Milletvekili Zeybek: Bakanlığın cevabı ilginç ve düşündürücüdür

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek’in Encümen Seçimleri konusundaki soru önergesine Eğitim Bakanlığı cevap verdi.

Batı Trakya 29 Nisan 2021
 Milletvekili Zeybek: Bakanlığın cevabı ilginç ve düşündürücüdür

SYRİZA Partisi İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, yaptığı açıklamayla Batı Trakya Azınlık Okullarında Encümen Heyetleri Seçimleri konusunda sorduğu soru önergesine Eğitim Bakanlığı tarafından verilen cevabın ilginç ve düşüncüdürü olduğunu belirtti. 

Hüseyin Zeybek basına gönderdiği yazılı açıklamada şunları belirtti:

Eğitim Bakanlığının soru önergemize cevabı ilginç ve düşündürücüdür. Bakanlık yanıtında Azınlık Okullarının çoğunda seçim yapılmadığına vurgu yapmaktadır. Bu da Hükümetin önümüzdeki süreçteki düşüncelerini ortaya koymaktadır. İskeçe ve Gümülcine medreselerine yapılan ince ayar acaba diğer azınlık okullarında da mı uygulanmak istenmektedir. Hatırlatırız ki Azınlık Okullarının asıl idareci ve yöneticileri Encümen Heyetleridir.

BAKANLIKTAN VERİLEN CEVAP

KONU: 2306 / 2-12-2020 ve 3996 / 9-2-2021  soru önergelerinin cevabı.

Sunmuş olduğunuz 2306 / 2-12-2020 ve 3996 / 9-2-2021 protokol numaralı soru önergelerinize cevaben bildirmek istediğimiz şunlardır:

694/1977 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasına göre (Hükümet Gazetesi 264/A), Trakya Azınlık Okulları Okul Encümen Heyetleri, Doğu Makedonya Trakya İlk ve Orta Öğretim Bölge Müdürü tarafından her biri okul öğrencilerinin ebeveyn ve velilerinden oluşacak şekilde düzenlenen bir tablodan en az beş en fazla on beş kişi arasından atanır. Bu tablo, okulda oy kullanma hakkına sahip Yunan vatandaşları tarafından yapılan seçim sonucunda belirlenir. Yukarıdaki yasanın aynı maddesinin 3. paragrafına göre, her okul kurulunun görev süresi üç yıldır. Seçim süreci, Eğitim ve Din İşleri Bakanı'nın kararıyla belirlenir (aynı maddenin 5. paragrafı).

Yukarıda bahsi geçen kanunun yetkilendirilmesi ile Trakya'daki Azınlık Okullarının Encümen Heyetlerinin seçim sürecini belirleyen 209295 / Η2 / 4-12-2018 (Hükümet Gazetesi 5683/Β) sayılı Bakanlık Kararı onaylanmıştır. Adı geçen Bakanlık Kararının 1.maddesinin 1.fıkrasında, Doğu Makedonya  Trakya İlk ve Orta Öğretim Bölge Müdürü'nün  her üç yılda bir olmak üzere Aralık ayında azınlık okullarının öğrencilerinin velileri ve ebeveynleri arasında seçim yapılabilmesi için bir ilan çıkarması öngörülüyor.

Yukarıdaki hükme uygun olarak, Doğu Makedonya Trakya İlk ve Orta Öğretim Bölge Müdürü, Azınlık Okullarının Encümen Heyetlerini belirlemek üzere seçim ilanı yayınladı ancak Covid-19 salgınından dolayı alınan olağanüstü önlemler nedeniyle 8.kez değişikliğe gidilerek (Hükümet gazetesi.)8.2/6/3292/19-4-2021(Α.Δ.Α. 60ΦΝ46ΜΤΛΗ-ΕΕ1) protokol sayılı kararı ile seçim tarihini 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 08:00 ile 17:00 arasında olacak şekilde belirledi. Kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması için belirlenen tarihten önce Bakanlık kurulu kararı veya seçimlerin yapılması için uzmanların rızasının verilmesi durumunda, yeni bir tarih belirlenecektir.

Doğu Makedonya Trakya İlk ve Orta Öğretim Bölge Müdürlüğü, Doğu Makedonya Bölgesi - Trakya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve aynı zamanda Sivil Koruma Genel Sekreterliği ile seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması ve olasılıkları incelemek için  sürekli bir  temas halindedir. 

Şu an faaliyet gösteren 117 azınlık okulundan 69'unda, başvuru yapılmadığı için (yani seçim sürecinin gerçekleşmesi için 8 okuldan 5’’inde 1 ile 3 aday başvurusu olmalıydı) seçim yapılmayacağı belirtilmektedir. Şeçim süreci gerçekleşmeyecek olan Azınlık Okullarına Encümen Heyetleri atanmıştır bu da faaliyet gösteren toplam azınlık okullarının %58.97'sini temsil etmektedir. Daha önce yani Aralık 2017'de yapılan seçimlerde aday olmaması nedeniyle seçim yapmayan okulların oranı% 58,01 idi bu da 131 okuldan 76’sına tekabul etmektedir.

Son olarak, Doğu Makedonya Trakya İlk ve Orta Öğretim Bölge Müdürlüğü'nün gösterdiği hassasiyet sonucunda okulların sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermesi adına encümen heyetlerini atamış olduğu kanıtlanmaktadır. Bunun yanında da yapılacak olan işlemleri kolaylaştırmak bağlamında Banka ve Hukuk Danışmanları ile iletişime geçilmiştir.

 

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr