B-Healthy B-Healthy

Tarihte Bu Hafta | 7-14 Mart

Batı Trakya, Balkanlar, Yunanistan, Türkiye ve dünya tarihinde meydana gelen önemli ve ilginç olayların derlendiği tarih sayfası.

Tarih 8 Mart 2022
Tarihte Bu Hafta | 7-14 Mart

7 Mart 2004 - Batı Trakya’da ırkçı saldırı. Genel seçimlerin yapıldığı gün İskeçe’ye bağlı Osmanlı döneminin en eski camilerinden tarihî Okçular Camisi Türk düşmanı radikal Ortodoks Yunanlılar tarafından yakıldı. 

8 Mart 1907- Aslen Karaman Ortodoks Türklerinden olan Konstantin Karamanlis İstanbul’un takım adalarından Adalar ilçesinin ilk adası Kınalıada’da dünyaya geldi. Karamanlis, Yunanistan tarihinin önemli siyasi figürlerindendir. Başabakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmıştır.  

8 Mart 1994 - Atina’dan Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı adım. Yunan Meclisi’nin 24 Şubat 1994 kabul ettiği “19 Mayıs Pontus Yunanlılarının Soykırımını Anma Günü” yasası Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bölgedeki iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren bu girişiminin devamı 24 Eylül 1998’de geldi.  Bu tarihte kabul edilen bir yasayla 14 Eylül’ün, “Türk Devleti Tarafından Küçük Asya Yunanlılığının Soykırımını Anma Günü”  olarak kutlanmasına karar verildi.

9 Mart 1959 - Enosis, yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulmuş olan EOKA, İngiltere'nin önerisini kabul etti; Ada’da Türk katliamlarına imza atan kanlı örgütün lideri Georgios Grivas çekildi.

10 Mart 1919 - Batı Trakya Türkleri,  General Charpi’ye haklarının korunması için bir ültimatom verdiler. Ültimatom’da Batı Trakya’da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türklerin görüşü alınmadan Batı Trakya’nın geleceği hakkında herhangi bir karar alınmamasını talep ettiler. Ayrıca yine ültimatomda Batı Trakya için özerklik statüsü verilmesini istediler. Fakat Fransa ve İngiltere Türklerin tüm bu haklı taleplerine rağmen Batı Trakya’yı Yunanistan’a verdiler.

10 Mart 1920 -  Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı bir toplantıda, İstanbul'un resmen işgaline ve Kuvay-ı Milliye liderlerinin tutuklanmasına karar verildi. Çok sayıda Kuvay-ı Milliye taraftarı bu karar gereğince tutuklandı ve ardından da Malta’ya sürüldü.

11 Mart 1919 - Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalı devletler, Paris Konferansında 1 Mart tarihinde aldıkları Trakya kararını erteledi. Trakya’nın geleceğinin Osmanlı ve Bulgar barış anlaşmaları görüşülürken ele alınması kararlaştırdı. Fakat Bulgaristan’a 27 Kasım 1919’da imzalattıkları Nöyi Barış Antlaşmasıyla da bunun tam tersini yaptılar. Batı Trakya’yı ikiye bölüp kuzeyini Bulgaristan’a güneyini ise Yunanistan’a verdiler. Bu ise bölgede Yunan egemenliğine karşı Türk Bulgar ittifakının ve direnişinin doğmasına yol açtı.

11 Mart 1985 - Doğu Bloku’nda yeni dönem. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Konstantin Çernenko'nun ölümünün ardından yerine Mihail Gorbaçov getirildi. Bu tüm Doğu Avrupa’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Uygulamaya konan Perestroyka ve Glasnost politikalarıyla Sovyetler Birliği’ni kurtarmayı amaçlayan Gorbaçov, bu amacına ulaşamadı. Kısa bir süre sonra tüm Doğu Bloku tarih sahnesinden silindi.

12 Mart 1921 - Türkiye'de İstiklal Marşı kabul edildi. Türk Kurtuluş Savaşı’nın en çetin döneminde, bir milli marşa gereksinim ortaya çıktı. Bunun üzerine bir şiir yarışması düzenledi. 1921 yılında düzenlenen yarışmaya 724 şiir gönderildi. Mehmet Akif Ersoy da para ödülü almamak şartıyla şiirini yarışmaya gönderdi. Yarışma sonunda Mehmet Akif’in şiiri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerince ayakta dinlendi ve ''Ulusal Marş'' olarak kabul edildi.

13 Mart 624 - Bedir Muharebesi gerçekleştirildi. Bedir Savaşı, miladi 13 Mart 624 (hicri 17 Ramazan) tarihinde Müslümanların, Mekke'nin Kureyşli putperestleriyle yaptığı ilk savaştır. Hz. Peygamber’in Mekkeli müşriklerle olan mücadelelerinde önemli bir yer işgal eder. Savaş Müslümanların kesin zaferiyle sona erdi. İslâm’ın ve Hz. Peygamber’in en büyük düşmanı Ebû Cehil öldürüldü. Zafer, İslâm cemaatinin Arap yarımadasında büyük bir itibar kazanmasını sağlamış, böylece Hz. Peygamber İslâmiyet’i tebliğ için daha geniş imkânlara sahip olmuştur.

14 Mart 1489 - Kıbrıs Krallığı'nın Kraliçesi Catherine Cornaro, Ada'yı Venedik Cumhuriyeti'ne sattı.

14 Mart 1919 - Yunanların İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau, İtalya Başbakanı Vittorio Emanuele Orlando ve ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından kabul edildi.

14 Mart 2000 - Naim Süleymanoğlu, Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr