Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Devrimler ve Aktörler - 2

Kısa bir aradan sonra Devrimler ve Aktörler başlığı altında, dünyanın geleceğine yön vermiş bir diğer devrim olan Ekim Devrimi'ni inceleyeceğiz. 1917 yılında Ru

Köşe Yazıları 29 Mayıs 2015
Devrimler ve Aktörler - 2

Kısa bir aradan sonra Devrimler ve Aktörler başlığı altında, dünyanın geleceğine yön vermiş bir diğer devrim olan Ekim Devrimi'ni inceleyeceğiz. 1917 yılında Rusya'da gerçekleşen devrimler dizisi Çarlığın yıkılıp yerine proleter bir devletin kurulmasına sebep oldu.

Rus halkı Birinci Cihan harbinin devam ettiği bu yıllarda ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içindeydi. Tarlaların işlenmemesi, nüfusun büyük bir çoğunluğunun harpte olması, askerlerin ihtiyaçları ekonominin belini bükmüştü. Halk savaştan bıkmıştı.

Dönemin küresel güçleri İngiltere ve Fransa Rusya'nın savaşta yanlarında yer almasından gayet memnundu. Zira bu şekilde Almanlar hem doğudan hem de batıdan kapana kısılmıştı. Bu durum da haliyle İngiliz ve Fransızlara yarıyordu.

Devrimin ilk ayağı olan Şubat devrimi ile Çarlık devrilmiş 2. Nikolay da hal edilmişti. Ardından Kerenski önderliğinde çarlık yanlısı bir hükümet kuruldu. Fakat halkın barış talebine karşılık verilmeyip savaşa devam edildi.

Rusya'da ise RSDİP Bolşevikler ve Menşevikler olarak ikiye bölünmüştü. Bu bölünmenin neticesinde oluşan iki gruptan çoğunluğa rusçada çoğunluk anlamına gelen “Bolşevikler” azınlığa ise yine rusçada azınlık manasına gelen “Menşevikler” ismi verilmişti. Menşeviklerin, devrimden sonra başlayan iç savaşta Beyaz orduya destek vermesi sebebiyle bir çok devrimci Bolşeviklerin tarafına geçti. Bunların en önemlisi de Kızıl ordunun kurucusu Lev Troçki idi.

Devrimin lideri Vilademir İlyiç Ulyanov nam-ı diyar Lenin ise savaşın patlak vermesiyle güvenlik amacı ile gizlendiği İsviçre'de kısılıp kalmıştı. İsviçreli bir komünist olan Fritz Platten Lenin ve arkadaşlarının (onların değimi ile yoldaşlarının) Almanya üzerinden yollucuk edebilmesi için Alman hükümetini ikna etmişti. Almanlar da Lenin'in Rusya'da siyasi karmaşıklığa sebep olup savaşı bitirebileceğini öngördüler. Nitekim öyle de oldu. Ancak Almanlar için savaşın doğu cephesinde bitmiş olması sonucu değiştirmedi. Bu şekilde Lenin ve arkadaşları Mühürlü tren ile Almanya üzerinden İskandinavya'ya oradan da Petrograd'a geçer.

Ancak Temmuz ayında Temmuz Günleri diye anılan  tabandaki Bolşeviklerin ayaklanmasının başarısız olması Bolşeviklerin baskılara maruz kalmasına sebep oldu. Bu süreçte Lenin güvenlik amacıyla Finlandiya'ya kaçtı. Troçki ve birçok bolşevik lider tutuklandı.

Rusya'da Kornilov olayının patlak vermesiyle prestij kaybeden Kerenski hükümetinin ülkede siyasi anlamda bir gücü kalmamıştı. Eylül ve Ekim aylarında sanayi, maden ve petrol işçileri grevlerle Geçici Hükümeti protesto etti. Milyonlarca işçinin katıldığı grevlerin ardından üretim ve dağıtımın kontrolü tamamen işçilerin eline geçti. Kırsal alanda da büyük toprak sahiplerine karşı köylüler bir araya gelmişti. Hükümetin burada büyük toprak sahiplerinin tarafını tutup askeri müdahadede bulunması köylüleri hızla bolşeviklere yakınlaştırdı. Bütün fonksiyonlarını yitiren hükümetin devrilme süreci sona gelmişti. Bolşeviklerin silahlı ayaklanması sonucu 25 Ekim sabahı Kışlık sarayı düştü ve Sovyetlerin iktidarı ilan edildi.

Tabii Sovyetlerin savaştan çekilmesi belli çevrelerce olumlu karşılanmadı. Bu yüzden Rus iç savaşında İngiltere ve Fransa Beyaz orduya destek verdi. Lakin savaş Bolşeviklerin zaferi ile sonuçlandı. İtilaf devletleri Rusya'ya verdikleri borçları tahsil edemediler. Hatta bu yüzden ABD 1933 yılına kadar Sovyetler Birliğini tanımadı.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr