B-Healthy B-Healthy

Batı Trakya Türk heyeti Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel Forumu’na katıldı

ABTTF ve BTAYTD temsilcilerinden oluşan Batı Trakya Türk heyeti, toplantıda yaptığı sunumlarda Batı Trakya Türk toplumunun önündeki hukuki engelleri aktardı.

Batı Trakya 5 Mayıs 2022
Batı Trakya Türk heyeti Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel Forumu’na katıldı

ABTTF ve BTAYTD temsilcilerinden oluşan Batı Trakya Türk heyeti, toplantıda yaptığı sunumlarda Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın adalet ve hukuk alalında karşılaştığı sorunları dile getirdi. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 2-3 Mayıs 2022 tarihlerinde hibrit olarak düzenlenen “30. Yıldönümü: BM Azınlık Hakları Deklarasyonu 1992-2022” başlıklı Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel Forumu’na katıldı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes, Avusturya Cumhuriyeti Federal Bakanlığı ve Budapeşte merkezli Tom Lantos Enstitüsü tarafından düzenlenen, Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) de ortak kuruluşlardan biri olarak yer aldığı foruma ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Servantie ile BTAYTD üyesi Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti. 

Öte yandan, Edirne, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ‘Uygulama: Kurumlar, Mekanizmalar, Politikalar ve Programlar’ başlıklı ikinci oturumda panelist olarak katıldı. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na mensup, azınlık haklarının işlevsel bir şekilde korunması için sağlam çerçevenin olması önemine değinen Hüseyinoğlu, son yıllarda Avrupa’da ulusal azınlıklara yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılığın nasıl arttığını anlattı. 

Batı Trakya Türk azınlığının  bugünkü durumuna  değinen  Hüseyinoğlu, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumuna ilişkin dernekler üzerine AİHM tarafından alınan kararları halen uygulamadığını ve Yunanistan’da halen etnik Türk kimliğin tanınmadığını kaydetti. 

BM ve Avrupa Konseyi’nin ulusal azınlıkların haklarının pekiştirilmesi için önemli kurumlar olduklarını hatırlatan, Hüseyinoğlu, azınlık temsilcilerinin söz konusu kurumlara aktif katılımlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Aynı oturumda söz alan ABTTF temsilcisi, Batı Trakya Türk azınlığının yıllardır maruz kaldığı ayrımcılığa dair hiçbir şeyin olumlu yönde değişmediğini belirtti.  ABTTF temsilcisi, Taraf Devletlerin BM Azınlık Hakları Deklarasyonu’nun 30. yıl dönümünde Deklarasyon’u tam olarak uygulamakla yükümlü olduklarını hatırlattı.  

ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Servantie, azınlık haklarını korumaya ilişkin politikaların tüm hükümet politikalarına dahil edilmesi gerektiğini belirterek, azınlık haklarını koruma altına alan uluslararası mekanizmaların harekete geçmesi gerektiğini belirtti. 

Aynı oturumda söz alan BTAYTD temsilcisi, İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) mevcut hukuki sürecinin Yunanistan’ın çeşitlilik ve insan haklarına dair evrensel değerlere bağlılığını ölçmek için son derece önemli bir örnek olduğunu belirtti.

BTAYTD temsilisi bu kapsamda 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) derneğin resmi statüsünün iade edilmesine dair kararın halen Yunanistan tarafından uygulanmadığını belirtti. 

AİHM’in aldığı karara rağmen Yunanistan Yargıtay’ının derneğin temyiz başvurusunu Haziran 2021’de tekrar reddettiğini hatırlatan BTAYTD temsilcisi, Yunanistan’da uluslararası azınlık haklarını koruma alan mekanizmaların desteklenmesi için yeni inisiyatiflerin alınması çağrısında bulundu. 

“İleriye Gitmek: Azınlık Hakları Çerçevesinin Korunması ve Uygulanmasında Reform” başlıklı dördüncü oturumda tekrar söz alan ABTTF temsilcisi, Batı Trakya Türk azınlığının AB Komisyonu’na AP milletvekilleri aracılığıyla ulusal azınlıklara ilişkin sorular yönelttiğinde Komisyon’un bu alanda yetkili olmadığı cevabını aldığını hatırlattı. 

ABTTF temsilcisi, ulusal ve dilsel azınlıkların kültür ve dillerinin korunmasının AB antlaşmalarında bir yetki ve zorunluluk olarak yer alması gerektiğini vurguladı. A

Çoğunluk nüfusundaki önyargılara karşın eğitim ve bilinçlendirme programlarının teşvik edilmesinin     yanı sıra internet de dahil olmak üzere medya aracılığıyla hoşgörü, diyalog, saygı ve karşılıklı anlayışın da desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr