DEB Partisi, Batı Trakya Türklerinin sesidir

Batı Trakya Türklerinin siyasi organı Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi yönetimi, yaptığı açıklamada partinin azınlığın sesi olduğunu belirtti.

Batı Trakya 17 Ocak 2023
DEB Partisi, Batı Trakya Türklerinin sesidir

Batı Trakya Türklerinin siyasi organı Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi yönetimi, yaptığı açıklamada partinin azınlığın sesi olduğunu belirtti.

DEB Partisi, azınlık kurumların desteğini alarak Birleşmiş Milletler (BM) azınlık meseleleri Özel Raportörünü Yunanistan'daki Ulusal Azınlıkların ve özellikle Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığın karşı karşıya olduğu temel sorunlar ve son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

"Batı Trakya Türk Azınlığının maruz kaldığı temel haklardaki gasplara seyirci kalamazdık" diyen parti yönetim yaptığı açıklamada önemli noktalara vurgu yaparak şunları belirtti.

"Batı Trakya Türk Azınlığı uluslararası bir antlaşma ile ülkemiz Yunanistan’a emanet edilirken birçok kültürel ve sosyal hakları garanti altına alındı. Maalesef bizleri emanet alan Yunanistan Lozan Antlaşması ile elde ettiğimiz bu temel hakları, fikrimiz dahi alınmadan tek taraflı çıkardığı yasa, genelge ve kararnamelerle bir bir elimizden aldı. Hem eğitim özerkliğimizin hem de dini özerkliğimizin içi boşaltıldı. Vakıflarımızın idaresi maalesef irademizin dışında tutuluyor. Yarım asırlık köklü derneklerimizin isminde Türk ifadesi bulunduğu için kapatıldı. AİHM kararlarına rağmen haklar iade edilmedi. Kimliğimizi yansıtacak dernekleşme ve toplanma özgürlüğümüz yasaklandı. DEB Partisi Genel Başkanı’mızın 2019 AP seçimlerinde elde edilen başarı sonrası verdiği bir röportajda Türk kimliğimizden bahsetmesi sonrasında bir dizi hakaretlere maruz kaldı.  

DEB Partisi olarak azınlığımızın maruz kaldığı bu temel haklardaki gasplara seyirci kalamazdık. Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen Batı Trakya Türk Azınlığı kurumlarının da desteğini alarak, BM'nin azınlık meseleleri Özel Raportörünü Yunanistan'daki Ulusal Azınlıkların ve özellikle Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığın karşı karşıya olduğu temel sorunlar ve son gelişmeler hakkında bilgilendirdik.   

Özel Raportöre gönderdiğimiz mektupta özetle şu konulara değindik: 

Eğitimdeki sıkıntılar, azınlığın özerk eğitim sistemine müdahale, öğretmen atamaları, müfredata müdahale, kalitenin düşürülmesi ve altyapı sorunlarının ortaya çıkması en bariz olanlarıdır. Aynı şekilde, bazı azınlık ilkokulları her yıl öğrenci yetersizliği bahanesiyle okul encümen heyetlerine danışılmadan kapatılmaktadır. Son 20 yılda 100'den fazla azınlık ilkokulu kapanmıştır. Ayrıca azınlığa iki dilli Türkçe Yunanca eğitim verecek anaokulu kurmasına izin verilmemektedir 

Dini haklarla ilgili olarak, uluslararası ve ulusal düzenlemelere uygun olarak Türk azınlığına kendi dini liderlerini seçme hakkı tanınmıştır. Yunanistan uluslararası ve ikili anlaşmaların hükümlerine aykırı olarak, 1990 yılında 1920/1991 Sayılı Kanun’u kabul ederek azınlığın dini liderlerini seçme hakkını resmen elinden almıştır. O zamandan beri Batı Trakya'da devlet tarafından atanan müftüler ve bölgedeki Türk azınlığın seçtiği müftüler diye bir iki başlılık söz konusudur. Azınlık tarafın kabul ve itibar gören müftüler, Batı Trakya'daki yerel medya ve yetkililer tarafından sık sık "sözde müftüler" olarak adlandırılmakta, aşağılamakta ve hakaret edilmektedir. 

Benzer şekilde, 1967'deki cunta döneminden bu yana devletin atadığı Yönetim Kurulları tarafından kontrol edilmesi sebebiyle Türk azınlık, Müslüman Vakıflarını özgürce yönetemez hale geldi. Böylece, Türk-Müslüman vakıf idarelerinde kilit mevkilere atanmış memurları aracılığıyla, pek çok değerli vakıf malı ve geliri, son yarım asırdır Yunan yönetiminin kontrolü altında olmuştur. 

Diğer yandan, yarım asırlık isminde Türk kelimesi bulunan derneklerimiz kapatılmıştır. Bu sebeple Türk azınlık örgütlenme ve toplanma özgürlüğü hakkını kullanırken büyük bir ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türk derneklerinin yasal statüsünün iadesine ilişkin kararları 2008 yılından bu yana henüz uygulanmamaktadır. 

DEB Partisi Genel Başkanı olarak 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bölgedeki zaferimizin ardından bir TV röportajında Türk kimliğimi açıkça ifade edince hemen ana akım Yunan medyasının hedefi haline geldim. Önde gelen azınlık isimleri, sosyal medyada, muhtemelen düşmanca çevrelerden ciddi tehditler ve aşağılamalarla karşı karşıyadır. Bununla birlikte, çalışmalarımızı sürekli olarak mücrimleştiren yerel Yunan medyasının ve Yunan makamlarının, özellikle de Türk azınlığa karşı işlenen saldırı ve suçlar konusunda yargı sisteminin eylemsizliğini kayda değer buluyoruz. 

Yukarıda belirtilen Batı Trakya'nın yaşamından sorunlar ve örnekler, Türk azınlığın yurttaşlık, azınlık ve insan haklarının kullanımında önemli sorunları olduğunu göstermektedir. Yunan hükümeti, Türk azınlığın azınlık ve insan haklarına saygı göstermekten kaçınırken, Yunan Yargı Sistemi, AİHM davaları ve Türk azınlığın temsilcilerine yönelik siber saldırılar gibi azınlığın maruz kaldığı mağduriyetlere ve hak ihlallerine sessiz kalmaktadır.  

Ne yazık ki 29 Ocak 1988’de azınlık insanının dikkat çektiği azınlık hakları bağlamındaki haksızlıklar hususunda bir ilerleme kaydedilmemiş. Milli Direniş ve Dayanışma Günü arifesinde yine aynı konuları konuşuyor olmak, bizleri geleceğe dönük kaygılandırmaktadır. "

Destek Veren Kurumlar 

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü

Gümülcine Türk Gençler Birliği 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği 

İskeçe Türk Birliği 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 

Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği

Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği 

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi 

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği

Meriç Azınlık Gençleri Derneği

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği                                                    

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr