Kültür
Kültür

Batı Trakya’da bir gönül hizmeti: Çınar FM - 2

Basına yönelik baskılar ve Türkçe Azınlık radyolarının engellenmesi Azınlık basınında Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarına yer verilmesi ve Azınlığa yapıla

Köşe Yazıları 1 Şubat 2020
Batı Trakya’da bir gönül hizmeti: Çınar FM - 2

Basına yönelik baskılar ve Türkçe Azınlık radyolarının engellenmesi

Azınlık basınında Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarına yer verilmesi ve Azınlığa yapılan haksızlıkların dillendirilmesi nedeniyle gazete ve radyo yöneticileri  hakkında çok sayıda soruşturma açılmış ve kovuşturmalar başlatılmıştır. Özellikle Millet gazetesi ve aynı zamanda Çınar FM yöneticisi/programcısı olan azınlık medya mensupları ağır cezalara ve tehditlere maruz kalmışlardır.

Devletin milli politikası gereği Türk Azınlığa yönelik çok büyük baskılar uygulanmaktadır ve radyolar da bundan nasibini almaktadır. Radyo Televizyon Kurulu, Türkçe’ye yönelik kısıtlamalar getirmektedir. Özellikle program/yayın dilinin Yunanca olması konusunda baskı uygulamakta ve sık sık ceza vermektedir. Bu cezalara hukuken itiraz etmek bile radyolar için maddi külfet getirmektedir.

Yunanistan’da Türk azınlık/topluluk radyoları ile ilgili özel bir mevzuat söz konusu değildir. Devleti bundan alıkoyan en önemli neden ise tehdit olarak gördüğü Türk Azınlık ve buna bağlı olarak Türkçe yayın yapan azınlık radyolarının önünü kesmektir.

Mevzuata göre yabancı dilde yayın yapan radyoların yayınlarının %25'i Yunanca olmalıdır. Bu durum ise ülkede azınlık radyoları için özel mevzuat olmadığı için Türkçe yayın yapan azınlık radyolarına sorun oluşturmaktadır. İlginç olan Azınlık radyolarına gönderilen tebligatlarla program sunumlarının da Yunanca yapılmasının zorunlu kılınmasıdır. Bu da gösteriyor ki, Türkçe, Batı Trakya Türkleri için de yabancı diller kapsamında tutulmaktadır.

Yunanistan Radyo Televizyon Kurulu’nun, bir yandan 24 saat yabancı dilde yayın yapan radyolara dokunmaması, diğer yandan Türk azınlık radyolarını cezalandırması, bu işte bir kasıt olduğunu göstermektedir. Bu ayırımcılık, Batı Trakya Türk Azınlığı için şaşırtıcı değildir. Çünkü zaten Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik ayırımcı ve baskıcı uygulamalar hız kesmeden her alanda uygulanmaktadır.

“Türk Azınlık” varlığı ve “Türk kimliği”ni inkar eden devlet anlayışı, doğal olarak “Türkçe” radyo yayıncılığına da bir sorun ve “milli tehdit” olarak yaklaşmakta ve kısıtlamaktadır. Ancak tekraren belirtmek gerekir ki, Lozan Antlaşması’na göre Yunanistan resmi olan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kendi dilinde yayın yapan Azınlık radyoları çalıştırma hakkını teslim etmeli ve bunun için ilgili mevzuatı oluşturarak bir an önce yürürlüğe koymalıdır.

Çınar FM ve ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BASKILAR

Türkçe yayın yapan azınlık radyolarına dil konusunda baskı uygulanırken diğer yandan 24 saat yabancı dilde yayın yapan radyolara dokunulmamaktadır. Bu da azınlık radyolarına uygulanan çifte standardı gözler önüne sermektedir. Bu durum daha çok azınlık radyolarına ve özellikle azınlığa uygulanan yanlış politikaları cesur bir dille ifşa eden radyolara yönelik uygulanan bir yasaktır ve insan hakları kuruluşları tarafından eleştirilmektedir.

Ülkede Avrupa’da yükselen ırkçılığa paralel olarak Türk ve Türkçe düşmanlığı da artmakta ve Türk Azınlığa yönelik ayrımcılığı eleştiren yayınları nedeniyle Çınar FM’e saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırılar bazen antenlere hasar verme şeklinde yapıldığı gibi, daha çok canlı yayınlar esnasında program yapan sunuculara ırkçı mesajlarla yapılmaktadır. Irkçı yunanlılar, “Burası Yunanistan Türkçe yayın yapan radyo dinlemek istemiyoruz, Türkçe isteyenler Türkiye’ye gitsin, barbar Türkler ülkemizden defolun, çok ileri gidiyorsunuz ayağınızı denk alın, sizleri hendeklere gömeriz...” gibi tehdit mesajları göndermektedirler.

Bir diğer baskı aracı da, aşırı sağcı medya organlarında Türk Azınlık basınını ve özellikle Millet Gazetesi ve Çınar FM’i hedef gösteren kasıtlı yayınlara sistematik olarak yer verilmesidir. Bunun sonucunda Çınar FM’in antenleri defalarca saldırıya maruz kalmıştır. Radyonun antenlerine yapılan ırkçı saldırılar sonucu anten ve verici cihazlar ciddi hasar görmüştür. Uzman teknisyenin yaptığı inceleme sonucu, verici cihazının otomatik olarak kaydettiği alarm sinyalleri neticesinde, Çınar FM antenlerine kasıtlı olarak saldırı yapıldığı ve antenlerle birlikte verici cihazının ciddi hasar gördüğü tespit edilmiştir. Bu ağır darbeler, radyoya zor günler yaşatmıştır.

Radyoya yapılan tehdit ve saldırılar konusunda ilgili merkezlere ihbarlar ve suç duyuruları yapılmış, ancak cevap alınmamıştır. Cevap bir yana, radyo sorumlusu, hakkında başlatılan sayısız soruşturmalar kapsamında Emniyet birimlerindeki sorgulamalarda, “Azınlığı Türk Azınlık olarak adlandırmaya devam edersen, vatansever birileri kafanı taşla yarabilir.” şeklinde tehdit edilmiştir.

Azınlık eğitimini ortadan kaldırmak isteyen yönetim, Türkçe yasağı ve kısıtlamaları getirdiği gibi, radyolarda da baskıcı uygulamaları sürdürmektedir. Buna ekonomik kriz de eklendiğinde radyoların ayakta kalması zorlaşmaktadır.

Ancak bütün zorluklara rağmen azınlık radyoları ve bunlar içerisinde gönüllülük esasına göre çalışan dernek radyosu Çınar FM, azimli çalışanları ve gönüllü destekçileri sayesinde Batı Trakya Türk Azınlık toplumunun gönül(lü) sesi olmak için gayretlerini sürdürmektedir.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr