İslam'ın Evrensel Yönü

Bizim “ikili sistem” teorimize göre bölgesel olan bir şey evrensel olan ile beraber çalışır ve onunla dengelenir. Mesela millet-devlet, birey-toplum (sivil olan

Köşe Yazıları 10 Mart 2016
İslam'ın Evrensel Yönü

Bizim “ikili sistem” teorimize göre bölgesel olan bir şey evrensel olan ile beraber çalışır ve onunla dengelenir. Mesela millet-devlet, birey-toplum (sivil olan işler), fert-devlet (resmi olan işler), yöresel-küresel, bölgesel-evrensel diyoruz.

İslam kendinden önceki dinleri Yahudilik ve Hristiyanlığı feshetmemiş, nesih etmemiş ve onları yürürlükten kaldırmamıştır. Kuran ne Tevrat’ı ve ne de İncili nesih etmemiştir.

Çünkü Kuranı Kerim Hz. İsa’nın Tevrat’ı tasdik ettiğini söylüyor. (A. İmran 3/ 50) Hz. Muhammedin de hem Tevrat’ı ve hem de İncil’i tasdik ettiğini söylemektedir. (Bakara 2/ 101;

Kuran da kendinden önce indirilen Tevrat ve İncil’i tasdik etmiştir. (A. İmran 3/ 3; Nisa / 47; Maide 5/ 48; Fatır 35/ 31; Ahkaf 46/ 30)

Eğer İslam, Yahudi ve Hristiyanlığı kaldırmış olsaydı ve Kuran, Tevrat ve İncil’i yürürlükten kaldırmış olsaydı şu ayetler olmazdı:

“İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ahkam ile hükmetsin, kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse onlara fasıkların ta kendileridir.” (Maide 5/ 47)

“De ki: 'Ey kitap ehli! Tevratı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir şey (dayanak) üzere olamazsınız. Sana Rabbinden indirilen onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Sen bu kafirler topluluğu için üzülme! (Maide 5/ 68)

İslam, diğer bütün ilahi dinleri kendi bayrağı altında toplamakla beraber evrensel olan sadece kendisidir. Ben burada diğer dinlerin yöresel ve bölgesel olduğunu daha önce ayetler ile açıkladım ve evrensel olan da sadece İslam’dır, dedim. Çünkü Hz. Muhammed, “Ey kavmim, ey milletim ve vatandaşlarım” dememiş, “Ey insanlar” demiştir. Zaten şu ayet de bu gerçeği dile getirmektedir:

“De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah'a ve ümmî Peygamber olan Resulüne -ki o, Allah'a ve onun sözlerine inanır- iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız.” (Araf 7/ 158)

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr