Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Geleceğin Medeniyeti: İnsan ve Barış Medeniyeti

Artık eskimiş ve yıpranmış bu köhne yapının yeni bir oluşumla ve yeni bir strüktür ile değiştirilmesi gerekiyor. Daha açık bir ifade ile 2-3 yün senedir insanlı

Köşe Yazıları 30 Nisan 2015
Geleceğin Medeniyeti: İnsan ve Barış Medeniyeti

Artık eskimiş ve yıpranmış bu köhne yapının yeni bir oluşumla ve yeni bir strüktür ile değiştirilmesi gerekiyor. Daha açık bir ifade ile 2-3 yün senedir insanlığın başına bela olan bu batı medeniyeti çöktü çöküyor ve çökecek…

Bunun yerine halik-mahluk, din-bilim, dünya-ahiret, birey- toplum, fert devlet, yöre-küre, millet-devlet, bölge ve evren dengeleri üzerine oturan yeni bir oluşum başlatılacaklardır. İnşallah bu yeni medeniyetin adı da İNSAN-BARIŞ veya 3. YOL MEDENİYETİ olacaktır.

Çünkü bugünkü batı medeniyeti bir savaş medeniyetidir. Zira hayat mücadelen ibarettir, insan insanın kurdudur, gibi ifadeler bu medeniyetin ana fikri mahiyetindedir.

Niccolo Macchiavelli, Thomas Hobbes ve Hugo Grotius gibi şahıslar, tabii hukuk alanında yeni fikirler getirmek istemişler. Fakat yeni düşünceler getireceğiz derken normalin dışına taşmışlardır. Mesela bunlardan Leviathan adında bir eser yazan Hobbes, şunları söylemektedir:

"Hepiniz de tabiat itibariyle kötüsünüz. Dünyada hiçbir manevi ilke mevcut değildir. Hazdan başka iyi, elemden başka kötü şey de yoktur. Hürriyet, insanın tutkularına karşı çıkan engellerin yokluğu demektir. Hayatın korunmasının esası bencilliktir, herkes yaşama hakkını savunur ve insan tabiatında esas olan şey devamlı savaş halidir; insanlar kurtlar gibidir." (Paul Hazard, Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, Çev: Erol Güngör, Yüksel Matbaası, İstanbul-198I, s, 280)

İşte bu kavga, bu savaş ve bu kuvvet medeniyetinin tasviri için, Prof. Abdülhak Kemal Yörük’ün şu sözlerini nakletmek yeterli olacaktır:

“... Hakkı kuvvete izafe etmek, kuvvetin hakkından ve binaenaleyh en kuvvetlinin hakkından bahsetmek, sırf vakıayı öz önünde tutmak demek olduğu için yanlıştır.” (Hukuk Felsefesi Dersleri, s, 78).

Şu halde bu medeniyet hak-hukuk ve adalet esaslarına değil, kavga ve savaşa ve de kaba kuvvete dayanan bir medeniyettir. O sebeple 8 milyar insan, sevgi ve barışın, huzur ve mutluluğun hasretini çekmektedir.

3. Yol Medeniyeti ismine gelince, Yahudiler ahreti, güya Hristiyanlar da dünyayı kabul etmezler. İslam ise 3. Bir yol çizerek “Hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışın diyerek gerçek dengeyi koymuştur. (Câmiu’s-Sagîr, II/12, Hadis No:1201)

Liberalizm ve kapitalizm, kar, ticaret ve faiz serbest der; sosyalizm ve komünizm ise kar, ticaret ve faiz yasak der. İslam ise 3. Bir yol izleyerek alış-veriş ve kar helal ve serbest, faiz de haram ve yasaktır demiştir. (Bakara 2/ 275)

Bu İslam medeniyetinin ortaya çıkarılması ve tüm insanlığa sunulması hususunda tüm Müslümanlar üzerine dini bir vecibe düşmektedir.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr