Bir Haçlı Harekâtıyla Karşı Karşıyayız

Hükümetin Azınlık Meseleleri ile ilgili bakanlık ve kurumları, Batı Trakya’da âdeta fetva makamı gibi hareket etmektedirler. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’

Köşe Yazıları 10 Mart 2016
Bir Haçlı Harekâtıyla Karşı Karşıyayız

Hükümetin Azınlık Meseleleri ile ilgili bakanlık ve kurumları, Batı Trakya’da âdeta fetva makamı gibi hareket etmektedirler. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın her türlü dinî meselesine en tepeden ve sınırsızca müdâhîl olmakta bir beîs görmemektedirler.

Adeta bir haçlı harekâtıyla karşı karşıyayız... Tayinli din memurlarıyla, meşhur “240 Din Öğretmeni Yasası”nı uygulatmak ve dini eğitimimizi ele geçirmek gayesiyle her türlü vasıta ve bahane meşrulaştırılarak Batı Trakya’da Müslümanlara tuzak kurulmak isteniyor. Selânik’te yunanca resmi devlet İslâm’ı empoze edecek din görevlileri yetiştirmeyi hedefleyen sözde İslam Bölümü ile de bu pekiştirilmek isteniyor. En son vakıf heyeti dayatılarak, devletin, Azınlığın dini kurumlarına müdahale etme konusunda ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Bu adeta bir gözdağı niteliğindeydi...

Yenice’de, müslüman halk kendi iradesiyle mütevelli heyeti seçmiş ve bunu yine devlete tasdik ettirmek istemiş, ancak devlet Azınlık iradesine saygı duymayarak kendi tayinli heyetini dikte etmeye devam etmiştir.

Butün bu cuntavari ve adeta bir sıkıyönetimi andıran gelişmeler, AB üyesi demokrasinin beşiği Yunanistan’da ve hümanist olduğunu iddia eden sol bir partinin iktidarında oluyor. Büyük umutlarla oy attığımız ancak büyük hayal kırıklığı yaşadığımız ve icraatlarından yaralandığımız bir parti...

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın Kudüs’te siyonistler tarafırdan işgal edilmesi karşısında dindaşlar olarak ne kadar yaralandıysak, Yunan devletinin Hıristiyan siyonistleri tarafından uygulanan bu politikalar da bizleri bir o kadar yaralamış ve rencide etmiştir.

Bu tür denenmiş ve hep hüsranla sonuçlanmış olan çirkin ve iğrenç oyunlardan bir an evvel vazgeçilmelden bölgemize huzur gelmez. Azınlığa göre iyi niyetten yoksun, fevri ve tek taraflı icra edilen bu yanlış uygulamalar bölgenin geleceğini tehlikeli yollara götürmekten ve barışı tehdit etmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Azınlık, 21’nci asırda, AB ve NATO üyesi bir devletin, demokrasinin doğup büyüdüğü bir coğrafyada bu tür bayağı ve insanlık dışı politikalarının nasıl bir kin ve nefret duygusuyla oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Toplum olarak, bunun nasıl bir devlet-vatandaş ilişkisi, nasıl bir yönetim anlayışı olduğunu anlamaya çalışıyoruz.

Azınlığı idare etmekle görevli siyasi ve dini işlerden sorumlu resmi birimler, Batı Trakya Müslüman Türklerinin aile içi mahrem meseleleri olan dinî önderlerini, cemaat başkanlarını, imamlarını ve din öğretmenlerini seçme ve idare etme hakkına direkt olarak müdahale ediyorlar. Bu cesareti, bu yetkiyi hangi anayasa, hangi insan hakları yasasına dayanarak alıyorlar? Dünyanın neresinde bir dine mensup olmayanlar o dinin işleyişle ilgili tasarruf hakkına sahiptirler?

BU HAKSIZLIKLAR HIRİSTİYANLARA YAPILSA ACABA NE OLURDU?

Müslümanların, Budist veya Hıristiyanların dini yaşantısına, kurumlarına, örgütlenmesine ve özellikle de din eğitimine müdahale etmesi durumunda dünyanın tepkisini bir düşünün. Hıristiyan önde gelenlerinin açıklamaları dünya kamuoyunu ayaklandırırdı. İslam ve Müslümanlar böyle bir durumda diktatör, zalim ve barbar ilan edilirlerdi ve dünya gerçekten çalkalanırdı. Ama Hıristiyan Müslüman’a zulmedince medeni dünya günümüzde özellikle susuyor. Yunanistan bu sebeple, “Müslümanlar nasılsa terörist diye damgalanmış, kimse bize laf etmez, aksine teşekkür toplarız” anlayışıyla fırsatları değerlendiriyor.

Ancak, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı tarafından kesin olarak bilinmektedir ki, bu haksız müdahaleler, düpedüz İslam dinine ve onun Mukaddes kurumlarına en büyük saygısızlık ve hakaret sayılmaktadır. Durum böyleyken bazı yetkililer sıkılmadan, utanmadan bütün dünyaya “Yunanistan’da din özgürlüğü var, eşitlik var, demokrasi var” diye, dünyanın en büyük yalanlarını düzüyorlar.

İslam'ın bu konuda bakışını iyi bilecek kadar donanımlı olan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın gerçek İslam bilginlerinin genel kanaati ise mesaj niteliğindedir: Yapılanlar, İslam’a aykırıdır ve bunları onaylamak Müslümanlar’a zulümdür.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr