İslamofobinin Asıl Kaynağı

Tarih müziğin duyulmadığı ölü noktaları bulunan kötü inşa edilmiş bir konser salonuna benzer. Batının bilinçaltında yatan İslam düşmanlığı Nitekim Carl Gustav J

Köşe Yazıları 19 Mayıs 2016
İslamofobinin Asıl Kaynağı

Tarih müziğin duyulmadığı ölü noktaları bulunan kötü inşa edilmiş bir konser salonuna benzer.

Batının bilinçaltında yatan İslam düşmanlığı

Nitekim Carl Gustav Jung'un bir hastasının rüyasını yorumlarken batı zihniyetinin karanlık dehlizlerinden bastırılmış Endülüs İslam medeniyetinin nasıl bütün gümrahlığıyla fışkırdığını görmek ilginçtir. Rüya, nevrotik bir Fransız genci tarafından görülmüş olup İspanya'da eski bir Müslüman bilim merkezi olan Toledo'da (Tuleytula) geçmektedir.

Rüyasında karanlık bir yeraltı sarnıcına girmek ve içindeki bir kupadan şehrin anahtarı anlamına gelen hançeri almak isteyen genç yer altındaki karanlık sarnıç(su) ve kupayı bekleyen bir yılanla karşılaşınca bir arkadaşını(gölgesini) gönderir aşağıya.

Fakat Magripli yani Arap olan genç arkadaşı da yılan, mağara ve karanlık sulardan ürküp yukarı kaçar. Rüyadaki yeryüzü Junga göre Hristiyanlığı (veya Avrupa’yı) ve yeraltı (sarnıç) ise bir şekilde yeryüzüyle teması olan İslam’ı temsil etmektedir.

Kral Alphonso'nun Endülüs’ten Müslümanları kovması ya da Hristiyanlaştırması İslam’ın bu şehrin kültüründen itilmesini ve bastırılmasını getirmiştir. Zira yılanın da batı kültüründe kendisinden olmayanı yaftalamak için kullanılan şeytan olduğu düşünülürse İslam’ın Avrupa’da iki yönlü bir kuşatmaya maruz kaldığı anlaşılmaktadır.

Böylece İslam hem yeraltına itilmiş hem de şeytan ilan edilerek dışlanmıştır. Bu rüyada İslam ile özdeşleşen karanlık ve ondan duyulan korku batı bilincini baştan sona istila etmiştir. Lakin bu karanlık hiç beklenmeyen bir zamanda bir hayalet gibi hortlamakta ve batı bilincini yaran bir uçurum oluşturmaktadır.

Örneğin nevrozlu bir hastanın yeraltına inip kendi benliğini karanlık yüzüyle yüzleşmemesi görüldüğü gibi batı da İslam ile gerçekten yüzleşebilse belki bilincinde bir aralık oluşacak ve kendisini gerçekten tanıma şansı bulacaktı. Böylelikle hastanın şahsında Avrupa medeniyeti kendisiyle yüz yüze gelme şansını tekrar elinden kaçırmıştır.

Jung son olarak şunu söyler: İçimizdeki karanlıkları göze alamazsak bütünlüğümüze asla ulaşamayız.

Bu rüya oryantalistler tarafından yüzyıllar boyunca tüm Avrupa toplumuna aşılanarak Avrupa toplumu ile İslam toplumu arasına bir set çekerek Avrupa toplumunun İslam medeniyetini tanımasını engellemiştir.

Bizatihi bu rüya 1492 yılında İslamofobinin temelini atarak bu fitnenin günümüze dek devam etmesine vesile olmuştur. Avrupa bu rüyanın tesirinden kurtulmadıkça İslam kültürünü asla tanıyamayacaktır.

Bunun dışında Batı bir taraftan medya üzerindeki algı operasyonları düzenleyerek bir taraftan da İŞİD gibi illegal ve radikal ve PKK gibi marjinal gruplar tasarlayarak Avrupa toplumu nezdinde İslam’ın itibarını yok etmeye çalışmaktadır.

Ayrıca Avrupa’nın değişik ülkelerinde kurulan İslam kürsüleri ile Batı toplumunun İslam’ı benimsemesi ve de Avrupa medeniyetinin temelinin İslam medeniyetine ait olduğu gerçeğini örtbas etmeyi arzulamaktadır. Ancak Allah’ın da bir oyunu vardır.

Bugün bize düşen görev tarihte yaptığımız hatalardan ders çıkarmak suretiyle oryantalistlerin bize karşı kurguladıkları tuzakları ifşa etmektir. İslam medeniyetinin omurgası sayılan Hz. Muhammed'in yaşam tarzını, halifeyi Raşidun (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer,  Hz. Osman ve Hz. Ali )  dönemi Emevi, Abbasi, Endülüs, Eyyubi, Memluk, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının tarihini öncelikle kendi içimizde benimseyerek bilahare Batı toplumuna benimsetmek olmalıdır.

Güçlü anıların toprağı, dünyanın beşiği, ilahi inançların pınarı Ortadoğu’daki İslam beldeleri Avrupa sana sahip olmak istiyor, seni işgal ederek annelerine saygılarını sunmak ve onu yüceltmek için yanıp tutuşan sevgi dolu çocuklar gibi sana serbestçe saygılarını sunabilmek istiyor.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr