Bazen diller asimilasyon aracı olarak kullanılmaktadır

Günümüzde Batı birçok milleti kendi dilleri ile esir alarak asimile etmiş ve etmektedir. Mesela Fransa eski sömürgeleri olan Cezayir, Tunus ve Senegal gibi bir

Köşe Yazıları 19 Nisan 2016
Bazen diller asimilasyon aracı olarak kullanılmaktadır

Günümüzde Batı birçok milleti kendi dilleri ile esir alarak asimile etmiş ve etmektedir.

Mesela Fransa eski sömürgeleri olan Cezayir, Tunus ve Senegal gibi birçok Afrika ülkesinden askeri varlığını çekmesine rağmen bugün bu ülkeler Fransa’nın hizmetindedir.

Fransa bu ülkeleri Fransızca ile esir alarak bu ülkelerdeki yaşayan toplumların bir medeniyet inşa etmelerini engellemektedir. Hatta bu toplulukların ana dillerinden önce kendi dilini benimseterek bu toplulukların İslam ve ümmet şuurunun oluşmasını baltalamaktadır. Fransa’nın buradaki nihai amacı Fransızcayı Afrika toplumuna dikte ederek bu toplumları asimile ederek Fransızlaştırmaktır.

İspanya İnka ve güney Amerika halklarının kendi ana dillerini yok ederek yerine kendi dilleri olan İspanyolcayı koymuşlardır. Böylece güney Amerika halkları İspanyolların himayesi altına girmekle kalmayıp kendilerini imha eden İspanyollara karşı hayranlık duymaktadırlar.

Portekiz Brezilya halkını kendi dilleri olan Portekizceyi lanse ederek Brezilyan medeniyetini halka unutturup yok etmiştir. Sonuçta İspanyollar ve Portekizliler Amerika kıtasında mevcut olan yerel dilleri yok ederek kendi dillerini taşıyarak Güney Amerika halkını asimile etmişlerdir.

Rusya bugün Türk cumhuriyetlerini ve Kafkas halklarını Slav alfabesi ve Slav dili ile esir almaktadır. Çünkü Slav dili Türkçe dillerinin yerini alarak Türk cumhuriyetlerinde ve Kafkasya’da yaşayan Müslüman Türklerin İslam dini ile olan bağları gevşetilerek koparılmaktadır. Bu Rusya'nın Müslüman Türkleri asimile etme politikasıdır.

İtalya Arnavutça diline nüfuz ederek Arnavutça diline birçok İtalyanca kelimenin girmesini sağlayarak Arnavutları önce İtalya’nın kölesi haline getirip sonra da Arnavutları asimile ederek İslam’dan uzaklaştırma çabasındadır.

Çin devleti Uygur Türkleri'nin okullarını kapatarak Uygur Türkleri'nin kendi dillerini öğrenmelerini engelleyerek Uygur Türklerini asimile etmek arzusundadır.

İngilizler birçok milleti İngilizce ile asimile etmekte veya kontrol etmektedir. Örneğin İngiltere Pakistan ve Hindistan’ı İngilizce ile kontrol etmektedir. Çünkü Pakistanlılar ve Hindistanlılar Ana dilleri ile beraber İngilizceyi öğrenmektedirler. Dolayısıyla bu durum yüksek mevkilere ulaşan veya ulaşmaya çalışan Hindular ve Pakistanlıların düşmanları olan İngilizlere hayranlık duymalarına vesile olmaktadır.

Ayrıca İngilizler Kızılderililerin medeniyetini İngilizce ile yok etmişlerdir. Zira günümüzde Kızılderililerin torunları kendi dillerini unutarak İngilizce konuşmaktadırlar.

Bulgaristan ülkesi içinde barındırdığı Müslüman Türkleri asimile etmek için Bulgarcayı her alanda kullanmaktadır. Hatta Bulgarca dilini kurmuş olduğu İslam Enstitüsüne ve de Bulgaristan’daki Türk okullarında okutulan din derslerine de Bulgarca dilinde okutmak suretiyle Müslüman Türk din adamlarının da asimile etme gayesindedir.

Körfez ülkelerindeki şehzadeleri İngiltere devleti İngilizce öğrenmeleri vasıtasıyla birçok Arap şeyhini ve prensini İngiltere’ye davet ederek İngilizce öğretiyormuş gibi yaparak bir nevi prensleri İngiltere devletinin hizmetkârı haline getirmektedir.

Hollanda Afrika’daki eski sömürge ülkelerine kendi dillerini taşıdığı Afrika ülkelerini bilinçsiz sömürge haline getirmektedir.

İran devleti acem oyunu oynayarak Farsça dili ile İran devletinde yasayan Sünni tebaayı Şiileştirmek gayesindedir.

Almanya devletinde yaşayan Müslüman çocukları henüz kendi dillerini öğrenmeden çok küçük yaşlarda Alman anaokullarında okutarak Almanya’daki Müslüman çocukların kendi dillerinden önce Almancayı öğrenmelerini sağlayarak kendi toplumundan çok Alman toplumuna ve kültürüne bağlı kılarak asimile etmektedir. Aynı durum Avusturya, İsviçre ve Belçika içinde geçerlidir.

Dillerin insan üzerindeki etkisi çok mühimdir. Çünkü bir toplumun dilini en az seviyeye indirildiği vakit o toplum asimile olma tehlikesi altındadır. Batı, dillerini Afrika, Amerika ve Asya kıtasına taşıyarak burada yaşayan toplumları asimile etmektedir veya buradaki yaşayan halkları bilinçsiz köleler ve şuursuz esirler haline dönüştürmektedir. Böylece bu toplumlar düşmanları olan batılılara hayranlık içgüdüsüyle yaklaşarak batıya hizmet etmeyi şeref olarak addetmektedirler. Bugün İslam âlemi ve özellikle Batı Trakya Müslümanları olarak kendi dilimize sahip çıkmamız gereklidir. Şayet biz Müslümanlar kendi dilimizi en üst seviyeye çıkartarak hem batının kölesi olmaktan kurtulmuş olup hem de yeni bir medeniyet inşa ederek tüm cihana örnek teşkil etmiş oluruz.
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr