Pomak Türklerinin Dini ve Milli Kimliği Ortadan Kaldırılmak İsteniyor

Yunanistan'da başta Türk ve Müslüman olmak üzere hiçbir azınlığın varlığına tahammül etmeyen güç odaklarının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kimliğini hedef alan

Köşe Yazıları 12 Mayıs 2016
Pomak Türklerinin Dini ve Milli Kimliği Ortadan Kaldırılmak İsteniyor

Yunanistan'da başta Türk ve Müslüman olmak üzere hiçbir azınlığın varlığına tahammül etmeyen güç odaklarının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kimliğini hedef alan asimilâsyon çalışmaları hız kesmiyor. Basında neredeyse her hafta bu konuda bir haber yer almaktadır ve önümüzdeki dönemde de buna benzer haberlere yer verileceği anlaşılmaktadır. Gidişat bunu göstermektedir.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı kontrol etmek ve zaman içerisinde sistematik bir şekilde asimile etmek, yani Türk ve İslâm kimliğinden koparıp Yunan ve Ortodoks Hristiyan kimliği içerisinde eriterek yok etmenin bir devlet politikası olduğu bilinmektedir. Bu husus, devlet ve bütün parti yetkilileri tarafından her fırsatta vurgulanarak dile getirilmektedir.

Devletin Batı Trakya’da izlediği öncelikli politika ve temel hedefi bu olunca, Batı Trakya Türk Azınlığı’nı kontrol altına almak ve anavatanı Türkiye ile kültürel (milli ve dini) bağlarını koparmak için her türlü aracı kullanmaktadır. Bu bağlamda yerel ve ulusal yunanca basın, bölgede faaliyet gösteren büyük ve uluslararası markalar/şirketler, üniversiteler, Azınlık ve devlet okullarında öğretmenlik mesleği, askerlik, polislik ve hatta Gökçepınar’da görüldüğü gibi Neonazi ırkçı Altın Şafak partisi dahi bu amaç için kullanılmaktadır.

İskeçe'nin Pomak Türkleriyle meskun Mustafçova Belediyesi'nin Gökçepınar köyüne ırkçı parti Altın Şafak'ın düzenlediği eylemde kullandığı slogan, "Yunan ruhlu Pomaklara sahip çıkmak" şeklinde olması manidardır. Çünkü bu slogan, yürütülen resmi politika çerçevesinde kullanılan söylemle bire bir örtüşmektedir.

Resmi söyleme göre Azınlık üç ayrı etnik gruptan oluşmaktadır; Türk doğumlular, Çingeneler ve “Yunan ruhlu” Pomaklar. Buna göre Pomaklar, “Yunan ruhlu”dur. Yani Büyük İskender’in sözde “Agriyan” olarak adlandırılan kudretli özel muhafız ordusundan gelmektedirler. Bunlar da sözde bölgemize adını veren Traklardan oluşmuştur. İşte bu söylemi Neonazi Altın Şafak’ın da kullanması bu açıdan manidardır.

Anlatmaya çalıştığım husus, ister Altın Şafak olsun, ister en masum görünebilecek Masutis ve Colgate gibi bir kuruluş olsun hepsinin amacı aynı; Batı Trakya’nın dağlık bölgesindeki kardeşlerimizi, içinde “Pomak” ismi geçen çeşitli “kampanya” ve “faaliyetlerle” “Yunan ruhlu” göstermek ve uzun vadede tamamen Türk-İslam kültüründen kopararak Ortodoks Hristiyan bilinci taşıyan Yunanlılar haline getirmek isteyen “megaloidea”ya hizmet etmektir.

Bu hafta Azınlık basınına yansıyan ve Azınlığın tepkisini çeken Ketenlik’teki diş sağlığıyla ilgili “kampanya” da birilerinin iddia ettiği gibi hiç de masum bir kampanya değildir. Bunun masum olduğunu iddia etmek Azınlığı yok etmek isteyenlerin ağzıyla konuşmak ve onların emellerine hizmet etmekten başka bir şey değildir.

Rodop dağlık bölgesinde Azınlığın dışındaki kurum, kuruluş ve oluşumların, içinde “Pomak” geçen faaliyetleri mutlaka araştırmalı ve gizli devlet birimlerinin telkin ve desteğiyle yapılma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Tam bu noktada sormak istiyorum. Eğer bu Pomak kampanyaları masum ve samimi faaliyetler ise, neden benzerlerini insan hakları açısından mağdur olan ülkedeki diğer azınlıklar için yapılmıyor? Florina bölgesindeki Makedon Azınlığa bu Colgate, Masutis ve Aristotelio Üniversitesi neden gidip “diş sağlığı bilgilendirme kampanyası” düzenlemiyor? Neden broşür basıp içinde “Makedon köyü” ifadesi kullanmıyor? Sıkar çünkü...

Olur, ne var, orada da yaparlar, diyenlere derim ki; o zaman sıkıysa yapsınlar... Hadi bakalım, Aristotelio Selanik Diş Hekimliği Fakültesi ile Masutis, Colgate - Palmolive şirketlerinin 6-12 yaş çocuklarına yönelik bilgilendirme kampanyasının duyurulduğu ilanda, "Faaliyet, diş hekimlerinin  ziyaret edecekleri, Yunanistan'ın en büyük Mekedon köyü olan Florina ilindeki falan köyden başlıyor." İfadesini kullansınlar. İllâ Makedon olması da gerekmez, bu ülkede yaşayan Katolik Hıristiyan, Müslüman Arnavut, Ulah Azınlığı da olabilir.

Ama iddia ediyorum ki yapamazlar. Çünkü devlet izin vermez ve mazallah izinsiz böyle bir şey olsa bunların iflahını keserler. Yani anlayacağınız bu tür etkinlikler milli konulara tabidir ve devletin müsaadesi olmadan asla yapılamaz. Yapılıyorsa, hiç de masumane değildir ve mutlaka bir gizli el veya parmak vardır.

Şunu da ekleyeyim ki yanlış anlaşılma olmasın. Azınlık dışındaki unsurların, örneğin yukarıda saydığım devlet telkinli-destekli kurum ve kuruluşların ve daha başka art niyetli oluşumların kullandığı “Pomak” ifadesi ile bizzat bölge insanı ve Azınlığın kullandığı Pomak (Türkü) ifadesinin taşıdığı anlam farklıdır. Azınlığa kastedenlerin Pomak sözcüğüne yüklediği anlam ile bizzat Azınlığın yüklediği anlam birbirine zıttır. Azınlığımız Pomak derken Türk’ten başka bir şey kastetmez. Pomak derken bizler, Pomak Türklerini anlarız. Bir Yunanlı, Pontios (Pontuslu) olduğunu söylediğinde, nasıl ki bütün Yunanlılar onun Yunan olduğunu anlıyorsa; bir Batı Trakya Türk Azınlık mensubu da “Ben Pomak’ım” dediğinde, biz de benzer bir şekilde onun Pomak Türk’ü olduğunu anlarız.

Bunun anlaşılmayacak bir yanı yoktur. Sadece biraz tarih kitaplarını karıştırmak ve bilgi sahibi olmak için gayret göstermek yeterlidir. Ama genelde okumayıp bilgisiz olduğumuz için birçokları Ayı yeni keşfetmiş gibi şaşırıyor. Bilgi sahibi olunduğunda görülecektir ki, Pomaklar, Türk Dünyası’nın renkli ve geniş yelpazesinin bir parçasıdırlar. Azeriler, Kırgızlar, Türkmenler, Tatarlar, Kazaklar, Hunlar, İdil-Volga Bulgarları gibi Pomaklar da büyük Türk milletinin ayrılmaz bir koludurlar ve hepsi Türk menşelidirler.

Sonuç olarak derim ki; Masutis, Colgate ve Aritotelio Üniversitesi gelip Ketenlik’te “Pomak” adı içeren bir etkinlik düzenliyorsa, onda mutlaka bir bit yeniği vardır ve “ne olmuş” denemez.

Ben bu yazıyı kaleme alırken bir dostumdan ulusal gazetelerden Ethnos’da 2013 tarihinde yayımlanan ve halen internet sitesinde Şahin köyü ağırlıklı olarak bütün İskeçe dağlık bölgesindeki Türk Azınlık köylerimizle ilgili uzun bir yazının yer aldığını öğreniyorum. Söz konusu yazıda Pomakların Büyük İskeder’in torunları oldukları yanında bir de aslen Hıristiyan oldukları ve günümüzde dahi ekmek keserken haç (stavros) çıkardıkları, Şahin köyünde bulunan Ay Yorgi kilisesinin onların Ay Yorgi’ye önem verdiklerinin göstergesi olduğu ve onu halen kutsadıkları ifade edilmektedir.

Son söz: Amaç, Batı Trakya Müslüman Türklerin sadece milli kimliğinin değil, aynı zamanda dini kimliğinin de tartışma konusu yapılması ve Ortodoks Hristiyan Yunan bir halk olarak ilan edilmesidir.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr