Η Ελλάδα είναι μια από τις 10 πιο προβληματικές χώρες στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ!

Στην έκθεση του ΚΣΣΕ, η οποία ανέφερε ότι οι αυξανόμενες νομικές και πολιτικές δυσκολίες εμποδίζουν την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, σημειώνεται ότι η Ελλάδ

Η Ελλάδα είναι μια από τις 10 πιο προβληματικές χώρες στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ!

Στην έκθεση του ΚΣΣΕ, η οποία ανέφερε ότι οι αυξανόμενες νομικές και πολιτικές δυσκολίες εμποδίζουν την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, σημειώνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ σχετικά με τις τουρκικές ενώσεις της Δυτικής Θράκης της υπόθεης “Μπεκίρ Ουστά και άλλοι”.

Στις 26 Ιανουαρίου 2021, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) αποδέχτηκε την απόφαση και τη σύσταση σχετικά με την έκθεση με τίτλο "Εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)" κατά τη σύνοδό της. Στην έκθεση που ετοίμασε Κωνσταντίνου Ευσταθίου, μέλος του ΚΣΣΕ της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης,  αναφέρεται ότι η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εποπτεύει την εφαρμογή 5.231 αποφάσεων ΕΔΑΔ έως το τέλος του 2019 και ότι πολλές αποφάσεις που σχετίζονται με διαρθρωτικά προβλήματα δεν έχουν εφαρμοστεί από 10 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τα οποία είναι μέλη του Συμβούλιο της Ευρώπης για περισσότερα από 10 χρόνια.

Στην έκθεση, αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν εφάρμοσε τις τρεις αποφάσεις της ΕΔΑΔ κατά της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου καθώς παραβιάστηκε η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης. Επίσης στην έκθεση σημειώνεται ότι η Επιτροπή Υπουργών κάλεσε τις ελληνικές αρχές να λάβουν επειγόντως τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των προαναφερθεισών αποφάσεων.

Στην απόφαση που εκδόθηκε σχετικά με την έκθεση, αναφέρεται ότι το PACE εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών για περισσότερα από πέντε χρόνια, και συνιστά στην Επιτροπή Υπουργών να δώσει προτεραιότητα στις υποθέσεις εκκρεμεί για περισσότερα από πέντε χρόνια. Στην απόφαση, η οποία ανέφερε ότι τα δέκα κράτη του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά διαρθρωτικά ή πολύπλοκα προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν, αυτά τα προβλήματα βασίζονται σε θεμελιώδη προβλήματα όπως μόνιμη προκατάληψη κατά ορισμένων ομάδων στην κοινωνία, ανεπαρκής διακυβέρνηση σε σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη απαραίτητων πόρων ή πολιτική βούληση ή μια ανοιχτή διαφωνία με την απόφαση του ΕΔΑΔ, καταγράφεται ότι μπορεί να προκληθεί.

Με την απόφαση του το ΚΣΣΕ, περίπου 70 χρόνια μετά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καλεί όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης να επαναβεβαιώσουν τις θεμελιώδεις δεσμεύσεις τους για την προστασία και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ με πλήρη, αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο,. Εν προκειμένω, το ΚΣΣΕ καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης να συνεργαστούν με την Επιτροπή Υπουργών, το ΕΔΑΔ, το Εκτελεστικό Γραφείο των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και άλλα σχετικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να μην θεσπίσουν νόμους ή άλλα μέτρα που θα εμποδίζουν την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην απόφαση με τίτλο "Εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ)" από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pace.coe.int/en/files/28996/html

Benzer Haberler
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr