Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumda Masaya Yatırılıyor

Balkanlardaki Osmanlı vakıflarının tarihi, sanat tarihi, mimari, hukuki, sosyal ve ekonomik boyutlarını çeşitli yönleriyle değerlendirmek ve güncel sorunlarına

Batı Trakya 18 Nisan 2012
Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumda Masaya Yatırılıyor

Balkanlardaki Osmanlı vakıflarının tarihi, sanat tarihi, mimari, hukuki, sosyal ve ekonomik boyutlarını çeşitli yönleriyle değerlendirmek ve güncel sorunlarına dair tespitlerde bulunmak amacıyla, 9/11 Mayıs 2012 tarihlerinde Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesinde, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından İstanbul'da Balkanlardaki Osmanlı vakıfları konusunda yerli, yabancı akademisyen ve uzmanların çalışmalarının paylaşılacağı "Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu"nun düzenleneceğini bildirildi.

Uluslararası Sempozyumda aşağıdaki temaların işleneceği belirtildi.

-Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Tanım, Tarihsel Süreç, Mevcut Durum
-Balkanlardaki Osmanlı Vakıflarının Günümüzdeki Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İşlevleri
-Uluslararası Hukukta Vakıf Mallarının Statüsü: Metinler, Perspektifler ve Uygulamalar
-Osmanlı Vakıflarının Hukuki Dayanağı olarak Vakıflarla İlgili Belgeler: Vakıf Arşivleri, Belge Değişimi
-Balkan Ülkelerindeki Osmanlı Vakıflarına İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar, Hukuki Çözüm Önerileri

İstanbul’da 9-11 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan "BALKANLARDA OSMANLI VAKIFLARI VE ESERLERİ" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU’nun programı şu şekilde açıklandı:

9 Mayıs 2012 Çarşamba

09.00 – 10.00 İstanbul Ticaret Odası Konferans Salonu, Eminönü/İSTANBUL - Kayıt
10.00 – 11.20 Açılış Konuşmaları
Dr. Adnan ERTEM Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü
Kemal YURTNAÇ Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Bülent ARINÇ Başbakan Yardımcısı (Tensip buyurdukları takdirde)
Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı (Tensip buyurdukları takdirde)
Prof. Dr. Halil İNALCIK
Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ

11.20 – 11.45 Ara

11.45 – 12.30 Açılış Oturumu
Doç. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİLOturum Başkanı
Dr. Halit EREN
"Batı Trakya'da Türk Vakıfları: Tarihi Süreç ve Mevcut Durum"
Prof. Dr. Heath W. LOWRY
"Madalyonun Diğer Yüzü, Yunanistan'da Osmanlı Camiileri& Türbeleri:
Yıkılan, İhmal Edilen, Dönüştürülen, Yeniden Dönüştürülen & Restore Edilen"
Pandeli Laki VİNGAS
"Cemaat Vakıfları; Osmanlıdan Günümüze: Cemaatlerin Yeni Yönetim
Anlayışında Vakıfların Rolü ve Geleceği"

12.30 – 12.45 Değerlendirme
12.45 – 14.00 Öğle Yemeğİ

14.00 – 15.00 Legacy Ottoman Hotel – Külliye Salonu, Eminönü/İSTANBUL
I. Oturum: Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Tarihsel Süreç, Mevcut Durum
Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI Oturum Başkanı
Dr. Behija ZLATAR
"XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Saraybosna Vakıfları"
Dino MUJADZEVİĆ
"Bosna'da Evkaf Kurumlarının Gelişiminin Genel Süreci"
Doç. Dr. Hatice ORUÇ
"16.-19. Yüzyıllarda Saraybosna Vakıfları"
Andras RIEDLMAYER
"1900'lerin Balkan Savaşında Osmanlı Dönemi İslami Vakıfları"
15.00 – 15.15 Değerlendirme
15.15 – 15.30 Ara

15.30 – 16.30 II. Oturum: Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Tanım, Mevcut Durum
Doç. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU Oturum Başkanı
Prof. Dr. Machiel KIEL
"Batı Bulgaristan'daki Vakıflara Bir Bakış"
Doç. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL
"Makedonya'da Mustafa Paşa'nın Vakıf Malları"
Prof. Dr. Geza DAVID
"Osmanlı Macaristanı'nda Bazı Vakıflar"
Dr. Ayşegül KILIÇ
"Guzat Vakıflarına Bir Örnek: Gümülcine'de Gazi Evrenos Bey Vakfı"
16.30 – 16.45 Değerlendirme
16.45 – 17.00 Ara
17.00 İstanbul Boğaz Turu

10 Mayıs 2012 Perşembe

09.15 – 10.30 III. Oturum: Balkanlarda Osmanlı Vakıf Kültür Varlıkları
Prof. Dr. Ali ARSLAN Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hakkı ACUN
"Makedonya - Üsküp Fatih Sultan Mehmet (Taş) Köprüsü ve Namazgâhı"
Prof. Dr. Aleksandar KADIJEVİC
"Raska Bölgesindeki (Novapazar'ın sancağı)Temel Osmanlı Vakıf Binalarının
Mimarisi"
Prof. Dr. Evangelia HADJİTRYPHONOS
"Selanik'teki Yakup Paşa Camii. Dönüşümü ve Vakıf Oluşu"
Grigor BOYKOV
"Felibe'deki Şihabeddin Paşa Külliyesi ve Vakfı"
Athina Christiana LOUPOU
"Midilli Lesvos'daki Osmanlı Kültürel Mirasının Gelişimi ve Korunması"

10.30 – 10.45 Değerlendirme
10.45 – 11.00 Ara

11.00 – 12.30 IV. Oturum: Balkan Ülkelerindeki Osmanlı Vakıflarına İlişkin Mevzuat ve
Uygulamalar, Hukuki Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİOturum Başkanı
Gjejlane HOXHA
"Kosova'da Kültürel Miras Koruma Kanunları: Geçmiş, Mevcut Durum ve
Gelecek"
Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN
"3647 Sayılı ve 2008 (3647/2008) Tarihli Yunanistan Vakıflar Yasası ve
Uygulamaları"
Harun KARCİĆ
"Batı Balkanlarda Vakıf Mallarının Statüsünün Uluslararası Düzenlemeleri"
Prof. Dr. Hasan DZILO
"Makedonya'da Vakıflar: Yasal Çerçeve ve Gerçekler Arasındaki Boşluğun
İçinde"
Av. Kezban HATEMİ
Yrd. Doç. Dr. Rahman ADEMİ
"Karadağ Vakıfları: Hukuksal Perspektif"

12.30 – 12.45 Değerlendirme
12.45 – 14.00 Öğle Yemeği

14.00 – 15.30 V. Oturum: Osmanlı Vakıflarının Hukuki Dayanağı Olarak Vakıflarla İlgili
Belgeler: Vakıf Arşivleri, Belge Değişimi
Doç. Dr. Hatice ORUÇ Oturum Başkanı
Ramë MANAJ - Refike SÜLÇEVSİ
"Kosova Devlet Arşivlerinde Var Olan Vakfiyeler"
Doç. Dr. Orlin SABEV
"Bulgaristan'da Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri"
Adnan TORUN
"Osmanlı Dönemi Vakıf Araştırmalarında Kuyud-i Kadime Arşivinin Rolü ve
Önemi"
Cuma ATABAY
"Balkan Ülkeleri Vakıfları (Bosna Örneği)"
Dr. Önder BAYIR
"Osmanlı Arşivindeki Vakıf Tasnifi ve Rumeli'de Kurulan Vakıflar"
Vladimir BOŽİNOVİĆ - Victor POPOVİĆ
"Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayının Dijital Restorasyonu Üzerinden
Belgrat'taki Osmanlı Kültür Mirasları Hakkında Belge Analizi"
15.30 – 15.45 Değerlendirme
15.45 – 16.00 Ara

16.00 – 17.15 V. Oturum: Balkanlardaki Osmanlı Vakıflarının Günümüzdeki Sosyal, Kültürel
ve Ekonomik İşlevleri
Doç. Dr. Arzu TERZİOturum Başkanı
Prof. Ali PAJAZITI
"Osmanlı Vakıflarının Günümüz Balkanlarına Sosyo- Kültürel Etkileri"
Dr. Eleni KANETAKİ
"Osmanlı Dönemi Yunanistan'da Tarihi Kültürel Mirasın Oluşumu"
Prof. Dr. Numan ARUÇ
"İlim, Bilim ve Öğretim Vakfı: İsa Bey Medresesi"
Prof. Dr. Cazim HADZİMEJLİS
"Bosna- Hersek'teki Kültür, Bilim ve Eğitim Üzerindeki Osmanlı Etkisi:
Mevcut Durum"
Dr. Aladin HUSİĆ
"Visoko Kasabasının Kalkınmasında Vakıfların Rolü"
17.15 – 17.30 Değerlendirme

11 Mayıs 2012 Cuma

11.00 – 12.30 Kapanış Oturumu Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, EDİRNE
12.30 – 14.00 Öğle Yemeği
14.30 Tarihi ve Kültürel Gezi

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr