Yönetim, Azınlık Dernek Şubelerini Kapatmaya Devam Ediyor

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tepkileri devam ederken Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Hemetli köyündeki şubesi de kapatıldı. Derneğin daha ö

Batı Trakya 11 Haziran 2016
Yönetim, Azınlık Dernek Şubelerini Kapatmaya Devam Ediyor

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tepkileri devam ederken Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Hemetli köyündeki şubesi de kapatıldı.

Derneğin daha önce Gümülcine şehir merkezinde iki şubesi kapatılmıştı. Azınlık kurumları şubelerin kapatılmasına yönelik Kınama ve Açıklamalar yayınladılar. Ancak azınlığın sesine kulağını tıkayan yönetim adet azınlığı görmezden gelip bildiğini okumaya devam ediyor. Son olarak Hemetli köyündeki dernek şubesi Gümülcine Savcılığı’nın talimatı üzerine Gümülcine Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu’nun verdiği kararla kapatıldı.

Diğer faaliyetlerin yanısıra çocuklara yönelik faaliyetlerin de yapıldığı BTAYTD Hemetli şubesinin kapatılma kararı 30 Mart 2016 tarihli ve Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos Petridis’in imzasını taşıyor.

Sözkonusu kararda, Kozlukebir Belediyesi sınırları dahilindeki Hemetli köyünde bulunan dernek şubesinin “izinsiz çocuk kreşi çalıştırmak” gerekçesiyle kapatıldığı ifade edildi.

Gümülcine Savcılığı’nın Kozlukebir Belediyesi’ne gönderdiği şubenin kapatılma talimatını, Kozlukebir Belediyesi’nde tapu kadastro ve sosyal hizmetler bürosu bulunmaması nedeniyle belediyenin sözkonusu talimatı yerine getirmediği ve konunun Gümülcine belediyesine sevkedildiği kaydedildi.

Böylece, kapatılan Yüksek Tahsilliler Derneği şubeleri üçe yükselmiş oldu.

Bu arada çocuklara yönelik faaliyetlerin de yapıdığı Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği şubelerinin kapatılması azınlık kuruluşlarınca yayımlanan açıklamalarla kınandı.

YÖNETİMİN KULAĞINI TIKADIĞI VE GÖRMEZDEN GELDİĞİ AÇIKLAMALAR

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan Kınama

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, (BTTADK) Yüksek Tahsilliler Derneği’ne bağlı Gümülcine’de iki şubenin kapatılmasını kınadı.

BTTADK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hatırlanacağı üzere 21 Nisan tarihinde Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Gümülcine’deki B şubesini Savcı ziyaret etmiş ve ziyaretten sonra da, Gümülcine Belediyesi Sosyal Yardım Birimi (Pronya) yetkilileri yine dernek şubemize gidip buranın kapatılması gerektiğini sözlü olarak belirtmişlerdir. Aynı gün BTAYTD Yönetim Kurulu üyelerine, sanık sıfatı ile, celpnameler ulaşmaya başlamış olup, Yönetim Kurulu üyelerine isnat edilen suç “İzinsiz Kreş Çalıştırma” suçudur. Bu kesinlikle kabul edilemezdir.

Bunların sonucundan 23 Mayıs 2016 tarihinde Derneğin Gümülcine’deki üç şubesi kapatılması yönünde Gümülcine Belediyesi Başkanı sayın Petridisin imzaladığı kararlar tebliğ edilmiş ve şubelerin faaliyetleri mecburen durdurulmuştur.

34 yıllık bir geçmişe ve 1200’ü aşan üyeye sahip Azınlığımızın bu güzide kuruluşumuz hiçbir zaman illegal faaliyetlerde bulunmamış, tüzüğünde belirtilen amaçlar çerçevesinde farklı farklı yerlerde şubeler açarak dernek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Danışma Kurulu olarak Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ne ithaf edilen bu asılsız suçlamalar kabul edilemez, bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve kapatılan Dernek şubeleri biran önce üyelerin hizmetine tekrar açılmalıdır."

İskeçe Müftülüğü - KINAMA

"Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak tarih boyunca içinde yaşadığımız devletimize karşı, kanunlar çerçevesinde saygılı davranmış hatta var olma mücadelesinde Hristiyanlarla beraber bu vatanı  cephede savunmuştur. Bugüne kadar da devlete karşı ters bir eylemde bulunmamıştır.  Azınlığı çoğunlukla karşı karşıya getirmek isteyenler hep başarısız olmuştur.

Son dönemde bazı devlet yetkilileri ve kurumlarınca yapılan yanlışlar bizi rencide etmekte ve endişelendirmektedir. Bu yapılan yanlış uygulamaların düzeltilmesini ve huzur içinde olan bölgemizin sıkıntıya sokulmamasını bekliyor ve ümid ediyoruz.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği resmi olan bir dernektir. Şubelerenin kapatılması antidemokratiktir. Bu tür oyunlar Yunanistan’a yakışmamaktadır. Böyle yanlışların Azınlığı rencide etmekte ve eşitliğin olmadığı izlenimini vermektedir. Şublerin üstündeki yasağın kalkması azınlığın beklentisdir.

Türk – Yunan dostluğunun en yakın olduğu ve sorunları çözümü için masaya yatırıldığı böyle bir dönemde, Devletimizin bizi kucaklamasını ve Azınlık haklarımızı vermesini beklerken, bu yanlışların olması çok manidardır."

Ahmet METE  - İskeçe Müftüsü

Gümülcine S. Müftülüğü - KINAMA

"21 Nisan tarihinde Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Gümülcine’deki şubelerinin kapatılmasına yönelik olarak yapılan ziyaretler sonucunda, 23 Mayıs 2016 tarihinde Derneğin üç şubesinin kapatılması yönünde Gümülcine Belediye Başkanı’nın imzasını taşıyan kararlar tebliğ edilmiş ve şubelerin faaliyetleri durdurulmuştur. 

Bu çeşit keyfi uygulamalar, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın köklü kurumlarından ve azınlığımız insanına yönelik geniş bir yelpazede hizmet sunmaya çalışan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin tüzüğü gereği yaptığı faaliyetlerine vurulan bir darbedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyet ve çalışmalarının dünyada yankı bulduğu ve desteklendiği bir dönemde, böyle uygulamaların Avrupa Birliği üyesi ve demokrasinin doğduğu bir ülkeye yakışmadığını ve kabul edilir bir tarafının olmadığını düşünmekteyiz.

Özelde legal bir sivil toplum kuruluşu olan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ne, genelde son dönemlerde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na yönelik artan bir eğilim gösteren bu tür insan ve azınlık haklarına ters uygulamaları kınıyoruz.

Bir an önce bu uygulamalardan vazgeçileceği inancını taşıyarak alınan yanlış kararların düzeltilmesini bekliyoruz."

İbrahim ŞERİF - Gümülcine S. Müftüsü

İmam Hatipliler Derneği Haksız Uygulamayı Kınadı

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

"Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin 23 Mayıs tarihinde kapatılan şubelerini esefle öğrenmiş bulunmaktayız.

34 yıllık geçmişiyle azınlığımızın bu güzide kuruluşunun illegal veya yasadışı bir faaliyeti vaki olmamasına, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesine rağmen ithaf edilen suçlamalar mesnetsiz ve asılsız olduğunu düşünmekteyiz.

Bihlimder olarak Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ne yapılan bu suçlamaların kabul edilemez olduğunu, azınlığımızın özlük haklarını yıpratan bu tür yanlışlardan bir an önce dönülmesi gerektiğini, kapatılan şubelerin ise elan hizmete açılmasını temenni ediyoruz."

BİHLİMDER YÖNETİM KURULU

İskeçe Türk Birliği, Azınlık Derneğinin Şubelerinin Kapatılmasını Kınadı

İskeçe Türk Birliği’nin açıklaması şöyle:

Vatandaşı bulunduğumuz ve tüm vatandaşlık görevlerimizi en hassas bir şekilde yerine getirmeye çalıştığımız ülkemiz Yunanistan'ın yetkili makamlarının uygulamaları sayesinde bir hayal kırıklığı daha yaşadığımızı üzülerek belirtmek durumunda kalıyoruz. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin insan haklarına aykırı olarak kapatılmış bulunan şubelerini azınlığa vurulmuş yeni bir darbe olarak algıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Azınlık olarak ne kadar iyimser olmaya çalışsak ve yarınlara ne kadar güvenle bakmak istesek de buna müsaade edilmeyeceği son dönemlerde yaşanan olaylardan açıkça anlaşılmaktadır.

İskeçe Türk Birliği olarak, özelde Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'ne, genelde ise tüm azınlık fertlerine karşı yürütülen bu antidemokratik uygulamaları şiddetle kınadığımızı ve ülkemiz Yunanistan'ın bir an önce Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'na olan bakış açısını değiştirmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Devletimizin, tahammülü kalmamış bulunan azınlığımızın sesine artık kulak vermesini diliyoruz.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Meclis üyeleri BTAYTD şubelerinin kapatılmasını kınadı

Batı Trakya Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Gümülcine merkezde ve Hemetli köyündeki şubelerin savcılık talimatının ardından Gümülcine Belediye Başkanı Giorgos Petridis’in kararı ile kapatılmasına azınlığın tepkisi devam ediyor.

Seçilmiş müftülükler ve sivil toplum kuruluşları kararı yazılı açıklama yaparak kınadılar. STK’ların haricinde Gümülcine Belediye Meclisi’ne seçilmiş azınlık mensubu bazı meclis üyeleri de kararı yazılı olarak kınadılar.

Belediye başkanı Giorgos Petridis’in “KOİNONİA POLİTON” listesinden meclis üyesi seçilen Zeynep Tefikoğlu ve muhalefet lideri Felina Kazakou’nun “EMEİS...İ POLİ” listesinden seçilen Ercan Ahmet, Hasan Hasan ve İbrahim Haci Ahmet kapatılma kararına ilişki yaptıkları ortak açıklamada şunları belirttiler;

AÇIKLAMA

"Aşağıda imzaları bulunan biz, Gümülcine Belediyesi iktidar ve muhalefet listeleri azınlık mensubu meclis üyeleri, azınlığımızın güzide kuruluşlarından Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ne uygulanan baskıları, dernek yöneticilerine itham edilen mesnetsiz suçlamaları ve son olarak da Gümülcine Belediye Başkanı’nın almış olduğu şubeleri kapatma kararlarını hayretler içerisinde kalarak ve endişe ile takip ederken, baskın tarzındaki denetimlerin ve yaptırımların BTAYTD dışında, benzer faaliyetlerde bulunan çoğunluk derneklerinden HANGİLERİNE UYGULANDIĞINI MERAK ETMEKTETYİZ.

34 yıllık maziye sahip olan ve bizlerin de çocuğumuzun üyesi bulunduğumuz, bu güzide kuruluşumuza ve yöneticilerine reva görünenleri kesinlikle kabul etmiyor, bu haksız uygulamayı şiddetle kınıyor ve bu yanlışın idare mahkemesi kararı ile ortadan kaldırılacağına olan inancımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz." 

Zeybep Tefikoğlu

Ercan Amet

Hasan Hasan

Hacı Amet İbrahim


SON GELİŞMELERLE İLGİLİ  YÜKSEK TAHSİLLİLER DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

"7 Haziran 2016 itibariyle basın aracılığıyla biri Gümülcine Belediye Başkanı  Sn.Georgios Petridis’in iktidarda olan “KOİNONİA POLİTON” listesi ve üçü muhalefette olan “EMEİS...İ POLİ” listesine mensup toplam 4 soydaş Belediye meclis üyemizin yayımlamış oldukları açıklamayı öğrenmiş bulunmaktayız.

Derneğimizin daha önce yayımlamış olduğu 5-5-2016 ve 24-5-2016 tarihli açıklamalarında da açıkça belirtmiş olduğu gibi aralarında sadece çocukların bulunmadığı, kanunen üyemiz olma hakkına sahip her soydaşımızın özgürce etkinlik düzenleme olanağına sahip olduğu şubelerimizin Gümülcine Belediye Başkanı Sn.Giorgos Petridis’in kararıyla kapatılmış olması tarafımızdan esefle karşılanan bir gelişme olmuştur.

Bunun dışında, eklememiz gerekir ki, Gümülcine’de bulunan iki şubemizin kapatıldığı günün ertesinde Sn.Petridis’in “Paratiritis tis Thrakis” gazetesine yazılı ve “Hronos” radyosuna sözlü olarak verdiği röportajlarda sarf ettiği sözler bizlerde hayal kırıklığından öte hisler uyandırmıştır. Özellikle,“Paratiritis tis Thrakis” gazetesine verdiği röportaj’da “Kimsenin dinine ya da kökenine göre yasallık konusundaçifte standart uygulanması yönünde bir talebi olacağını sanmıyorum” ifadesiyle, Sn.PETRİDİS, HİÇBİR SORUMLULUĞU ÜSTLENME NİYETİNDE OLMADIĞINI ORTAYA KOYDUĞU GİBİ, AZINLIĞIN HUKUKİ MESELELERDE ÇİFTE STANDART BEKLENTİSİ İÇİNDE OLDUĞUNU İMA EDEREK AZINLIK İNSANIYLA DALGA GEÇER BİR TAVIR SERGİLEMİŞTİ. Eğer ki, konu çifte standart ise,  bunun yıllardır kimlere ve ne şekilde uygulandığını yeniden gözden geçirmesini kendisine tavsiye ederiz.

Ayrıca,  öncelikle tüm yetkililerin, sonrasında da kanun ve hukuktan bahseden Belediye Başkanı Sn.Petridis’in,  aralarında üyelerimizin ve 3-5 yaşlarında çocukların da bulunduğu bir topluluğa,öncesinde derneğimizi muhattap almaksızın veya herhangi bir kapatma talebinde bulunmaksızıngerçekleştirilensürekli polis baskınlarının hukukun hangi katmanında yer aldığı noktasında bizleri ve tüm kamuoyunu aydınlatmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.

Bu süreçte, yerel çoğunluk basını tarafından gerek derneğimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz gerekse kapatılan şubelerimiz hakkında bilinçli bir karalama kampanyası yürütülmüştür. Henüz hukuki süreç tamamlanmadan bu tür mesnetsiz iddiaların kamuoyu önünde dile getirilmesinin hukuka aykırılığı ve özellikle masumiyet karinesine aykırılığı herkesin malumudur ve bu konuda ilgili makamların görevlerini ifa etmeleri elzemdir.

Diğer yandan bugün yayımladıkları açıklama ile dik bir duruş sergileyen ve derneğimize yönelik desteklerini esirgemeyen Gümülcine Belediye meclis üyesi soydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bu açıklamanın ardından,TARAFIMIZCA AÇIKÇA MERAK EDİLEN DİĞER BİR HUSUS DA, BELEDİYE MECLİS  ÜYESİ DİĞER ON (10) SOYDAŞIMIZIN, AZINLIĞIMIZ VE KENDİ SEÇMENLERİNİN ÖNÜNE NASIL BİR İZAHAT İLE ÇIKACAKLARIDIR. BU KONUYU KAMUOYUNUN DEĞERLENDİRMESİNE SUNDUĞUMUZU BEYAN EDER, SAYGILARIMIZI SUNARIZ."

BATI TRAKYA AZINLIĞI YÜKSEK TAHSİLLİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr