AB Komisyonundan azınlık eğitimiyle ilgili yanıt: İki dilli okulları teşvik ediyoruz

“Batı Trakya’daki yerli topluma mensup çocukların kaliteli okul öncesi eğitime erişimi” başlıklı yazılı soru önergesine AB Komisyonundan yanıt geldi.

Batı Trakya 26 Ekim 2023
AB Komisyonundan azınlık eğitimiyle ilgili yanıt: İki dilli okulları teşvik ediyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri Loránt Vincze (Romanya, EPP), François Alfonsi (Fransa, Yeşiller/EFA), Herbert Dorfmann (İtalya, EPP) ve Yana Toom’un (Estonya, Renew) 6 Temmuz tarihinde sunduğu “Batı Trakya’daki (Yunanistan) yerli topluma mensup çocukların kaliteli okul öncesi eğitime erişimi” başlıklı yazılı soru önergesine Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yanıt geldi.

AB Komisyonu adına İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi İliana İvanova tarafından 24 Ekim tarihinde iletilen yanıtta, AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 165. maddesi uyarınca üye devletlerin kendi eğitim sistemlerinin organizasyonundan tamamen sorumlu olduğu ve belirli bir bölgedeki eğitim dilinin seçiminin üye devletlerin yetki alanında kaldığı ifade edildi.

AB Komisyonunun AB’nin sınırlı yetkileri dahilinde dil öğrenimi ve çok dilli çeşitliliğe desteği teşvik etmek için üye devletlerle birlikte çalıştığını not eden İvanova, “Yüksek Kaliteli Erken Çocukluk Eğitim ve Bakım Sistemlerine” (ECEC) ilişkin 2019 konsey tavsiyesinin özellikle çok dilli ülke ve bölgelerde erken dil öğrenimini ve iki dilli okulları teşvik ettiğini ancak yasal olarak bağlayıcılığının bulunmadığını kaydetti.

AB Temel Haklar Şartı’nın her türlü ayrımcılığı yasakladığını ve AB’nin kültürel, dinsel ve dilsel çeşitliliğe saygı gösterme yükümlülüğüne işaret ettiğini belirten İvanova, bu hükümlerin üye devletler için yalnızca AB hukukunu uygularken geçerli olduğunu ifade ediyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonunun (ABTTF) inisiyatifiyle AP üyesi dört milletvekilinin ortak imzasıyla geçen temmuz ayında sunulan soru önergesinde, Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumunun sahip olduğu eğitim özerkliği kapsamında kendi okullarını kurma ve yönetme hakkına sahip olduğu ancak devletin yaklaşımı nedeniyle iki dilli Türk ilkokullarının sayısının azaldığı kaydedilmişti.

Batı Trakya’da bir tane bile iki dilli azınlık anaokulunun bulunmadığı ve Türk toplumunun özel anaokulu taleplerini Yunan makamlarının yanıtsız bıraktığına dikkat çekilen soru önergesinde, Türk toplumuna mensup çocukların ana dillerinde okul öncesi eğitimden mahrum bırakılmalarının eğitimde eşitsizlik yarattığı ifade edilmişti.

AP Milletvekilleri Vincze, Alfonsi, Dorfmann ve Toom, Türk toplumuna mensup çocukların eğitim haklarının Temel Haklar Şartı ve AB mevzuatı uyarınca teminat altına alınmasını sağlamak için AB Komisyonunun hangi adımları atmayı planladığını sormuştu.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr