4 K Nedir Bilir Misiniz?

4 K, insanın, toplumun ve devletin hayat şartlarıdır. 4 K, insan/İslam binasının temel direkleridir. 4 K, olmaza olmaz denilen esaslardır. 4 K şunlardır: 1- KAL

Köşe Yazıları 19 Nisan 2016
4 K Nedir Bilir Misiniz?

4 K, insanın, toplumun ve devletin hayat şartlarıdır.

4 K, insan/İslam binasının temel direkleridir.

4 K, olmaza olmaz denilen esaslardır.

4 K şunlardır:

1- KALEM
2- KOLTUK
3- KILIÇ
4- KURUŞ

KALEM, bilgiyi temsil eder. Tüm okullardır, mektep ve medreselerdir. Yani bilgi üretmektir. Toplumun, devletin, çağın ve çevrenin problemlerine çözüm üretmektir. İlkokuldan itibaren din ile bilim isteyenler için beraber okutulmalıdır. Fen ve sosyal ayrımı yapılmamalıdır.

KOLTUK, yönetimi temsil eder. Topluma ait olan ortak alanda hizmet eder. Zaten devlet tüm vatandaşların ortak noktalarının bir bileşkesi değil midir. Allah insanları birey-toplum, yani özel alan ve ortak alana sahip bir varlık olarak yaratmıştır. İşte bu alana ait görevlere fıkıh dilinde “farzı kifaye” derler. Devlet, işte hukuki alan da diyebileceğimiz fıkıhta şeriat denilen esasları kanun ve kuralları uygular.

İslam medeniyetinde kültür ve düzeninde particilik ve partiler olmaz. Muhtardan devlet başkanına kadar seçim ile iş başına gelmiş kişiler şura ile devleti yönetirler.

İslam’da gerçek demokrasi vardır, parmak demokrasisi yoktur. Yani % 51 güce sahip olan % 49 u yok edemez, yok sayamaz. Yani yerinden yönetim ve nispi sistem esastır.

Bugün dünyada insan devleti yoktur, İslam devleti yoktur. Karma ekonomi karma düzen ve karışık toplum ve de karmaşa devlet vardır.

KILIÇ, toplumu ayakta tutan temel esaslardan birisidir. Ülke savunmasını temsil eder. Toplumu koruma ve kollama görevi erkeklerin işidir. İslamda normal şartlar altında kadınlara böyle bir görev verilmemiştir. Kadın lazım olduğunda katkıda bulunur, ancak esas itibariyle doğurur, süt verir ve şevkatle aileyi besler. Erkek de esas itibariyle ekonomik ve savunma alanında görevli kılınmıştır.

Kimse görev veremez; varlıkların görevlerini ancak Allah tayin eder. Ancak bu düzen bozuk olduğu için fıtri tabii ve doğal değildir ilahi değildir. Zaten onun için bozuktur ve gayri insanidir.

Sadece ve yalnız korkuya dayalı bir askerlik anlayışı olamaz. İnsanın kişiliği kemirilip sömürülemez ve yok edilemez. Sevgi saygı endişe ve korku beraber olmalıdır.

Ayrıca askerlik bir meslek değildir. Geçim temin etmek maksadıyla yapılan işe meslek denir. İnsanın bizzat hizmeti meslek olamaz. Karılık kocalık meslek değildir. Askerlik meslek değildir. Maalesef İslam dünyasında askerliği meslek haline getiren Muaviye olmuştur. Öğretmenlik meslek değildir ve olmamalıdır. kamu görevi meslek değildir.

İslam’da velayet, vesayet, vekalet, kefalet ve şehadet ve de buna benzer görevler ücretle yapılmaz. O sebeple zengin vekillerin ve kamu görevlilerinin aldıkları ücret ve maaşlar haramdır. (Nisa 4/ 6): Bu ayette Allah zengin olan vasi iffetli davransın, yani ücret almasın, diye emrediyor.

Maalesef bugün kalem ve koltukta olduğu gibi askerlik de gayri insani bir olguya sahiptir. Ama bu asker yani şimdiki asker bizim asker dine, devlete ve millete hizmet ediyor. En üst komutanından erine ve erbaşına kadar sevgi ve saygı ile selamlıyoruz.

KURUŞ, ekonomiyi temsil eder. Belki bu kurum bugün en kötü durumdadır. Batı medeniyetinin en rezil tarafı parayı ilahlaştırmasıdır. İnsani ve İslami değerleri buharlaştırıp demokrasi, vazifesiz insan hakları, serbest piyasa ekonomisi ve kadın erkek eşitliği gibi dandik, içleri boşaltılmış kendi aralarında bile uyum sağlayamamış sözde değerler ortaya atmış olmasıdır.

Günümüzün kodaman dediğimiz zenginleri hemen hemen tamamı haramzadedir. Bunlar emek hırsızıdırlar; işçilerin emeklerini, artı değerlerini çalmaktadırlar. Bizim anlayışımızda emek ile sermaye karı koca kadar eşittir. Öyleyse neden sermaye artı değerin mesela % 80 nini alıyor. Sermayenin emeğe ruçhaniyeti de neymiş... Bu küfür düzeninde yaşayan sağduyulu Müslümanlar Fıkıhtaki mudarabe şirketi konusunu okusunlar.

Orada mesela Kuduri adlı İslam Hukuku kitabında sermaye ile emeğin kârda ve artı değerde ortaktırlar, dediği görülecektir. Yani bugünkü gibi % 80-% 20 değil... % 50-% 50 olacaktır. Allah bizi ve bu ümmeti, ülkedeki, dünyadaki bu para babaları ve sermaye kütüklerinin şerrinden, kötülüğünden ve musibetinden korusun inşallah.

Muhterem kardeşlerim insan düzeninde bu 4 K dediğimiz hususlar aynı vücudumuzdaki 4 sistem kadar uyumlu ve ahenkli olacaktır. Yeter ki din ile bilimi yeniden öğrenelim, sistemi kuralım ve teorimizi ortaya koyarak bilgi öğretmeye başlayalım.

Allah yardımcımız olsun inşallah.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr