Roma'yı Kim Yaktı?

Efsane sözünü ettiği nesneyi tamamen tarihten yoksun bırakır. Tarih efsane içinde buharlaşır. (Roland Bartles) Tarihte Büyük Roma yangını olarak adlandırdığımız

Köşe Yazıları 7 Haziran 2016
Roma'yı Kim Yaktı?

Efsane sözünü ettiği nesneyi tamamen tarihten yoksun bırakır. Tarih efsane içinde buharlaşır. (Roland Bartles)

Tarihte Büyük Roma yangını olarak adlandırdığımız hadise M.S 18 Temmuz ayında başlamış ve 6 gün kadar sürmüş bir yangındır.

Tarihin dış ve iç görünüşü vardır, önemli olan ise tarihin içteki görünüşünü okumak.

Yıllardan beri Roma’yı Neronun yaktığı bize öğretildi. Bu hadise bilinç altımıza o kadar o kadar yerleşti ki, günümüzde CD veya DVD yazmak için kullandığımız Nero Burning ROM (Nero Roma’yı yakıyor) programının isim babası olmuş.

Neron en ilginç Roma imparatorlarından birisiydi. Tarihe açgözlü, bencil, şehvet düşkünü ne derseniz deyin tüm bunlar gibi olumsuz özellikleri vardır.

Küçük kardeşinin yanı sıra annesi ve hamile olan ilk karısını öldürmüş, daha sonra genç azatlı kölesini hadım ettirip onunla resmen nikâh kıydırmıştır.

Ancak bu olay kölenin güzelliğinden dolayı değil tıpatıp kendisine benzerliğinden dolayı olduğu söylenir. Çünkü Narsist bir sapık olduğu anlaşılıyor.

Neron'u tarihe geçiren olay acımasızlığı değil Roma’yı yaktırmasıdır. Lakin bu konuda hepimiz yanılmaktayız. Zira bu konuda tarihçiler fikir ayrılığına düşmektedir.

Neron pek iyi biri olmasa da akıllı icraatları da mevcuttur. Ekonomik kriz sırasında evsiz barksız kalan garibanlara barınak inşa ettirmiş, buğday fiyatlarını düşürmüş, taşradan Roma'ya gıda maddeleri getirerek şehirde açlık olmasını önlemiştir.

Ayrıca bir ilginç nokta daha var. Yangının çıktığı vakit Neron bırakın sarayda keman çalmayı Roma şehrinden tam 30 kilometre uzakta doğduğu yerdeki villasında bulunmaktaydı.

Ardından Neron derhal Roma'ya dönmüş ve söndürme çalışmalarına da katılmıştır. İmparatorun yangından zarar gören Plebleri (yani 2. Sınıf vatandaşları) ve kamuya ait binaları kendi bahçesine yerleştirmiştir.

Bunun dışında Neron'un o zaman bir kemanı olamaması hususudur. Çünkü keman, o tarihten tam 1500 yıl sonra yani 16'ncı yüzyılda icat edilmiştir.

Kadim Roma tarihçisi Tacitus'a göre yanan mahallelerin sayısı 10'dur. Sadece 4 mahalle zarar görmemiştir. Yani 14 bölgeden 3’ü tamamen kül olmuş, 7’si ise kullanılamaz hale gelmişti.

İmparator Neron kendini Roma’yı çerden çöpten yapılmış sefalet mahallelerinden arındırmakla görevli hissediyordu. Roma’yı yeniden imar etmek için de fakir evlerini istimlake ve kazma kürek ile yıkmak uzun zaman alacağı için şehirde yangın çıkartarak yerine şanına yakışır yeni binalar ve tapınaklar yapmak arzusundaydı.

Neron Roma’yı keyfi için değil ciddi bir iş için yaktırmıştı. Zira bataklıklarını kurutmuş, binalarını süslemiş, yollarını ferahlatmış olduğu bu şehre Neropolis (Nero'nun şehri) ismini koymayı düşünüyordu lakin ömrü yetmedi.

Neron Pretoryenlerin isyanına karşı kendi boğazını keserek 68 yaşında ölmüş ve ölürken de son sözleri şu olmuştur:

"Benimle bir Sanatçı ölüyor"

Bunun üzerine Neron yangından sorumlu tuttuğu Hristiyanları tutukladı ve mahkûm etti. Tacitus o dönem Hristiyanların Neron'a öfkeli olduğunu ancak kundakçılık yapacak kadar bir nefretleri olmadığını belirtiyor.

Tutuklanan Hristiyanlar daha sonra suçlarını itiraf edip idam ediliyor ancak bu adamların suçlarını işkence altında kabul ettikleri söylenebilir.

İmparator Neron, işte bu dönemde kendi geleneksel dini olan Paganizmi seçmiş ve Hristiyanlara bir baskı kurmayı amaçlamıştı. Bu baskı yıllar içinde Roma halkının tepkisini çekti. Halk İmparator’u sevmemeye başladı.

Ancak Neron'un Hristiyanları sindirme politikasının, geleneğe bağlılık ve devletin geleceğinden endişelenmesinden dolayıdır.

Fakat ilginç olan nokta Neron'a zalim diyenler Roma yanarken bir kişinin bile ölmemesi hususunu dile getirmemektedirler. Bu da Roma'nın yanma hadisesinin Neron'u tahttan indirmek için tasarlanan bir komplo olma ihtimalini doğurmaktadır.

Ayrıca Roma yangını hakkında tarihçiler 3 ihtimal üzerinde durmaktadırlar:

1) Birinci ihtimal komutan Galba'nın ve senatonun Roma’yı yakarak Neron'u iktidardan düşürmeyi hedefledikleri bir komplo olayıdır.

2) İkinci ihtimal Hristiyanlara karşı yaptığı işkencelerden dolayı Hristiyanların Neron'dan intikam alma hırsıdır.

3) Üçüncü ihtimal ise Romalı komutan Vespasianus ve oğlu Titus Kudüs’ü işgal ederek 250.000 Yahudi’yi katlederek Kudüs’ü harabeye çevirmişler ve akabinde de Yahudiler Roma’yı yakarak kimseyi öldürmeden Neron'u tahtan indirterek intikamlarını alma girişimleri olarak yorumlanmaktadır.

Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. (Voltaire)

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. (Ömer Hayyam)
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr