Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Balkan coğrafyasını ne kadar tanıyoruz

Balkanların ismini binlerce kez işittik fakat ne olduğu hakkında bir malumatımız yok. Çünkü Balkanlar konusunda bizi bilinçlendirmediler. Coğrafya kaderdir. Bir

Köşe Yazıları 22 Ocak 2017
Balkan coğrafyasını ne kadar tanıyoruz

Balkanların ismini binlerce kez işittik fakat ne olduğu hakkında bir malumatımız yok. Çünkü Balkanlar konusunda bizi bilinçlendirmediler. Coğrafya kaderdir. Bir toplum yaşadığı coğrafyayı tanımlayamazsa tanımlanır. Dış devletlerin kendilerine biçtiği rolü kabullenmek zorunda kalır.

Balkan ismi Türkçe dağ kelimesinden gelmektedir. 11. Yüzyılda Hazar denizinin doğusunda yaşayan Türk boylarının yaşadıkları sıra dağın ismi olan Balkhan- Bal-hane den almaktadır. Balkhan farsça görkemli dağ anlamında kullanılmaktadır. Bunun dışında Balkan ismi değişik dönemlerde Haimos, derbent, çamur ve taşlık olarak da kullanılmıştır.

Balkan yarım adası kavramı ilk defa 19. Yüzyılda 1808 yılında August Zeune tarafından balkan yarım adası siyasi bir anlam kazanmıştır.

Balkan milletleri ekseriyetle heterojen toplumlardır. Yalnız Slovenler homojen bir toplumdur ve diğer kavimlerle karışmamışlardır. Balkan toplulukları anaerkil topluluklardır. Balkanlar Darü-l- İslam’dır.  Çünkü Şafi mezhebine  göre Müslümanlar tarafından fethedilen bir bölge tekrar Gayri Müslimlerin eline geçse bile o topraklar ilelebed Darü-l İslam sayılır.

Hanefi mezhebine göre bir bölgede Cuma namazı, bayram namazları kılınır, şeri hükümler uygulanır ve Müslüman bir ülkeye sınır olursa o topraklar Darü-l İslam sayılır.

Balkanların en kadim ırkları Traklar, Dacialılar (bugünkü Rumenlerin), İlliryalılar (bugünkü Arnavutların) atalarıdır.  Trak kavminin ataları yok olmuşlardır.

Slovenlerin dini paradır, Hırvatlar balkanların İngilizleridir, Karadağlılar balkanlarda ilk krallığı kuran kavimdir. Arnavutlar ve Romenler balkanların en yerlileridir. Sırplar ve Bulgarlar balkanların en gaddar ırklarıdır. Sırpça konuş tanrı seni anlasın sözü Sırplarda var olan üstün ırk psikolojisinin açık bir göstergesidir.

Sırplar milliyetçilik reflekslerini canlı tutmak maksadıyla 4 kişilik bir aile sofrasına 4 adet dolu tabak yerine 5 adet dolu tabak koymaktadırlar. Çocuklar anne ve babalarına beşinci tabağı sofraya neden koydunuz dediklerinde oğlum/kızım bu tabak amcanın tabağıydı ve amcanı Osmanlılar öldürdü cevabını verirler.

Roma imparatorluğu balkanlara bir sürü köprü, kale, yol ve saray inşa etmiştir. Fakat Doğu Roma İmparatorluğu balkanlarda hiçbir imar faaliyetinde bulunmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu balkanlara birçok, cami, zaviye, tekke, yol, köprü,  saray, sebil, hamam ve han inşa etmiştir.

Dağlar insanları izole ettiği gibi yerliliği artırır ve mahallî devletlerin kurulmasını sağlamıştır. Örneğin balkanları istila eden Slavlar hiçbir zaman birleşik bir ulus veya devlet kuramamışlardır.

Grekler dağların koruması altında oldukları için iletişimin kısıtlı olması nedeniyle ayrı bir diyalekt oluşturarak bulundukları bölgeye bağlılıkları daha da artmıştır. Ancak dağların pozitif yanları da vardır. Örneğin insanları büyük sürgünlere ve göçlere karşı korumaktadır. Böylece insanları asimilasyondan muhafaza etmektedir.

Karpat dağlarının yüksek olmaması nedeniyle balkanlara yapılan istilaların çoğu Karpat dağları üzerinden düzenlenmiştir. Peçenekler, Kumanlar, Hunlar, Avarlar, Slavlar, Ogurlar, ve Got Cermen kavimleri daima karpat dağları üzerinden balkanlara nüfuz etmişlerdir.

Fakat eşkıyalar için dağlar güvenli bir liman olmuştur.  Kavala şehri M.S 50 yılında Aziz Pavlus döneminde balkanların ve Avrupa’nın Hıristiyanlığı benimseyen ilk şehri olmuştur.  Karaferye şehri balkanların küçük Kudüsüdür. Çünkü Karaferye de 30'dan fazla Doğu Roma dönemine ait kilise bulunmaktadır.

Selanik Balkanların en gelişmiş ticari şehirlerinden biridir. Balkanlar Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı imparatorluğu için buğday ambarı yani tahıl deposu olmuştur.

Dalmaçya, Bosna Hersek, Epir ve İllirya bölgesi Roma İmparatorluğunun asker kaynağı olmuştur. Osmanlı imparatorluğu balkanlarda gelişerek balkan şehri olan Selanik’i kaybettikten sonra yıkılmıştır.

Balkanlardaki asayişi sağlamanın tek çözümü Türklerin balkanlarda egemenlik kurmasıyla sağlanabilir. Nasıl mı? Cevabını diğer haftaya bırakıyorum, Allah'a emanet olun.

Kaynak:

Balkanlar El Kitabı, Osman Karatay, Akçağ yayınları
Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr