B-Healthy B-Healthy

'Okul kapatma uygulaması Lozan Antlaşması’nın açık ihlalidir'

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 20 Ağustos 2019 Salı günü yaptığı toplantıda Azınlık okullarının öğrenci yetersizliği sebebiyle geçici olarak kapatılma

Batı Trakya 23 Ağustos 2019
'Okul kapatma uygulaması Lozan Antlaşması’nın açık ihlalidir'

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 20 Ağustos 2019 Salı günü yaptığı toplantıda Azınlık okullarının öğrenci yetersizliği sebebiyle geçici olarak kapatılmasının Lozan Antlaşması'nın açık ihlali olduğunu, bunun asla kabul edilmeyeceğini ve bu doğrultuda hukuktan doğan tüm hakların kullanılacağını duyurdu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından yayınlanan DUYURU aşağıdaki gibidir:

"Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 20 Ağustos 2019 tarihinde toplanarak, kapatılan Azınlık ilkokulları ve Gümülcine Medrese-i Hayriye’sinde Türkçe kitapların tercümesi için oluşturulan komisyon konusunu ele almıştır. Bu çerçevede, Kurulumuzun bu konulardaki görüşlerini aşağıda dikkatinize sunuyoruz:

2019-2020 eğitim yılında 5 Azınlık ilkokulunun daha kapatılacağını üzüntüyle öğrendik. Bu kararın son derece talihsiz olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu karar ile sadece son on yılda kapatılan Azınlık ilkokulu sayısı 65’e ulaşmış, toplam Azınlık ilkokulu sayısı ise böylece 123’e düşmüştür.

Öncelikli olarak, Azınlık okullarının öğrenci yetersizliği sebebiyle ‘’faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması/birleştirilmesi’’ kisvesi altında kapatılmasına dönük uygulamaların, Azınlığımıza eğitim konusunda özel bir statü öngören Lozan Antlaşması’nın açık ihlali olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ayrıca, Azınlık okullarının kapatılması yönünde verilen kararların ilgili iç hukuk düzenlemelerine de aykırı olarak hayata geçirildiği bir gerçektir.

Diğer taraftan, okul kapatmalarından dolayı Azınlık mensubu öğrenciler için zorlu dağ yollarında seyahat etme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ancak ilkokul çağındaki bu öğrencilerin güvenli ve insani şartlarda taşınmaları için gerekli önlemlerin alınmadığı ve öğrenci taşımacılığındaki yasal gerekliliklerin göz ardı edildiği müşahede edilmektedir. Böylece, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin eğitim hakkı ile ilgili maddelerinin de ihlal edildiği aşikârdır.

Bu çerçevede, Danışma Kurulu olarak Azınlık okullarının kapatılmasına dönük adımları kabul etmediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunar, Azınlığın haklarının korunması için hukuk ve demokratik (eylem dâhil) yollara başvurmaya kararlı olduğumuzu ve bu anlayışla sürecin takipçisi olacağımızı vurgulamak istiyoruz.

Medrese konusunda da Medrese-i Hayriye’nin Azınlık okulu statüsünün ve vakfiye mallarının korunması adına, devletin bu okulda Türkçe ders sayısını azaltması ve Türkçe kitapların kurulan komisyonla tercüme ettirilmek istenmesi de keza kabul edilemez bir durumdur. Medrese Okul-Aile Birliği, Encümen Heyeti ve öğrenci velilerinin bu karara karşı topladıkları imzalar da zaten bunun bir göstergesidir.

Netice itibarı ile Yunan devletinin uluslararası antlaşmalara bağlı kalması, eğitim konusunda Azınlığın isteklerine ve taleplerine saygı duyması, okullarımız hakkında karar vermeden önce de o okulların sahipleri sayılan Encümenlere danışması gerektiğini bir kez daha hatırlatır, Danışma Kurulu’nun bu konuda alacağı kararlar doğrultusunda hukuktan doğan tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz. Saygılarımızla."
Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr