Dava Sahibi İnsanlar

300 bin kişinin özüne dönmesine vesile olarak Allah’ın sevgisine mazhar olan kullar. Komitacı Fuat Balkan, Eşref Kuşçubaşı, Sudanlı Zenci Musa, Süleyman Askeri

Köşe Yazıları 21 Şubat 2016
Dava Sahibi İnsanlar

300 bin kişinin özüne dönmesine vesile olarak Allah’ın sevgisine mazhar olan kullar.

Komitacı Fuat Balkan, Eşref Kuşçubaşı, Sudanlı Zenci Musa, Süleyman Askeri Bey, Beddiuzaman Said Nursi, Müderris Salih Efendi, İskeçe Müderrislerinden Hacı İsa Efendi, Dedeağaç Eşrafından Hacı Saffet Efendi ve Gümülcine Ulemasından Hacı Ali Galip Efendi. Bu muhteremler dava sahibi insanlardı.

Misyonları Bulgarların elinde ızdıraplı günler geçiren halkı zulümden kurtarmak ve zorla Hristiyanlaştırılan Müslümanları tekrar kendi özüne yani İslam’a döndürmek. Vizyonları ise Balkanlarda yaşayan tüm Müslümanların huzurunu ve refahını sağlayacak, külfetli günler geçiren Müslüman halkın dertlerini gözlemleyebilecek bir Deniz feneri oluşturmak ve adeta Müslüman tebaayı daima muhafaza edebilecek liman oluşturmaktı. Çünkü hedeflerinde Balkanlarda Müslüman ahali için bir Darul Eman (Barış Yurdu) kurmak vardı. Zira bu kişiler iman ve dava bilinci varsa imkânda oluşacağı kavramını benimsemiş insanlardı.

Nitekim 1913 yılında yola koyulmuşlar, kısa sürede Koşukavak'taki Bulgar Domuzciyef çetelerini, Kırcaali’deki Bulgar ordusunu, Eğridere'deki Dana çetelerini, Gümülcine’deki Tana ve Dimitriyef çetelerini, Farecik ve Dimetoka’daki Petkov çetelerini ve de Sıçanlı'daki Kaptan Roso çetelerini imha ederek Müslüman halkı zulümden kurtarmayı Allah’ın izniyle başarmışlardır. Bilahare bu değerli şahsiyetler 1913 yılında balkanlarda yani Batı Trakya'da bir devlet (Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesini) kurduktan hemen sonra yaptıkları ilk iş Bulgarlar tarafından zorla Hristiyanlaştırılan 300 bin Müslümanı özüne döndürmek olmuştur.

Zira o dönemde 300 bin Müslüman, Bulgarlar tarafından zorla vaftiz ettirilerek adları değiştirilmişti. Hatta Bulgarlar her Müslüman köyüne bir çan dikmişlerdi. Artık Ahmet, Mehmet ve Süleyman isimlerinin yerlerini Yuvan, İstepanov ve Petkov isimleri almıştır. Bilhassa Müderris Salih Efendi, Bediuzzaman Said Nursi talebeleriyle, İskeçe Müderrislerinden Hacı İsa Efendi, Dedeağaç Eşrafından Hacı Saffet Efendi ve Gümülcine Ulemasından Hacı Ali Galip Efendi dinlerinden zorla döndürülen 300 bin Müslümanın tekrar Kelime-i Şehadet getirerek İslam dini ile şereflendirmek için köy köy gezerek köy meydanlarında asılı olan çanları indirmişler ve akabinde 300 bin kişiye Kelimeyi Şehadet getirterek tekrar İslam dinine dönmelerine vesile olmuşlardır.

Ayrıca Şahin köyünde bulunan 300 kilo ağırlığındaki en büyük çan İstanbul’a müzeye gönderilmiştir. Hulasa bu hayırlı insanlar zorla Hristiyanlaştırılan 300 bin Müslümanı İslam dini ile tekrar tanıştırdıktan sonra vizyonlarını tamamlamışlardır. Bundan sonra kurdukları devlet ile tüm mazlum halkın güvenini kazanmış ve Balkan Müslümanları nezdinde her halukalde kardeşlerini koruyabilecek bir Abi olarak görülmüştür.

Dolayısıyla yaptıkları hareketlerle Müslümanların sevgisini kazanarak misyonlarını da tamamlamışlardır. Lakin tam Misyonlarını ve vizyonlarını tamamladıkları sırada Jön Türkler yeni kurulan bu devleti kendi elleriyle Bulgar'ın eline teslim etmişler ve hemen ardından da Balkan Müslümanları'nın geçirdikleri huzurlu günler yerini meşakkatli günlere bırakmıştır. Böylece bu değerli insanlar bize örnek olmuşlardır.

Şayet biz de bir dava sahibi olursak Allah’ın yardımıyla ve kendi azmimizle hedeflediğimiz misyonumuzu ve vizyonumuzu kendi doğrultumuzda şekillendirebiliriz.

"Zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Takva sahiplerinin dostu ise Allah'tır." (Câsiye: 19)

"Allah düşmanlarınızı sizden çok daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak da Allah size yeter, hakiki bir yardımcı olarak da Allah size yeter." (Nisâ: 45)

Onlara aldanmayın, Allah onlara karşı size zafer verecek ve yardım edecektir. Onların hile ve tuzaklarının size zararlı olmasına imkân vermeyecektir.

Allah-u Teâlâ'nın dostluğunu ve yardımını kazananlar, başkalarını dost edinmezler. Onlar Allah'ı anarak yaşar, Allah'ı anarak ölür ve Allah'ı anarak Allah'a ulaşırlar.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr