B-Health
B-Health

Fetih ve işgal arasındaki fark

Günümüzde insanların çoğu fetih ile işgalin aynı anlamda kullanıldığı algısına maruz kalmaktadır. Lakin Fetih ve işgal kelimeleri aynı anlamı ifade etmemektedir

Köşe Yazıları 13 Ekim 2016
Fetih ve işgal arasındaki fark

Günümüzde insanların çoğu fetih ile işgalin aynı anlamda kullanıldığı algısına maruz kalmaktadır.

Lakin Fetih ve işgal kelimeleri aynı anlamı ifade etmemektedir. Fetih kelimesi sadece İslam literatüründe yer almaktadır. Zira Fetih sadece İslam'a özgü bir kavramdır ve de halkın gönlünü kazanmak gibi şerefli bir gayesi vardır.

İşgal: Bir Devletin veya bir ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda kendi egemenlik sahasını genişletmesi için diğer devletin veya ülkenin topraklarını ele geçirmesidir.

Fetih: İ'lây-ı Kelimetullah (Allahın dinini yüceltmek maksadıyla gerçekleştirilir). Ayrıca Fetih, İslam’ın önündeki engelleri kaldırmak hasebiyle düzenlenir. İslam terimi Arapça'da barış anlamında kullanıldığı için aynı zamanda fetih barışın önündeki engelleri kaldırmak amacıyla gerçekleştirilir.

Fethin misyonu mazlumu zalimin elinden kurtarmak, vizyonu ise fethettiği bölgede adaleti tesis etmektir.

Bunun dışında fethi işgalden ayırt eden en önemli özelliği ise fethin davet üzerine düzenlenmesidir.

Örnekler:

1)Tarık Bin Ziyad ve Musa Bin Nusayr 711 yılında İspanyayı davet üzerine fethettiler. Yani o dönemde İspanya'da Katoliklerden zulüm gören Visigot kavmi ve Museviler Tarık Bin Ziyad ve Musa Bin Nusayr'dan yardım talebinde bulundular. Akabinde bu iki değerli komutan İspanya'daki mazlum halkı kurtarmak için İspanyayı fethettiler.

2) 827 yılında İtalyan derebeylerinden (yöneticilerden)  eziyet çeken Sicilya adası, Napoli ve Palermo halkı Aglebi emirliğine yardım elini uzatması için mektup gönderdiler. Bunun üzerine yeni İfrikiye (Tunus) valisi olan Ziyadetullah Aglebin en şanlı komutanı olan Kadı Esad bin El-Furat Sicilya adasını, Napoli ve Palermo şehirlerini fethederek halkı zalim idarecilerin elinden kurtardı.

3) Doğu Roma İmparatorluğunda yaşayan Ermenilere Gregoryen mezhebine mensup oldukları için kötü muamelelerde bulunuldu. Dolayısıyla Doğu Roma İmparatorluğunda ikamet eden Ermeni milleti Emevi hükümdarı Muaviye'den yardım talep ettiler. Muaviye ermeni halkını muhafaza etmek gayesiyle 672 yılında Doğu Roma İmparatorluğunu fethetmek maksadıyla sefer tertip etti.

4) 14. Yüzyılın ikinci çeyreğinde  Doğu Roma İmparatorluğunda Paleoloğos ve Kantakuzen hanedanları arasında taht kavgası baş göstermeye başladı.

VI.Yuannis Kantakuzen tahta geçmek için Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'den yardım talep ederek ordusuyla birlikte Rumeliye davet etti.  Hatta kızı Theodorayı Orhan Gazi'ye verdi. Orhan Gazi, 5000 Osmanlı askerini Avrupa kıtasına geçirip Kantakuzen'e yardımcı gönderdi. Yardım için Trakya'ya geçen Osmanlı askeri, bölgede keşif yaparak çevreyi tanıdı. Sonuçta VI.Yuannis Kantakuzen Orhan Gazi'nin yardımı ile imparator oldu.

Günümüzde son fetih girişimi 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk ordusu tarafından Cerablus şehrinin fethedilmesiyle gerçekleşmiştir. Zira Türk ordusu Cerablus'u Türkiye’nin topraklarını genişletmek amacıyla değil de bölgedeki terörü sonlandırıp halkı Daeş'in zulmünden kurtarmak maksadıyla fethetti. Üstelik fethettiği şehirde asayişi sağladıktan sonra şehri Özgür Suriye Ordusu'na devretti. Böylece Türkiye bu hareketiyle bölgeyi işgal etmediğini tüm dünyaya kanıtlayarak fethin nasıl yapıldığını herkese açık bir şekilde gösterdi.
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr