B-Healthy B-Healthy
CNB CNB

Tarihte Bu Hafta | 24-31 Mayıs

Batı Trakya, Balkanlar, Yunanistan, Türkiye ve dünya tarihinde meydana gelen önemli olayların derlendiği bu sayfa Millet editörleri tarafından hazırlanmaktadır.

Tarih 25 Mayıs 2022
Tarihte Bu Hafta | 24-31 Mayıs

24 Mayıs 1040 - Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Adı, hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den gelir. Göçebe Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arz ediyordu. Oğuznamede salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Selçukluların kurduğu devletlerin ilki, Büyük Selçuklu Devletidir. Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları devletleri olarak beşe ayrılmıştır. Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerden en önemlilerinden birisi Büyük Selçuklu Devleti'dir. Selçuklular 24 Oğuz kabilesinden Kınık boyuna mensupturlar.

24 Mayıs 1881 - İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya ve İtalya'nın İstanbul elçileri, 19 Nisan 1881 tarihinde verdikleri ortak notaya istinaden Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasındaki sınırı yeniden belirleyen anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Tesalya Yunanistan'a bırakıldı. Böylece Yunanistan bir kez daha, emperyalist devletlerin desteğiyle savaşmadan toprak sahibi oldu.

24 Mayıs 1904 - Bulgaristan’ın Rusçuk ilinde Türklerin milli kimlik, haklarını ve çıkarlarını savunan Uhuvvet adlı gazete yayın hayatına başladı.

24 Mayıs 1992 - Kosova Arnavutları, ülkenin geleceğiyle ilgili olarak halk oylamasına başvurdu. Seçimlerde ezici çoğunluk, Kosova'nın bağımsızlığından yana oy kullandı. Kosova’nın ilk Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova oldu. Kosova Meclisi, 17 Şubat 2008 Pazar günü yaptığı oturumda da Kosova’nın Sırbistan’dan ayrıldığını ve bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti.

25 Mayıs 1920 - Batı Trakya’da başlayan Yunan işgali üzerine askeri boyutta olduğu kadar siyasi boyutta da mücadele verilmeye başlandı. Bölgede yaşananları dünya kamuoyuna duyurmak için Gümülcine’ye bağlı bir köy olan Hemetli’de hükümet kuruldu. Balkanlarda ilk Türk komitacısı Yüzbaşı Fuat Balkan’ın öncülüğünde “Garbi Trakya Müstakil Hükümeti”nde Bulgar temsilcilere de yer verildi.

26 Mayıs 1538 - Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Hristiyan dünyasında Kalvinizm'in kurucusu olan Fransız din adamı, 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde katı bir teokratik yönetim kurdu. 18 Mayıs 1564'te "Cenevre Diktatörü" olarak öldü.

26 Mayıs 1564 - Hindistan'da yaşamış olan meşhur İslâm âlimi ve tasavvuf önderi İmâm-ı Rabbânî veya diğer adıyla Ahmed Sirhindî dünyaya geldi. 1564 yılında o zamanlar Babür İmparatorluğu egemenliği altındaki Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. Ömer bin Hattab'ın soyundan geldiği için 'el-Fârûk' lakabını almıştır. 1624 yılında, 60 yaşındayken öldü. Rabbânî, bâzı kesimlerce ikinci bin yılın müceddidi ve müçtehit kabul edilir. İslâm hükümleri ile tasavvufu birleştirmesinden dolayı 'Sıla' ismi de verilmiştir.

26 Mayıs 1904 - Türkiye'nin en etkili Türk şâirlerinden biri olarak bilinen, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek dünyaya geldi. Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmış ve Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne önderlik eden bir şairdir. 

27 Mayıs 1920 - Batı Trakya'yı işgale başlayan Yunan kuvvetleri bölgenin en büyük ili Gümülcine’ye girdi. Atina’nın bundan sonraki asıl hedefi Doğu Trakya özellikle de İstanbul’dur. Fakat Megaloideacıların bu girişimi, macerası da başarısızlıkla sonuçlandı.

27 Mayıs 1999 - Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulu olan Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobadan Miloseviç'i, Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla ve Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı. Birkaç yıl sonra aynı mahkemede Hırvatistan, Bosna ve Kosova'da soykırım işlemek suçuyla yargılanan Miloşeviç, davanın sürdüğü bir dönemde 11 Mart 2006'da hücresinde ölü bulundu.

28 Mayıs 1812 - İmzalanan Bükreş Antlaşması’yla Sırbistan’da Osmanlı Devleti’ne karşı gerçekleştirilen isyana karışanlara genel af ilan edildi. Ancak afla, beklenen fayda sağlanamadı ve isyan devam etti.

28 Mayıs 1918 - Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. 28 ay bağımsız kalan Türk devleti, 27 Nisan 1920'de Kızıl Ordu’nun ülkede kontrolü ele geçirmesiyle Sovyetler Birliği’nin bir parçası oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan kanlı bir direniş sonrası 1991'de yeniden bağımsızlığına kavuştu.

28 Mayıs 1954 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü en çok konuşulan diller arasına Türkçe'yi de aldı.

29 Mayıs 656 - Üçüncü İslam Halifesi Hz. Osman Şehit Edildi... Dört halife döneminin ve İslam Tarihinin üçüncü halifesi Hz. Osman evinde Kuran-ı Kerim okurken 29 Mayıs 656 tarihinde şehit edildi. Hz. Peygamberimizin damadı ve ilk Müslümanların beşincisidir. İlk İslam donanması onun zamanında kurulmuş ve Kuran-ı Kerim onun zamanında çoğaltılmıştır. 

29 Mayıs 1489 - Osmanlı başmimarı Mimar Sinan veya Koca Sinan dünya geldi. Kariyerinde önemli eser verdiği Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde başmimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'dir. 17 Temmuz 1588'de vefat etmiştir.

29 Mayıs 1453 - Osmanlı Büyük Devleti'nin 7. padişahı ve Batı'da kullanılan takma ismiyle Grand Turko (Büyük Türk) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu sona erdirdi. II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu'nun varisi olan Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" ile daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı. Fatih, Hz. Muhammed'in "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasında "kahraman" olarak kabul edilmektedir.

29 Mayıs 1993 - Alman ırkçılar gurbetçi Türk ailenin evini kundakladılar. Almanya’nın Solingen şehrinde bir Türk ailesinin evi Alman ırkçılar tarafında kundaklandı. Olay sonrasında çıkan yangında aynı aileden beş kişi yaşamını yitirdi. Olayın dört ırkçı Alman tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

30 Mayıs 1740 - Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz yani kapitülasyon antlaşması yaptı. Antlaşma, güçlü olduğu sürece Osmanlı Devleti’nin işine yaradı. Fakat daha sonra çöküşündeki en büyük etkenlerden biri oldu.

30 Mayıs 1992 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Bosna'ya yönelik saldırıları durdurmak amacıyla, Sırbistan’ın kontrolündeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne ambargo koydu.

30 Mayıs 1913 - 7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği I. Balkan Savaşı sona erdi. Bu savaş ile Balkan devletleri, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'ye kadar olan Midye-Enez Hattı'nın batısındaki tüm topraklarını Balkan devletlerine bırakmak zorunda kaldı.

31 Mayıs 1799 - Fransa İmparatoru Napolyon, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmed Paşa kuvvetlerine terk etti. Böylelikle Uzakdoğuyu sömürgeleştirme planı Akka Kuşatmasının yenilgiye uğramasıyla başarısızlığa uğradı. "Eğer Türkler beni Akka önünde durdurmasaydı, bütün doğuyu ele geçirmek işten bile olmayacaktı" sözüyle geri çekildi ve Sayda ve Mısır'ı Osmanlı'ya bıraktı. Sonra da Paris Barış Senedi Osmanlı ile imzalandı.

31 Mayıs 1999 - Türkiye karşıtı Batılı devletlerin desteğiyle kurulan bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı.

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr