlemi'nin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Hepimizin bildiği ve yakından takip ettiği gibi, dünyada ve ülkemizde COVID-19 salgını artarak devam etmektedir. Son günlerde bölgemizde vakaların arttığına şahit oluyoruz. Hem kendimize hem de diğer insanlara karşı sorumluluk görevimizi üstlenerek, yetkililerin aldıkları ve açıkladıkları tedbirlere hassasiyetle uyulması gerektiğini bu vesile ile tekrar hatırlatmayı bir görev addediyorum. MASKE-MESAFE-TEMİZLİK”

İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, üç ayların başlangıcı olan 2 Şubat Çarşamba günü ve 3 Şubat Perşembe günü akşamı Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, yayımladığı mesajda Üç Ayların ve Regaip Kandili’nin önemine değindi.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin mesajı şöyle:

“Çok kıymetli Müslüman Türk Kardeşlerim,

Dinî hayatımızda “ÜÇ AYLAR” diye bilinen; Recep Ayı ile başlayıp Şaban’la devam eden ve Ramazan Ayı ile biten feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimine girmenin huzuru içerisindeyiz. Allah’a hamdolsun. Bu vesileyle Rabbim bu manevi mevsimi hakkımıza hayırlara vesile kılsın, sağlık ve huzur içerisinde manasına uygun bir şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin.

Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır. Bu aylar girince müminlerin ruhlarını manevî bir hava kaplar. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Allah’ın rahmeti bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar.

 Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) üç aylar hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.”
Rasulullah Efendimiz (s.a.s.) üç aylara kavuştuğu zaman şöyle dua etmiştir:
“Allahım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan ayına ulaştır.”

Kıymetli Kardeşlerim,

Halk arasında “ÜÇ AYLAR” diye adlandırılan; Recep, Şaban ve Ramazan ayları Yüce Allah’ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçididir.

Üç aylar, geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için iyi bir imkândır. Hayatımızda kendimizi hesaba çekip hatalarımızı görmemize vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevî meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için son derece kıymetli fırsatlardır.

İşte bu günlerde idrak ettiğimiz mübarek üç aylar, Rabbimize, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı; hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize ve gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Üç aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27’nci gecesi de Mi’rac gecesidir. Şaban ayının 15’nci gecesi Berat gecesi Ramazan ayının 27’nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.

2 Şubat Çarşamba günü üç ayların ilki olan Recep ayının birinci günü, 3 Şubat Perşembe’yi Cumaya bağlayan gece de Regaib Kandili’dir. Hepimize mübarek olsun.

Regaip, elde edilmesi arzu edilen değerler demektir. Bu mübarek gecede, Yüce Mevla kullarına bol bol rahmet ve hibede bulunduğu için bu adı almıştır.

Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib kandili, Yüce Allah’ın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok ecir verdiği bir rağbet gecesidir. Recep ayındaki Regaib kandili; aynı ayın içinde bulunan Mi’rac; Şaban ayındaki Berat kandili, Ramazan ayını, Ramazan ayı içerisindeki Kadir gecesini, Ramazan ve Kurban bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.

Aziz Kardeşlerim,

Mübarek Regaib Kandilini ihya ederken, ruhi yönden kendimizi hazırlamamız gerekir. Bu anlamda, öncelikle nefis muhasebesi yapmalı ve özümüze dönerek öz eleştiride bulunmalıyız. Bir yıl boyunca hayır ve şerler adına neler yaptık? Düşünmeli ve hayır adına yapmış olduğumuz şeylerden dolayı Cenab-ı Hakk’a hamd ve şükürlerimizi sunmalı; yapılan şerler için de tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Gelecek günlerin plânlamasını yaparak bundan sonraki hayatımızı daha iyi değerlendirecek adımlar atmalıyız. İnsanlığa akl-ı selimin hâkim olması ve dünyada akan kan ve gözyaşının sona ermesi için dualar etmeliyiz. Özellikle azınlık olarak yaşayan Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak bizlerin, birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeşlik ve sevgi duygusuyla birbirimizle kenetlenmeliyiz. Anne ve babamıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşmalıyız. Gönlümüzü bulandıran haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm çamuruna bulaşmaktan sakınmalıyız. Gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ışığını yakmalıyız.

İşte üç aylar ve bu aylar içerisinde bulunan mübarek geceler, Müslümanların hayatlarındaki mu’tad gün ve geceler arasında fazlasıyla sevap kazanacağı kıymetli anlardır. Unutulmamalıdır ki, insan bu dünyada nasıl yaşarsa, kıyamet gününde Allah’ın huzuruna, dünyada işledikleriyle birlikte varacaktır. Götürdükleri iyi ise sevinip mutlu olacak; kötü ise, pişmanlık duyarak mahcup olacaktır. Ancak bu mahcubiyetin orada faydası da olmayacaktır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

 “Ey iman edenler, Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına bir baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır.” (Haşr sûresi: 18)

 Bu vesileyle Üç Ayları ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan, bizleri Regaiple kendisine rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eylemesini niyaz ederim.”

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr