Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Bir Açıklama

Kardeşlerim, başkalarının ürünü size gerekmez siz kendiniz araştırıp, öğrenip, üreteceksiniz. Kendi ürettiğinizi yiyeceksiniz, bunun delilini aşağıda vereceğim

Köşe Yazıları 19 Nisan 2012
Bir Açıklama

Kardeşlerim, başkalarının ürünü size gerekmez siz kendiniz araştırıp, öğrenip, üreteceksiniz.
Kendi ürettiğinizi yiyeceksiniz, bunun delilini aşağıda vereceğim fakat şimdi şöyle söyleyeyim:

Önce bir defa şunu bilmemiz gerekir ki, İslam’da örnek alınacak ve uyulup tabi olunacak tek insan sadece Hz. Peygamberdir. [Ahzab 33/ 21; Ali İmran 3/132; Nisa 4/59; Enfal 8/46]

Ömer Nasuhi Bilmen eserinde “muayyen bir müçtehide ittibaın vücubu için bir delil yoktur.”, diyor. [Ö. N. Bilmen Hukuk-ı İslamiyye, I, 17] Fahreddin Razi de değerli tefsirinde “Onlar bir toplumdu, geçip gittiler. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandığınız da sizindir.” [Bakara 2/ 141], ayetini yorumlarken bu ayetin herkesin çalışıp kazandığının faydasının kendisine ait olduğundan, başkalarını taklid etmenin batıl olduğuna delalet ettiğini söylemektedir. [Fahreddin Razi, Tefsir-ul Kebir, II, 78]

Böyle olduğu halde dünden bugüne gelen tarihi çizgide bir kayma olmuş, mezhepler Kuran ve Sünnetin önüne geçmiş, bu iki kaynaktan bilgi alınacak yerde mezhep kurucularına uyulmuş ve onlara arkasından gidilen anlamında “imam” unvanı verilmiştir. Hâlbuki Kuran’a göre imam kelimesi bugünkü anlamda idare, yönetim ve devlet başkanı manasına gelir. Çünkü Allah Hz. İbrahim’e “Ben seni insanlar için bir imam (lider ve yönetici) yapacağım”, demişti. [Bakara 2/ 124]

Kuran ilimdir ve Kuran ilim üzere açıklanmıştır: Onlara, ilmî esaslara göre ayrıntılı olarak açıkladığımız; iman edecek bir kavim için hidayet rehberi ve rahmet olan kitabı, Kur’ân’ı getirdik. (Araf 7/ 52). Bakınız tekrar yazıyorum okuyunuz:

Bazıları meallerden ayetlerin tercümelerini alıp ekranlara taşıyor. Kusura bakmasınlar, ama kamyon bunlar kamyon… Bahçedeki meyveler ve sebzeler olduğu gibi yenilip yutulmaz. Bir mutfak vardır, yemek yapılır, yenilen şey yemektir. İşte fıkıh, İslam Hukuku da budur. Yani Kuran’ın zahiri anlamları ile amel edilmez, anladığımız öz mana ile amel edilir, buna da fıkıh denilir. Biz sünneti bile kabul etmiyoruz, fıkhı nasıl kabul edeceğiz desene ya…

Şu 5 şarta haiz olanlar Kuranı anlar:
1- Kurana Kuranca inanmak; Kurana kâinat gözüyle bakıp bu Allahın sözüdür diye kabul edip inanmak...
2- Kuranın dili olan, Klasik Arapçayı bilmek, yani sarf, nahiv,belağat (maani, bedi ve beyan ) ve usul-ü fıkhı bilmek ve bu ilimlerin kurallarını Kuran metni üzerinde uygulayıp böylece hüküm çıkarmak,
3- Fen ve sosyal bilimlerin özetlerini, matematik ve geometri gibi, eşyanın tabiatına ait olana ölçüleri bilmek ve bunları birleştirerek hep beraber düşünmek,
4- Bu bilgileri beyinde topladıktan sonra kalpte de ben, önce kendimi, sonra milletimi sonra İslam âlemini ve sonra da tüm insanlığı düşmüş olduğu bu fosseptik çukurundan evvel Allah Kuran sayesinde birlikte çıkaracağız duygusu, düşüncesi ve aşkının bulunması gerekir. Bu aşk, yanardağ gibidir, öndeki bütün engelleri eritir ve yok eder.
5- Bu dört elaman birleşir de bu birliğe hasret duyan Allah'ın yardımı, inayeti ve ilham ve hidayeti yetişmez mi? Elbette yetişir...

Bundan başka bu ilim için, yani Kuran’ı anlamak için şunları da bilmek gerekir:

KELİMELER MANAYA KONULUR:
1- Has
2-Umumi
3- Müşterek
4-Müevvel olur.

KELİMLER MANADA KULLANILIR:
1-Hakikat
2-Mecaz
3-Kinaye
4-Sarih olur.

KELİMELER MANAYA DELALET EDER:
a)- AÇIK OLARAK DELALET EDER:
1- Zahir
2-Nas
3-Müfesser
4- Muhkem olur.,

b) KAPALI OLARAK DELALET EDER:
1-Hafi
2-Müşkil
3-Mücmel
4-Müteşabih olur.

BİZ DE BU MANALARI ANLARIZ:
1- Dal bil ibare
2- Dal bil işaret
3- Dal bid delalet
4- Dal bil iktiza olur.

Bu saydığımız şeyler bir matematik probleminde 4 işlem ne ise bunlar da odur. Sosyal bilimler ve fen bilimleri ayrımı yapıldığı bir yerde ilim olmaz. Ayrıca din bilimleri ile diğer bilimler ayrımı yapıldığı yerde de ne din bilinir ve ne de sosyal bilimler bilinir. Çünkü sosyal bilimler dindir. İradeli her hareket dindir. İrade dışında kalan şeyler ise ilimdir.

İsterseniz bir deneyin, sosyal bilimciler cahildir, konularını bilmezler. Çünkü bu ilimlere hayvanlara bakılarak konulmuştur. Bunu size bin defa söyledim hem de kaynağı ile… İsterseniz bu işin sağlamasını yapalım, haydi hodri meydan kimi çağırırsanız çağırın. Zemini hazırlama işi sizin… Ben her zaman emrinizdeyim, nereye isterseniz gelirim. Sözüm yemindir, yemin.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr