Ideal Schools
Ideal Schools

Devlet ve Ülke arasındaki Fark

Yeryüzünde birçok ülke mevcut olmasına rağmen devletlerin sayısı yirmiyi geçmez. Devlet terimi Eflatun (Platon) ve İbn-i Haldun'un devlet isimli eserlerinde güç

Köşe Yazıları 17 Kasım 2016
Devlet ve Ülke arasındaki Fark

Yeryüzünde birçok ülke mevcut olmasına rağmen devletlerin sayısı yirmiyi geçmez. Devlet terimi Eflatun (Platon) ve İbn-i Haldun'un devlet isimli eserlerinde güç manasında kullanılmaktadır.

Dolayısıyla Osmanlı döneminde yemek yendikten sonra sofradan kalkmazdan önce Allah bize Devlet(güç) ve cennet nasip etsin demek Osmanlı kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biriydi.

Bir ülkenin Devlet olabilmesi için 4 önemli özelliği bünyesinde barındırması gerek.

1- Bir peygamber inancına sahip olma. Kadim çağlardan günümüze dek tarihte büyük devletler bir peygambere imanları sayesinde güçlü bir devlet olmayı başardılar (İbni Haldun).

2- Asırlar boyunca birçok devlet kazanarak devlet yönetme kabiliyeti kazanma yöntemini benimsemesi. Örneğin Türkler tarihte 16 devlet kuran millet olarak diğer milletlere nazaran devlet tecrübesine sahip bir millettir.

3- Devletin heterojen (çok uluslu ve çok kültürlü) yapıya sahip olması. Antik çağlardan günümüze dek asla homojen (Tek uluslu) yapıya sahip ne bir devlet ne bir İmparatorluk zuhur etmedi.

4- Bir ülkenin devlet olabilmesi mutlak bir imparatorluğun mirasını üstlenmesi gerekmektedir. Örneğin Türkiye Osmanlı İmparatorluğunun Rusya, Rus Çarlığının, İngiltere ve Amerika, Büyük Britanya İmparatorluğunun Mısır antik Mısır Memluk, Eyyubi, İran, Part, Ahameniş ve Sasani İmparatorluğunun ve Almanya’da Kutsal Germen Roma İmparatorluğunun varisi oldular.

Bu bağlamda dünyadaki devletlerin sayılarını incelediğimiz zaman kâinatta çok az devletin var olduğunu tespit edebiliriz. Geriye kalanlar ise devlet değil ülkedirler.

Bir imparatorluğun varisliğinden ve de devlet yönetme tecrübesinden yoksun olanlara ülke adı verilir. Aynı zamanda ülkeler daima devletlerin uydusu olmaktadırlar ve olmaya da devam etmektedirler.

BALKANLARDA DEVLET VE ÜLKELER

Kadim bir coğrafya olan Balkanlarda tek devlet Türkiye devletidir. Diğerleri ülke statüsündedir. Nitekim Türkiye ve Türkler Osmanlı imparatorluğu gibi birçok devletler kurmak suresiyle kadim tarih ve medeniyet geleneği omurgasını şekillendirerek devlet idare etme hukukunu elde ettiler.

Türkiye devleti haricindeki diğer balkan ülkeleri mikro ulusçu gayesi gütmektedir. Mikro ulusçuluk terimi aslında ulustan aşağı olan bir birimin ulusçuluğuna soyunması manasına gelmektedir.

Binevi 19. Yüzyılda Slavlar için kullanılan tarihsiz halklar (Nonhistoric Peoples) terimi ile eşanlamlıdır. Örneğin Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk ülkeleri.

Balkan ülkeleri (Türkiye dışında) sınırlarını organik tanımlar çerçevesinde çizerler. Ulusçuluk sırtını ırksal-tarihsel ve etnik kimlik örtüsüne yaslamaktadır.

Bunun dışında balkan ülkeleri Politik düşman icat etme siyaseti sayesinde kuruldular. Balkan ülkeleri kendilerini yönetebilme yeteneğinden yoksun oldukları için daima dış güçlerden yardım almaktadırlar.

Devlet: Hem istiklalini hem de istikbalini düşünür

Ülke: İstiklalini düşünür

Balkan ülkeleri şiddet kültürü, barbarlık ve hoşgörüsüzlük gibi insanlık halleri bakımından balkanlar bulunmaz bir ulusal parktır.

"Dünya bir bahçedir. Devlet bir sultandır, sünnet(töre) bununla yaşar. Sünnet siyasettir, bu siyaseti hükümdar yürütür. Hükümdar bir nizamdır(nazım). Ordu onu takviye eder. Ordu bir yardımcı ve destekçidir, mal ve para onun teminatıdır.

Mal rızıktır onu raiyye derler ve toplar. Raiyye hizmet eder, onu adalet korur. Adalet, kendisiyle ülfet edilen ve sayesinde dünyanın kaim olduğu bir şeydir ve dünya bir bahçedir." (Aristo)

--- -- ---

Kaynaklar

1)İbni  Haldun, Devlet, Osman Arpaçukuru, ilke yayınları

2)Balkanlar el kitabı, I. Cilt, Doç. Dr. Osman Karatay,  Akçağ yayınları

3) Platon, Devlet, Türkiye işçi bankası yayınları

4)Aristoteles politika, remzi kitabevi

5)İbni Haldun Mukaddime, I.cilt, Süleyman Uludağ,  dergâh yayınları  

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr