Rodopların kahramanı ve kahramanları

Sultan II. Abdülhamid Han 19. Yüzyıldaki Balkan ülkelerinin durumlarını bir hikâye ile izah etmektedir. Bir elma ağacı, bir armut ağacı, bir erik ağacı, bir meş

Köşe Yazıları 10 Mart 2016
Rodopların kahramanı ve kahramanları

Sultan II. Abdülhamid Han 19. Yüzyıldaki Balkan ülkelerinin durumlarını bir hikâye ile izah etmektedir.

Bir elma ağacı, bir armut ağacı, bir erik ağacı, bir meşe ağacı ve bir çam ağacı bir bahçede öylesine yan yana dikilmişler ki dalları hemen hemen birbirine değiyormuş. Meşe ağacı diğerlerine hâkimmiş. Fakat alt yaprakları, öbür ağaçların etkisiyle güneş ve hava alamadığından kuruyup dökülüyormuş. Nihayet biraz güneş ve hava için bütün bu ağaçlar birbirleriyle mücadeleye başlamışlar. Kavga öyle büyükmüş ki, sonunda Allah göklerden seslerini duymuş ve aralarına girerek "Niçin kavga ediyorsunuz?" demiş. "Bu dünyada hepinizin yaşamaya hakkı var, hiçbiriniz öbüründen daha üstün değilsiniz ve hepiniz olduğunuz yerde en iyisiniz." II Abdülhamid'e göre bu hikâyedeki elma ağacı Romanya, erik ağacı Sırbistan, çam ağacı Yunanistan, armut ağacı Bulgaristan, alt yaprakları kuruyarak dökülen meşe ağacı da Osmanlı devletidir. Fakat bu dökülen yapraklardan dolayı ağacın gövdesine hiçbir zarar gelecek değildir. Çünkü asıl o bozulmuş yapraklar ağacın sağlığı için büyük tehlike teşkil etmektedir.

Balkanlarda 1878 yılında Osmanlı Rus harbinin meydana gelmesiyle Balkanlarda Rus ve Bulgar zulmüne maruz kalan Müslümanların 100.000’i Anadolu’ya, 180.000'i Rodoplar ve Batı Trakya bölgesine ve 150.000 kişi İstanbul'a sığınmak zorunda kalmışlardır. Osmanlı Rus harbi esnasında Rus askerleri ve Bulgar komitacıları 290.000 erkeği, 190.000 kadını, 85.000 çocuğu, bunların dışında 56.000 kadın tecavüz edilmek suretiyle katledilmiştir. Ayrıca katledilen Müslümanların kemiklerini gübre fabrikalarına satmışlardır.

İstanbul’un Selanik, Yanya ve Arnavutluk’la kara bağlantısının kesilmesi ile oluşan tehlikeyi sezen ulu hakan II. Abdülhamid Han balkanlardaki Müslüman ahaliyi zulümden kurtarmak maksadıyla bölgeye kendi istihbaratçılarını sürerek Müslüman ahaliyi örgütleyerek Bulgar’la Rus’a karşı saldırılar düzenler, Ayastefanos Antlaşması’nı tanımadıklarını içeren bildiriler, İstanbul’da, Selanik ve Yanya’da basılarak halka dağıtılır. Çirmen’de Kazak süvarilere saldıran Abdülhamid’in çeteleri onlara büyük kayıplar verdirerek geri çekilmelerini sağlar.

Bu çeteleri örgütleyen, yönlendiren İngilizlerce İstanbul’a gönderilen, saraya sızmayı başaran bir casustur. Padişah adamın casus olduğunu Yıldız’a adımını attığı saat anlar. Gece yarısı çağırtır yanına ve birlikte çalışmayı önerir. Yıldız Saray kayıtlarında adı Hidayet Paşa olarak geçerse de gerçek adı Robert Sinclair’dir. Sultan Abdülhamid Han ile işbirliği yapmayı kabul eden Robert Sinclair Hidayet Paşa künyesini alarak sultan Abdülhamid Han tarafından Rodoplardaki Müslüman tebaayı örgütleyerek geçici bir Hükümet kurması için görevlendirilmiştir.

Böylece Ayastefanos anlaşmasından 40 gün sonra 4 Mart 1878 yılında Sultan II. Abdülhamid’in emriyle olan Hidayet paşa (Robert Sinclair),Timirski Ahmet Ağa, Hacı İsmail Efendi, Kara Yusuf Çavuş, Çirmenli Ahmet efendi, Hasköylü Halil efendi, Kırcaalili Abdullah efendi, Hacı Mümin, Hacı Ragıp, Ali Ağa, Dimetokalı Şakir efendi ve Fındıcaklı Murat ağa tarafından Sultanyeri kazasının Karatarla Köyü’nde "Rodop geçici devleti" kurulur". Yeni kurulan devlete bu isim II. Abdülhamid tarafından takdim edilmiştir. Hatta Abdullah Efendi ile Hacı Halil Efendi tarafından 30 Millet temsilcisi ve 100 Nahiye müdürünün akabinde Rodop geçici Devletinin resmi mühürlerini muhtevi 110 sahifelik bir muhtırayı dönemin İstanbul’daki İngiliz büyükelçisi Layard'a teslim edilmiştir.

Bunun üzerine Abdülhamid’in Rodoplu ve Batı Trakyalı mücahitleri Rus ve Bulgar mezalimine son vermek maksadıyla diriliş ateşini Çirmen'de yakarak Ortaköy, Stanimaka, Bania, İhtiman, Samakov Nevrekop, Ropçoz, Darıdere, Paşmaklı, Koşukavak, Kırcaali, Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç, Fere, Sofulu ve Dimetoka’ya kadar yıldırım hızıyla 2 hafta içinde fethederek aynı zamanda bu bölgelerdeki Rus ve Bulgar askerlerini imha ederek mazlum ve mağdur bölge halkı için adeta bir huzur ortamı oluşturmayı başarmışlardır.

Bunun dışında bu çetin mücadele esnasında Murat ağa komutasındaki Rodoplu ve Batı Trakyalı 1000 kadar mücahit 354 köyü fethederek bu köylerde Bulgar ve Rus askerlerinden arındırarak ahaliye mısır unu, kurutulmuş yoğurt, keçi pastırması ve mekkâre katırı dağıtmışlardır.

Üstelik Rodop ve Batı Trakyalı Müslüman kadınlar ve kızlar Rus ve Bulgar kuvvetleriyle yapılan bu çetin çatışmalar sırasında ekmek yoğurup yiyecekler hazırlayarak insanların yürüyemediği sarp patika yollardan yedeklerindeki katırlarla Rodoplu mücahitlere yemek taşıyorlardı.

Hassaten Rodoplu mücahitler Rus General Lavrov, Rus General Derojinskiyi ve Alman asıllı Rus komutanlardan Leusbtenberg dukası Sergey gibi zalimlere Şıpka dağlarını dar ederek leşlerini Şıpka dağlarına sermişlerdir. Böylelikle Abdülhamid Han'ın bu dâhiyane oluşumu sayesinde Rodop hükümetinin ihtişamlı orduları 8 yıl zarfında Tatar Pazarcık, Aydos, Kızanlık, Kazan, Şıpka, Lofça, Servi, Plevne, Tırnova, İslimye, Emine burnu, Karinabat ve Şıpka beldelerini tamamen hâkimiyeti altına almaya muvaffak olmuştur.

Böylelikle Ulu Hakan'ın kurduğu bu Rodop geçici devleti 4 Mart 1978'den 20 Nisan 1886'ya kadar yani 8 yıl boyunca balkanlardaki Müslüman ahaliye kalkan olma görevini layıkıyla sürdürebilmişti. Hulasa Sultan Abdülhamid’in kurduğu Rodop geçici hükümeti 4 kişilik yönetici (Timirski Ahmet Ağa-Hacı İsmail Efendi-Kara Yusuf Çavuş ve Hidayet Paşa) kadroya sahip olup 30 kişilik temsilciler meclisine sahipti. Ayrıca 4 milyonluk bir nüfuza sahip olmakla beraber Rodop ordusu 86.000 süvari, 15.000 Mahalli zabıta ve 115.000 gönüllü piyadeden oluşarak Rus ordusunun korkulu rüyası olmuştu.

Sultan II. Abdülhamid Han Avrupa devletlerinden özellikle Rusya’dan balkanlardaki Müslüman ahaliye zülüm edilmeyeceği garantisini aldıktan sonra 1886 yılındaki düzenlenen Tersane Konferansında Rodop geçici devletini feshetmiştir. Ulu Hakan'ın zor zamanlarda Balkanlarda ve Rodoplarda devlet kurması Sultanın muhteşem bir siyasi deha olduğunun apaçık bir göstergesidir. Üstelik Abdülhamid bu devleti kurduğu esnada bu İngilizleri Ruslara karşı kullanarak İngilizlerin Rodop Geçici Hükümetine silah temin etmesini sağlamıştır. Hatta bir İngiliz casusu olan Hidayet Paşayı (Robert Sinclair) Rusya’nın aleyhine kullanarak basiret sahibi bir lider olduğunu dünyaya kanıtlamıştır. Nasıl ki Ruslar Osmanlı topraklarında Ermenileri Osmanlı imparatorluğuna karşı kışkırtmışlarsa Sultan Abdülhamit de, siyasi bir manevra ile Balkanlardaki Müslüman Türkleri Bulgarlarla Ruslara karşı kışkırtmıştır. Buradaki en önemli husus 1886 yılında Rodop geçici hükümeti tarih sahnesinden yıkılırken bile Kırcaali, Mastanlı ve Rodop dağları civarındaki 300 köyü Osmanlı imparatorluğuna kazandırarak tarih sahnesinden çekilmesi hususudur. Bu hadise bize Sultan II. Abdülhamid’in Sultanlığı dışında da dünyanın en değerli istihbaratçılardan biri olduğunu da yansıtmaktadır.

Tarihi vakaların zahiri (dıştan bakıldığında) yönlerini yani zuhur eden olaylarından çok Bâtıni (içten bakıldığında) yönleri yani nedenleri ve sonuçları önemlidir. Şayet olaya dıştan bakıldığı vakit 1886 yılında Rodop geçici hükümeti yıkılmıştır. Fakat olaya içten baktığımız vakit Rodop geçici devletinin yıkılırken Osmanlı imparatorluğuna Kırcaali ve Mastanlı gibi önemli şehirleri kazandırdığını ve bunun akabinde 1912 yılına dek balkanlarda Müslüman kanı akıtılmamasını sağladığı gerçeği gibi perde arkasında gelişen olayların nasıl şekillendiğini tespit edebiliriz.
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr