'Azınlık okullarının kapatılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır'

Batı Trakya'da Türk azınlık okullarının ikili ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde Yunanistan tarafından kapatılmasına ilişkin tepkiler yükselmeye dev

Batı Trakya 20 Ağustos 2019
'Azınlık okullarının kapatılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır'

Batı Trakya'da Türk azınlık okullarının ikili ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde Yunanistan tarafından kapatılmasına ilişkin tepkiler yükselmeye devam ediyor. 

Azınlık basını geçtiğimiz günlerde önümüzdeki eğitim yılında yönetim tarafından 5 Türk Azınlık İlkokulunun daha kapatıldığını eleştirel haberlerle manşetlere taşımıştı. Söz konusu haber, Azınlıkta tepkilere yol açtı. Kamuoyunun bu hassasiyeti ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirilmeye başladı. Batı Trakya Türk Azınlığının öğretmen dernekleri ardı adına yayımladıkları açıklamalarla okulların kapatılmasına sert tepki gösterdiler. 

Konuya ilişkin bir tepki de Yunanistan'da hakları ellerinden alınan ve büyük haksızlıklara maruz kalmaya devam eden Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türklerinin sesi olmaya gayret eden Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden (ROİSDER) geldi.

- "Azınlık okullarının kapatılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır"

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Azınlık okullarının kapatılmasına tepki gösterdi. Birliğin konuya ilişkin açıklamasında, "Azınlık okullarının statüsüne bakmadan, çocuk azlığı bahane gösterilerek okulların kapatılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır. Yıllardır azınlığın tüm kurum ve kuruluşları bu hususta okul kapatmalarına karşı tepkilerini ve endişelerini yüksek sesle haykırdılar ve haykırmaya devam ediyorlar" ifadelerine yer verildi.

BTTÖB'nin yayımladığı açıklama şu şekildedir:

"Batı Trakya Türk Azınlığı’nın çocukları, velileri ve öğretmenleri her yeni eğitim ve öğretim yılına senelerdir üzüntülü ve buruk başlıyorlar. Tüm azınlık insanı acaba her yıl daha kaç okulumuz devlet eliyle kapatılacak, kaç okulun daha kapısına zincir vurulacak endişesini taşıyor.

Devlet yine 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait beş (5) okulu azınlığa hiç danışmadan, azınlık yetkilileri ile hiç istişare etmeden kapatıyorYunan Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar gereği Rodop ilinden Bulduklu (Tihiro), Melikli (Meleti), Büyük Doğanca ( Megalo Dukato) ve Dündarlı (Drosia) köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe ilinden Zeynelli (Ziloti) azınlık ilkokulu kapatılacaktır. Bunun yanı sıra onun (10) üzerinde derslik azaltılıyor. Böylece Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait okul sayısı toplamda 128’den 123’e düşecektir.

1994-95 eğitim ve öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait okul sayısı 231’dir. Bu durumda 25 yıl içersinde kaybettiğimiz okul sayısı 108 olmuştur.

Azınlık okullarının statüsüne bakmadan, çocuk azlığı bahane gösterilerek okulların kapatılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır. Yıllardır azınlığın tüm kurum ve kuruluşları bu hususta okul kapatmalarına karşı tepkilerini ve endişelerini yüksek sesle haykırdılar ve haykırmaya devam ediyorlar. Ancak devlet yetkilileri azınlığı hiçbir zaman muhatap almadılar ve hiçbir zaman azınlıkla istişare etmediler. Kısacası azınlıkla ilgili kararlar bugüne kadar azınlığa sorulmadan alındı.

Bugüne kadar yapılan ne okul kapatmaları ne de birleştirmeleri eğitime hiçbir olumlu katkı sunmamıştır. Sadece ve sadece okul sayılarını azaltmayı hedefleyen bu uygulamadan ivedilikle dönülmelidir. Azınlık okulları bu ülkenin kültürel bir zenginliğidir. Bu okullar bugüne kadar ülkesine bağlı, yasalara saygılı bireyler yetiştirmiştir. Bu sebeple devletin bu okulların eğitim kalitesini yükseltmek, çağdaş eğitimin gereklerini bu okullarda yerine getirmek için azınlık kurumları ile diyalog kurması elzemdir.

Tüm azınlık mensuplarını ve bu feryadı duyan herkesi bir kez daha bir bir yitirilen azınlık okulları ile ilgili hususta düşünmeye ve tepki vermeye davet ediyoruz. Geleceğimiz olan azınlık okullarını tamamıyla yitirdiğimiz zaman ne azınlık eğitiminin sorunları, ne azınlık eğitimi ne de ortada bir azınlık kalacaktır.

Azınlığımızın geleceği için umudu koruyarak, okullarımız adına mücadele her azınlık bireyinin görevi olmalı diye düşünüyoruz."

- "Okullarımızın tepeden inme kararlarla usule aykırı olarak kapatıldıklarını görüyoruz"


İskeçe ve Rodop-Evros İlleri Türk Azınlık Okulları (SÖPA) Öğretmen Dernekleri’nin ortak basın açıklamasında da hükümetin yanlış uygulaması azınlık karşıtı ve kasıtlı bir niyetin sonucu olarak değerlendirildi. "Okullarımızın tepeden inme kararlarla usule aykırı olarak kapatıldıklarını görüyoruz" denilen açıklamada, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi çağrısında bulunuldu. 

Derneklerin ortak açıklamasında yönetimin haksızlığı şu ifadelerle eleştirildi:

"2019-2020 Eğitim yılının başlamasına günler kala, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğünün beş azınlık okulunu daha kapatma kararını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.  Karara göre, Rodop vilayetinden Bulduklu (Tihiro), Melikli (Meleti), Büyük Doğanca (Megalo Dukato), ve Dundarlı (Drosia); İskeçe İlinden de Zeynelli (Ziloti) azınlık ilkokullarının kapatılmaları öngörülmektedir. Bu kararla birlikte son on yılda kapatılan azınlık okulu sayısı 65’e varmakta ve azınlık ilkokulu sayısı 123’e düşmektedir.  Bunun yanında sadece bu eğitim yılı için onun üzerinde sınıf azaltmasına gidilmesi de endişe vericidir.

Okul kapatmalarıyla ilgili derneklerimiz son yıllarda kayda değer bir mücadele sürdürmektedirler. Kuruluşlarımız, uygulamanın yanlışlığını müteaddit defalar eğitim bakanlığı ve diğer yetkililere hatırlatmanın yanında, geçtiğimiz yıllarda ders bırakma ve protesto eylemleri de düzenlemiştir. Azınlığın diğer sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda önemli mücadelesi söz konusudur. Fakat maalesef verilen bu mücadele günümüze kadar karşılık bulmamış, yöneticiler azınlık okulunu genel kapsamda değerlendirip kapatmaya devam etmiştir. Oysa azınlık okulları farklı bir statüye sahiptirler ve bu okulların çalışma ve kapatılmaları belli yasalara göre yapılmaktadır. Mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekir. Ancak son yıllarda buna riayet edilmediğini ve okullarımızın tepeden inme kararlarla usule aykırı olarak kapatıldıklarını görüyoruz. Ayrıca bu işlem herhangi bir plan dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamamaktadır. 

Azınlık velisinin rızası olmadan, azınlığın hassasiyetleri dikkate alınmadan, eğitim amaçlı yapılmayan, sadece okul sayısını azaltmayı hedefleyen bu kapanmalara karşı olduğumuzu ve bir an önce bu karardan dönülmesini talep ediyoruz.  

Okullarımız, kapanması gereken kurumlar olarak görülmekten ve sadece kapanmak için hatırlanan kurumlar olmaktan çıkmalıdır. Ne bu kurumlar, ne azınlık velisi ne de azınlık öğrencisi bu muameleyi hak etmemektedir. Çünkü bu zamana kadar bu okulların, ülkesine ve toplumuna zarar veren bireyler yetiştirdikleri görülmemiştir.

Varlıklarının tehlike değil, zenginlik sayılması arzusuyla, ülke yöneticilerinden ve yeni hükümetten, bu okulları kapatacak veya yok edecek değil, ayakta tutacak ve yaşamalarını sağlayacak önlemleri almasını; azınlık eğitimde kalitenin artması için, iyi niyet çerçevesinde, azınlık eğitim camiası ve eğitim sendikalarıyla derhal bir diyalog başlatmasını bekliyoruz.

- "Yunanistan'ın kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaştı"

Yunanistan'da hakları ellerinden alınan ve halen büyük haksızlıklara maruz kalmaya devam eden Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türklerinin sesi Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden (ROİSDER) de Batı Trakya'daki okul kapatmalarına tepki geldi.

ROİSDER'den yapılan yazılı açıklamada, Kaymakçı, Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olması gerekçe gösterilerek 5 Türk azınlık okulunun da kapatılmasına tepki gösterdi.

Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Batı Trakya bölgesinde Türk azınlık okullarının kapatılmasına ilişkin, "Yunanistan'ın, Batı Trakya'da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır. Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor, Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim ve öğretim hakkını hiç vermiyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Resmi Gazetesi'nin 31 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan kararla, Rodop'ta Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli ve Dündarlı köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe'de Zeynelli köyü azınlık ilkokulunun faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından itibaren geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Kaymakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde Yunanistan'ın, Batı Trakya'da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır. Yunanistan, bu kararıyla kendi mevzuatına da uymamaktadır. Yunanistan'daki mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekmektedir. Üstelik bu işlem herhangi bir plan dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamaktan uzaktır."

- "Türkler din derslerinden muaf"

Türkiye'nin, az sayıda öğrenci olsa bile Rum kökenli Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim ve öğretim hakları için okul açılmasını insanlık hakkı gördüğüne dikkati çeken Kaymakçı, "Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak, Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor, Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim-öğretim hakkını hiç vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakçı, Rodos ve İstanköy adalarında çift dillilik temelinde eğitim Türkçe eğitim ve öğretim veren okul bulunmadığının altını çizdi.

Yunanistan'ın kültürel asimilasyon politikaları izlediğine vurgu yapan Kaymakçı şunları kaydetti:

"Aslında Rodos ve İstanköy adalarının 1947 yılında Yunanistan'a verilmesinden önce yalnız Rodos'ta 10 Türk okulu vardı. Bu tarihten 1972 yılına değin Rodos ve İstanköy'deki okullarda çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılmıştı ancak Rodos ve İstanköy'de çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim veren okullar zamanla kapatılmıştı. Son olarak Rodos’ta Türkçe öğrenim veren okullardan biri olan Süleymaniye Medresesi'nin adı, 1972 yılında 'Rodos 13. Şehir İlkokulu' olarak değiştirilmiş ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştı. Okullarda görev yapan Türk öğretmenler ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdi. Günümüzde Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türkler, Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılmaktadır."

Kaymakçı, Yunanistan'ı başta kendi anayasası olmak üzere Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in azınlıklara sağladığı kültürel hakları yerine getirmeye ve Rodos ile İstanköy'de yaşayan Türkler için çift dillilik temelinde Türkçe eğitim ve öğrenim veren okulların yeniden açmaya davet etti.

- Okulların birleştirilmesi

Yunanistan'da, 2011'de eğitim alanındaki giderler azaltılarak daha iyi bir eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan "okulların birleştirilmesi" uygulaması kapsamında, ülke çapındaki okul sayısı 1933'ten 877'ye indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sayısı az olan Batı Trakya'da ilk olarak 14 azınlık okulu kapatılmıştı.

Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı 9’un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en yakın okullara kaydırılıyor.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr