B-Healthy
B-Healthy

Sultan II. Abdülhamid’in Kozani'deki izleri - I

1881 yılında İstanbul anlaşması ile Teselya bölgesi Yunanistan’a bırakılmıştır.Teselya bölgesi Yunanistan’a bırakıldıktan sonra Serfice sancak haline gelerek Os

Köşe Yazıları 8 Şubat 2019
Sultan II. Abdülhamid’in Kozani'deki izleri - I

1881 yılında İstanbul anlaşması ile Teselya bölgesi Yunanistan’a bırakılmıştır.Teselya bölgesi Yunanistan’a bırakıldıktan sonra Serfice sancak haline gelerek Osmanlı devletinin bölgedeki önemli merkezlerinden birisini teşkil etmiştir. Serfice sancağının kazası olan Alasonya’nın Osmanlı-Yunan hududu olması nedeniyle 1881 öncesi bölgede bulunan üst düzey Osmanlı bürokrasisi Serfice kazasına nakledilmiştir. 1889 yılında Serfice sancağı Manastır vilayetine bağlanmıştır.

Serfice sancak olduktan sonra ilk mutasarrıfı olan Halil Paşa burada yaptığı modern binalar, çağdaş devlet daireleri, açtığı geniş yollar ve oluşturduğu küçük ve şirin sokaklar sayesinde Serfice’nin şehir planını şekillendirmiştir. Böylece Serfice küçük bir kasabadan şehre dönüşmüştür. Halil Paşa dürüst, çalışkan, ahlaklı ve tecrübeli olması sebebiyle Sultan II. Abdülhamid’in itimat ettiği mutasarrıflar arasında yerini almıştır. Halil Paşa Rumcaya hâkimdi. Şehirde yaşayan Müslim ve Gayrımüslimler arasında uyumu pekiştirmiştir.  Hıristiyanlar kendilerini göz ardı etmediği için Halil paşaya sempati duymuşlardır.

Nitekim 1881 de Halil Paşa vasıtasıyla Serfice’ye Rum rüştiyesi, üç katlı hükümet dairesi, saatkulesi vebir idadi inşa edilmiştir. Ne yazık ki saat kulesi, Rum Rüştiyesi ve Hükümet Konağı ve üç katlı Selim Bey sarayı çeşitli sebeplerden dolayı yıkılarak günümüze kadar ulaşamamıştır. Hükümet Konağı 1924’te mübadele sonrası Serfice’ye yerleşen Rumlar için muhacir yurdu olarak kullanılmıştır. Ne acıdır ki, o da II. Dünya Savaşında Alman ordusu tarafından yıkılmıştır.

1881 de Alasonyada’ki Osmanlı askerleri şehirde yeni bir kışla inşa ettiği sırada İdadide kalmışlardır. Yeni kışlanın inşa edilmesiyle beraber İdadi öğrencilerine eğitim vermeye başlamıştır. Yeni inşa edilen İdadiiki katlı olup, kırma çatılıdır. Okulun ön ve arka cephesinde, dışa doğru bir çıkıntı vardır. Yapının yakın tarihlerde bir onarımdan geçtiği gözlemlenmiştir. Basık kemerli pencerelerinin doğramaları ile çatısı yenidir. Ön cephedeki kapısının kemeri, kesme taşla çevrelenmiştir. Kitabe yeri veya alınlık gibi bir ize rastlanmamıştır. Moloz taştan yapılmış olan idadinin, sıvaları üst katlarda kısmen kalmış, diğer yerlerde ise kazınmıştır.

Serfice İdadisinde de beylerin çocuklarının yanı sıra halkın çocukları da eğitim görmekteydi. Serfice İdadisi Balkanların bir numaralı idadileri arasındaydı. Zira üst düzeyde bir eğitim verilmekteydi. Mezun olanlar çok iyi derecede Türkçe, Rumca ve Fransızca konuşmakta ve yazmaktaydılar. Ayrıca idadide askeri, hukuk ve diplomasi dersleri verilmekteydi. Osmanlı devleti içerindeki birçok entelektüel kişi çocuklarının kaliteli bir tahsil görmesi için Serfice idadisine göndermekteydiler.

1908 yılında üst düzey İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları Serfice İdadisinden mezun olan Hüsnü Beyin oğlu Osman’a yüksek düzeyde bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 1912 yılında Balkan Savaşları sonucunda Kozani Yunanistan’a bağlanmıştır. 1930 yılında Serficeli Aspasia Koumoutzidu’nun girişimleri sayesinde idadinin yıkımıma engel olunmuştur. II. Dünya Savaşında İdadi, buğday ambarı olarak kullanılmıştır. 1962 yılında okul Yunanistan Ekonomi Bakanlığı tarafından 100 bin drahmiye satın alınmıştır. 1990’da İdadi Serfice Belediyesi tarafından restore edilmiştir. 27-31 Temmuz 2016’da İdadi binasında AGROFEST yani geleneksel tarım ürünleri festivali sergisi fuarı düzenlenmiştir.

İdadi günümüzde boş bir bina halindedir.

-----

Kaynakça

(BOA., MF.MKT., 1097/13).

(BOA., MF.MKT., 782/16).

(BOA., MF.MKT., 1097/13).

http://cerbiwnfrouros.blogspot.com/2016/07/blog-post_28.html.

http://ottoman.mfa.gov.tr/Ulke.aspx?g=aacbdc87-c307-4fd6-b8a1-d73a37828599#

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr