Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

“Nasılsanız Öyle Yönetilirsiniz”

Bu söze hadis diyenler çıkmıştır. Yalnız Kütüb-ü Sitte’de böyle bir hadis yoktur. Fakat bu ifade, anlam bakımından Kur’an ve Sünnet’e ters düşmez. Buna İslam al

Köşe Yazıları 4 Haziran 2015
“Nasılsanız Öyle Yönetilirsiniz”

Bu söze hadis diyenler çıkmıştır. Yalnız Kütüb-ü Sitte’de böyle bir hadis yoktur. Fakat bu ifade, anlam bakımından Kur’an ve Sünnet’e ters düşmez. Buna İslam alimlerinden hadis diyenler de vardır. (İbn Cemî’, Mu’cemü’ş-şüyûh s. 149; Deylemî, Müsned, 3/305)

Allah Hz. İbrahim’e “Gerçekten İbrahim bir toplum idi” (Nahil 16/ 120) Bir tek kişinin toplum olması demek bireyin veya bireyleri ve milletin toplum ile uyum ve ahengi demektir. Yani insan denilen varlık toplum halinde yaşamakla millet ve devlet uyumu, birey ile toplum ve fert ile devlet ahenginin bulunması gerekir.

Biliyorsunuz ben bu millet ve devlet bütünlüğünü bisikletin ön ve arka tekerlerine benzetirim. Bu tekerler hem beraber ve hem de ayrı olup aynı yükü taşırlar. İşte millet ve devlet de böyledir ve böyle olur. Farzı ayınları millet ve farzı kifayeleri de devlet uyguladığı ve her ikisi de haramlardan uzak durduğu zaman o toplum uyumlu, huzurlu, mutlu ve kutlu toplum olur.

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz ve idare ettiğiniz hayvan ve insanlardan sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum’a, 11; Müslim, İmare, 20) hadisi devlet ile millet, yöneten ile yönetilenler arasındaki sorumluluğu dile getirmektedir.

Tabiatta ve sosyal hayatta Allah’ın koyduğu, İslam alimlerinin kevni kanun ve kurallar, teşrii kanun ve kurallar adını verdiği esaslar câridir. Buna göre tabiat kanunları irade dışı olup herkese aynı çalışır, adamına göre davranmaz.

Ama sosyal sünnetüllah ise insanlar ve toplumlar iyi ve kötü esasına göre tasnif edildiklerinden iyilerin başarıya ulaşıp iyiliklere kavuşması, kötülerin de şaşırıp bulanımlar içerisinde debelenmesi Allah’ın değişmez kanunudur.

Bu esaslara göre iyi insanlar ve iyi toplumlar iyiliklerini devam ettirdiği müddetçe iyilikler içerisinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürerler. Kötü insanlar ve kötü toplumlar ise Siyonist İsrail gibi sıkıntılar içerisinde huzursuz olup, kuduz köpek gibi etrafındakilere saldırırlar.

Zaten onun için Allah’ın bu değişmez kanunu sünnetüllaha işaret eden ayette şöyle buyrulmaktadır:

“İnsanlar, iç âlemlerinde, özlerinde kendilerini değiştirmedikçe, Cenabı Hak onları değiştirmez. Bir topluma kötülükleri sebebiyle azap etmek istedi mi bunu geri çevirecek bir güç yoktur. Hâlbuki onlar için Allah’tan başka bir yardım edecek yoktur.” (Ra’d Suresi, 13/11)

“Kötü toplumların gidişatı, Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar Allah’ın ayetlerini yalanlamışlardı da Allah onları işledikleri bu günahları sebebiyle suçüstü yakalaverdi. Zaten Allah güçlü olandır ve azabı şiddetli olandır. “ (Enfal 8/ 52)

“Bunun sebebi ise Allah, onlar kendilerini değiştirmedikçe bir topluma verdiği hiçbir nimeti değiştirmez, çekip almaz. Zaten Allah bunları hep duyar ve bilir.” (Enfal Suresi, 8/ 53)

“Onların hareket ve davranışlar aynı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanladılar da, böylece biz de günahları sebebiyle onları helâk ettik ve Firavun hanedanını suda boğduk. Çünkü onların hepsi zalim kişilerdi.” (Enfal 8/ 54).

İlk meclisin milletvekillerinden Tahir Efendi adında bir zat vardı. O bir seçim konuşmasında muhataplarına devlet-millet birlikteliği, millet ne ise devletin de öyle olacağı konusunda şunları söylemişti:

“Muhterem hazırun, şunu biliniz ki, siz “müntehip”siniz. Ben ise “müntehab”ım. Gideceğimiz yer ise “müntehabün ileyh”dir. Sizin yaptığınız işe de “intihap” denir. İntihap ise “nuhbe”den gelir.

Nuhbe, kaymak demektir. Unutmayın ki, bir şeyin altında ne varsa kaymağı da o cinsten olur. Yoğurdun üstünde yoğurt kaymağı, sütün üstünde süt kaymağı, şapın üstünde de şap kaymağı bulunur...”

Netice olarak millet ne ise devleti de o olur.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr