Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Noel ve Yılbaşı Yortusu’nun kültürümüzde yeri yoktur

Noeli ve yılbaşını birlikte kutlayan Hıristiyan dünyasında yaşanan rezaletin, Anavatan Türkiye başta olmak üzere bütün İslâm dünyasında da yaşanması için yapıla

Köşe Yazıları 29 Aralık 2011
Noel ve Yılbaşı Yortusu’nun kültürümüzde yeri yoktur

Noeli ve yılbaşını birlikte kutlayan Hıristiyan dünyasında yaşanan rezaletin, Anavatan Türkiye başta olmak üzere bütün İslâm dünyasında da yaşanması için yapılan propagandalar had safhadadır.

Çam ağaçları için kampanyalar düzenlenirken, İslam'ın yasakladığı içki ve şans oyunları reklamları her yeri kaplamış durumda. Allah'ın emir ve yasaklarının unutulduğu, günahın teşvik edildiği bu günlerde, Müslümanların yapması gereken şey, Hıristiyan adetlerine meyletmek yerine İslam'ın gösterdiği dosdoğru yola sımsıkı sarılmaktır. 

İslâm âlimleri, bu gece İslam'ın yasak kıldığı şekilde, Noel kutlaması yapan Müslümanların başka dinlerin geleneklerine uymuş olacağı uyarısında bulunuyorlar. Özellikle İslam dininde haram olan içki ve fuhşun Christmas bayramı ve yılbaşı gerekçesiyle Hıristiyanlar arasında kol gezdiği bir gecenin, Müslümanlar için hiçbir özel anlamı olmadığına vurgu yapılıyor.

Noel ve yıl başını ayrı ayri ele almakta yarar vardır. Zira Noel itikadî bir konu, yıl başı ise bir adettir. Müslümanların Hıristiyanlar gibi inanması ve onları taklid etmesi hem itikadî hem milli açıdan sakıncalı oldu[unu unutmamak gerekir.

T.C.Diyanet İşleri Başkanlığnın  Noel ve yılbaşı kutlamaları ile ilgili, bunların bir Hıristiyanlık âdeti olduğunu beyan eden görüşü şöyledir:
"Toplumumuzda ve diğer Müslüman toplumlarda "yılbaşı kutlaması" adı altında düzenlenen eğlence toplantıları, hiçbir kültürel ve geleneksel temele sahip değildir. Bu bakımdan Hıristiyan olmayan ülkelerde yılbaşı kutlamaları Batı'nın körü körüne taklit edilmesinin veya Hıristiyan Batı'nın kültür ihracının bir sonucu olarak değerlendirilebilir."

Bakara suresinin 120. Ayeti net bir şekilde bu konuya açıklık getirmektedir. "Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki: "Şüphesiz doğru yol, Allah'ın (gösterdiği) yoludur." Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva (arzu ve tutku) larına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı."

Batı dünyasında Hz. İsa'nın doğum gününü kutlama bahanesiyle bin bir rezilliğe sahne olan yılbaşı gecesinde; Müslümanların yapılan propagandalara, reklâm şirketlerinin ve basındaki özendirici yayınlara aldanmaması için müslümanlar birbirini samimi bir şekilde uyarması gerekir.

Özellikle İslam dininde haram olan içki ve kumarın Christmas bayramı ve yılbaşı gerekçesiyle hristiyanlar arasında kol gezdiği bir gecenin, Müslümanlar için hiçbir özel anlamı olmadığına vurgu yapılımalı. Bütün müslümanlar, bu gece İslam'ın yasak kıldığı şekilde Noel kutlaması yapan Müslüman kardeşlerinin başka dinlerin geleneklerine uymuş olacağı uyarısında bulunmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Noel ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin görüşü ise şöyledir:
"Yılbaşı eğlenceleri, ilk bakışta yeni yıla girişin kutlamaları gibi gözükmekle birlikte bunun hıristiyan Batı'nın Noel bayramıyla da yakın ilgisi bulunmaktadır. Hıristiyan Batı'da milâdî takvimin başlangıcına esas olarak Hz. Îsâ'nın doğum tarihi alınmış ve bu giderek diğer ülkelerde de benimsenmiştir.

Bu bakımdan hıristiyanlar aralarında büyük ihtilâflar olmasına rağmen, genelde aralık ayının son haftasını, doğumun arefesini teşkil etmesi bakımından, en önemli dinî bayramları olarak kabul etmişlerdir. Bu hafta içerisinde hıristiyanlar kiliseye giderler, ayrıca dinî bir atmosfer içinde geçen Noel bayramı akabinde ise, yeni yıla giriş büyük bir çılgınlıkla, lüks ve israfla kutlanır.

Müslüman toplumlarında "yılbaşı kutlaması" adı altında düzenlenen eğlence toplantıları ise, hiçbir kültürel ve geleneksel temele sahip değildir. Bu bakımdan hıristiyan olmayan ülke ve toplumlarda yılbaşı kutlamaları Batı'nın körü körüne taklit edilmesinin veya hıristiyan Batı'nın kültür ihracının bir sonucu olarak değerlendirilebilir"

Yılbaşı kutlamaları Hıristiyanlarca kutlanan bir adet, ancak bugün maalesef milyonlarca Müslüman tarafından da kutlanır hale gelmiştir. İnancımıza göre haram ve günah olan bir şey; yılbaşında helal ve mubah olmaz. Haramlar, yılbaşında da haramdır.

İslam'da kumar, içki, kadın-erkek karışık vaziyette oynama ve eğlenmenin yasak olduğu halde sanki bunlar haram ve günah değilmiş gibi davranılmakta ve iyi bir şeymiş gibi savunulmaktadır. Hâlbuki mukaddes kitabımızda: "Dillerinizin yalan yere söylenegeldikleri şeylerden dolayı 'bu helaldir, bu haramdır' diyerek yalan yere Allah'a iftira atmayın. Allah'a yalan yere iftira atanlar, felah bulamazlar" buyrulmaktadır.

Günümüzde İslâm dünyasının en güvenilir referansı Müslüman Türk Din Alimleridir. Bize yakışan onların açıklama ve uyarılarını dikkate almaktır.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr