Yangroup logo Yangroup logo

Tarihte Bu Hafta | 18-24 Aralık

Batı Trakya, Balkanlar, Yunanistan, Türkiye ve dünya tarihinde meydana gelen önemli olayların derlendiği bu sayfa Millet editörleri tarafından hazırlanmaktadır.

Tarih 21 Aralık 2021
Tarihte Bu Hafta | 18-24 Aralık

18 Aralık 1897 - Batılı devletlerin baskısıyla Girit özerk bir eyalet haline getirildi ve başına Yunan Prensi Yorgi vali olarak atandı. Adadaki Türkler bundan böyle Rum çetelerin açık hedefidir.

18 Aralık 1918 - Bulgar Meclisindeki Batı Trakyalı 8 Türk Milletvekili, Avrupa devletlerinin Sofya’daki temsilciliklerine verdikleri bir muhtırayla, Türklerin oluru alınmadan Batı Trakya ile ilgili olarak herhangi bir kararın alınmamasını istediler.

19 Aralık 1940 - Atina’ya yardım. Türkiye, Alman saldırısına uğramış olan Yunanistan'a 'Kurtuluş' şilebiyle yardım malzemesi gönderdi. Türkiye, Yunan tarihinde “Büyük Açlık” olarak adlandırılan bu dönem boyunca Kurtuluş gemisi ile toplam 3 sefer yaparak Yunan halkına yardım etmeye çalıştı. Ayrıca yine bu dönemde adalardaki Rumların da gıda ihtiyacını Türkiye’nin Ege sahilindeki kasabalardan karşılamasına izin verildi.

19 Aralık 1991 - Ayaklanan Hırvatistanlı Sırplar, Krayina bölgesinde bağımsızlık ilan ettiler. "Krayina Sırp Cumhuriyeti" 1995'de Hırvat ordusunun "Fırtına Operasyonu" adını verdiği saldırısına kadar varlığını sürdürdü. Bu saldırı sonucu Krayina yeniden Hırvatistan denetimine geçti. Ayrıca bölgede yaşayan yaklaşık 200 bin Sırp Bosna Hersek ve Sırbistan'a kaçmak zorunda kaldı.

20 Aralık 1522 - Kanûnî Sultan Süleyman, adada kontrolü elinde bulunduran Sen Jan şövalyelerinin, Türk kıyılarına ve gemilerine saldırılarını engellemek için Rodos’u fethetti.

20 Aralık 1683 - II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa  idam edildi.

20 Aralık 1881 - Batının Osmanlı’dan alacaklarını tahsil etmek amacıyla Düyun-u Umumiye yani Genel Borçlar İdaresi kuruldu. Böylece Osmanlı Devleti’nin tüm ekonomisi ve ticareti yabancıların eline geçmiş oldu. Düyun-u Umumiye borçlarının son taksidi 1954’de ödendi.

20 Aralık 1941 - Türklere gözdağı. Sırp Çetnik lideri Mihailoviç, yayımladığı bir talimatta, Bosna ve Sancak’ta yaşayan Boşnakların ve diğer Müslümanların yok edilmesini, geri kalanların ise Türkiye’ye ve diğer bölgelere sürülmesini emretti.

21 Aralık 1898 - Girit'te tehlikeli gelişme. Adada Rum yönetimini oluşturma amacını gerçekleştiren büyük devletler, yeni bir adım attılar. Burada bulunan askeri birliklerinin ve donanmalarının büyük kısmı Girit'ten çektiler. Türklerin kaderi artık adada yeni oluşturulan Rum yönetiminin ve çetelerinin elinde.

21 Aralık 1963 - Kıbrıs’ta katliam. Rum saldırıları sonucu Kıbrıs’ta 434 Türk şehit edildi. Şiddet ve katliam, ırkçı EOKA örgütünün sonraki günlerde adanın her yerinde Türklere karşı saldırılar düzenlemesiyle iyice doruğa çıktı.

21 Aralık 2007 - Makedonya’da Türkler için mutlu gün. Parlamentoda kabul edilen bir yasayla Türkler, 21 Aralık tarihini Makedonya Türklerinin milli bayramı olarak kutlamaya başladı.

23 Aralık 1876 - I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu. 24 Temmuz 1908’de de İttihat Terakki’nin baskısı üzerine Sultan, meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı.

23 Aralık 1944 - Makedonya Türklerinin toplumsal ve kültürel yaşamında önemli bir yeri bulunan “Birlik” Gazetesi yayımlanmaya başladı.

24 Aralık 1908 - Türkler arasında Hıristiyanlığı yaymayı amaçlayan Güneş gazetesi, Bulgaristan’da; Filibe’de çıkarılmaya başlandı.

24 Aralık 1947 - Yunanistan’da iç savaş. Gerilla lideri Markos Vafiadis önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde ''Serbest Yunan Hükümeti'' ilan etti. 1949 yılında biten ve Türkleri de çok olumsuz etkileyen savaş, hükümet kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı.

24 Aralık 1984 - Bulgaristan, soya dönüş projesi uygulamaya başladı. Türk isimlerinin Bulgar isimleriyle zorla değiştirilmesi yani Türklerin zorla Bulgarlaştırılmasının hedeflendiği bu dönemde, Türkler üzerinde yoğun bir baskı uygulandı. Türkçe konuşmaları, asıl isimlerini kullanmaları, gelenek ve göreneklerini yaşamaları yasaklandı. Çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği, çok büyük acıların yaşandığı dönem, Türklerin direnişi ve Doğu Avrupa’da meydana gelen rejim değişiklikleri sonucu 1989’da son buldu.

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr