Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Σκληρή προειδοποίησει της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς την Ελλάδα

Πρόεδρος ABTTF: «Η χώρα μας θα πρέπει να τερματίσει άμεσα την πολιτική της άρνησης εναντίον μας

Σκληρή προειδοποίησει  της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς την Ελλάδα

Πρόεδρος ABTTF: «Η χώρα μας θα πρέπει να τερματίσει άμεσα την πολιτική της άρνησης εναντίον μας, και όπως τόνισε η Επιτροπή Υπουργών, πρέπει πλέον να κάνει ουσιαστικό βήμα για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ σχετικά με τις ενώσεις μας και να αποδείξει ότι σέβεται πλήρως τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.»

Στις 7-9 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέτασε την ομάδα υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και λοιποί σχετικά με τις ενώσεις της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο. Η Επιτροπή Υπουργών στην προσωρινή απόφασή της, στις 9 Ιουνίου 2021, επικρίνει ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σχετικά με την Τουρκική Ένωση της Ξάνθης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και τον Σύλλογο Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου δεν έχουν εφαρμοστεί εδώ και 13 χρόνια και προειδοποίησε τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η απόφαση σχετικά με τις προσφυγές που θα κατατεθούν από τις ενώσεις να ληφθεί αμέσως από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Επιτροπή Υπουργών ανέφερε ότι ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν στον Νόμο περί Πολιτικής Δικονομίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2017, η ακρόαση σχετικά με την προσφυγή της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης με το αίτημα για την αποκατάσταση της επίσημης νομικής της προσωπικότητας πραγματοποιήθηκε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο στις 16 Οκτωβρίου 2020, δύο χρόνια μετά την υποβολή της αίτησης, αλλά η απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Για την προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο σχετικά με τις υποθέσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου, ανέφερε ότι αρχικά είχε οριστεί η 18η Μαρτίου 2022 και στη συνέχεια η ακρόαση μεταφέρθηκε στην 1η Οκτωβρίου 2021 και εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι υποθέσεις των εν λόγω ενώσεων δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή Υπουργών σημείωσε επίσης ότι τα εθνικά δικαστήρια απέρριψαν την αίτηση άλλης μιας ένωσης, υπονοώντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τούρκων Γυναικών Νομού Ξάνθης, για τους ίδιους λόγους, σε αντίθεση με τις αρχές που ορίζονται στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και ότι η ένωση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη.

Στο προσωρινό ψήφισμα της Επιτροπής Υπουργών (interim resolution), παρόλο που έχουν περάσει 13 χρόνια από τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ για την ομάδα υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και λοιποί και επτά χρόνια μετά την πρώτη προσωρινή απόφαση τον Ιούνιο του 2014, επανέλαβε τη βαθιά ανησυχία του ότι οι προσφυγές των εν λόγω ζητημάτων δεν επανεξετάστηκαν επί της ουσίας από τα εγχώρια δικαστήρια υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ.

Η Επιτροπή Υπουργών, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ένα Κράτος μέλος της Σύμβασης υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως και αποτελεσματικά τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ με τα μέτρα που λαμβάνονται εγκαίρως, προέτρεψε τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν άμεσα τις εκκλήσεις της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου, σε πλήρη και αποτελεσματική συμμόρφωση με το άρθρο 11 της Σύμβασης για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και ζήτησε την άμεση ολοκλήρωση της δράσης σε πλήρη και αποτελεσματική συμμόρφωση με τη νομολογία του ΕΔΔΑ..

Η Επιτροπή Υπουργών, σημειώνοντας ότι αναμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την ακρόαση στις 16 Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση της ομάδας υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και λοιποί κατά τη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF), Χαλήτ Χαμπίπ Ογλού, δήλωσε: «Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης επέστρεψε στη χώρα μας με τη δεύτερη προσωρινή απόφαση που ελήφθη μετά το 2014, αφού η Ελλάδα δεν έκανε κάποιο ουσιαστικό βήμα προς την εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων σχετικά με τις ενώσεις μας στην ομάδα υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και λοιποί. Η Επιτροπή Υπουργών, ζητώντας από τη χώρα μας να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος, εξέφρασε με σαφήνεια ότι αναμένει την άμεση ολοκλήρωση της προσφυγής της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης στο Ανώτατο Δικαστήριο. Παρόλο που ορισμένοι από τους γνωστούς πολιτικούς της χώρας μας στις δηλώσεις τους ισχυρίζονται ότι στη χώρα μας υπάρχει δημοκρατία, αυτή η τελευταία προσωρινή απόφαση της Επιτροπής Υπουργών απέδειξε δημοσίως ότι αυτό δεν ισχύει. Η χώρα μας θα πρέπει να τερματίσει άμεσα την πολιτική της άρνησης εναντίον μας, και όπως τόνισε η Επιτροπή Υπουργών, πρέπει πλέον να κάνει ουσιαστικό βήμα για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ σχετικά με τις ενώσεις μας και να αποδείξει ότι σέβεται πλήρως τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.»

Μπορείτε να λάβετε τη σχετική ενδιάμεση απόφαση της Επιτροπής Υπουργών στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a2c28e

Benzer Haberler
Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr