Din nedir?

“Din” kavramı “d-y-n” kökünden türeyen bir isimdir. Bunun Arap dilinde çok geniş bir anlamı vardır. Aynı zamanda bu kelime zıt anlamlı kelimelerdendir.

Köşe Yazıları 18 Eylül 2017
Din nedir?

Din kavramı “d-y-n” kökünden türeyen bir isimdir. Bunun Arap dilinde çok geniş bir anlamı vardır. Aynı zamanda bu kelime zıt anlamlı kelimelerdendir.

Sözlükte “ceza/mükafat; adet/durum; itaat/ isyan; hesap, zül, inkıyad, hüküm/kaza, galebe, kahr, istila, mülk, ferman, tevhid, ibadet, millet, şeriat, vera; takva, hizmet, ihsan, ikrah" gibi anlamlara gelir.

Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır din kelimesini tanımlarken “siyaset” anlamını da zikretmiştir.

Terim olarak din ise akıl sahiplerini kendi özgür irade ve arzuları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi bir nizam, Allah tarafından konulmuş ve insanları O’na ulaştıran bir yoldur. İman ve amel konusu olarak akıl ve ihtiyara (iradeye), teklif olunacak hak ve hayır kanunlarının bütününe denir.

Başka bir deyişle din, dünya ve ahret mutluluğunu temin amacıyla konulmuş olan ilahi kanun ve kurallar bütünüdür. Allah Tealaya kulluk etme yolu… Dinler hak dinler, muharref dinler ve batıl dinler olmak üzere üç kısma ayrılır. Millet, ümmet ve İslam kelimeleri de hep aynı yakın manalara gelir.

Din kelimesi ve türevleri Kur'an'da 95 defa geçmiş ve din, dinül hak (Hak din), dinullah (Allah’ın dini), dinül kayyim ve dinül kıyem (ayakta tutan doğru din), dinül halis (halis din), dinül melik (hükümdarların kanunları) ve yevmüd din (din-hesap günü) şeklinde yalın ve terkip olarak, ceza (sevap ve ıkap) (Fatiha 1/ 4); hüküm-kanun (Yusuf 12/ 76), tevhit (Araf 7/ 29), din edinmek (Tevbe 9/ 29) itaat ( Nahl 16/ 52), hesap, sayı (Tevbe 9/ 36), şirk dini, ehli kitap dini, hak din, batıl din gibi meşhur manasıyla din (Kafirun 109/ 6; Nisa 4/ 171-172; Ali İmran 3/ 19) anlamlarında kullanılmıştır.
Din olgusu ilk insandan beri var olagelmiştir. Yüce Allah, hak din ilkelerini, ilk insan/ilk peygamber Hz. Adem aleyhis selamdan beri bütün insanlara “vahiy” yoluyla bildirmiştir.

Allah insanları hak dine zorlamadığı için (Bakara 2/ 256), “hak dini” kabul eden de hak dinden sapan da ve hak dini tahrif eden insanlar da olmuştur.

Peygamberimiz Hz Muhammed’e Kuran verilmeye başlandığı zaman Hicaz bölgesinde şirk dini, Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri vardı. Haniflerin (Allah’ı bir olarak kabul edenlerin) sayısı azdı.

Müşrikler, Allah’ın varlığını, yaratıcı ve rızk verici olduğunu kabul ediyorlar (Yunus 10/ 31) Fakat O'na başka ilahları ortak koşuyorlar (Nisa 4/ 51) ve ahreti inkar ediyorlardı (Araf 7/ 45)

DİN kavramı, iman ve uygulamadan oluşan bir bütündür. Eğer müşrikler şirkten tövbe edip iman ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse onlar da (ey müminler!) sizin dinde kardeşlerinizdir… (Tevbe 9/ 11) ayeti bu gerçeğin ifadesidir.

Benzer Haberler
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr